חקירה פלילית – זכויות החשוד

שאלות ותשובות על חקירה פלילית

כל אדם אשר מתנהלת בעניינו חקירה פלילית במשטרה או כל הליך מעין פלילי, או פלילי, חש ומרגיש את המתח והחשש מן הבאות.

חשש זה בוודאי אינו מופרך, שכן להרשעה בהליך הפלילי יש השלכות רבות. לא פעם, ניהול ההליך הפלילי ובכללו חקירה במשטרה, מערים קשיים רבים על חיי החשוד ומשפחתו. החקירה הפלילית טומנת בחובה מתח עצום וחוסר ודאות לגבי העתיד שכן להבדיל מהמצב המשפטי בו כבר הוגש כתב אישום והנאשם מבין ויודע כי הוא יעמוד למשפט ובגין אילו אישומים, החקירה הפלילית יכולה להתפתח לכיווני חקירה שונים שאין לחשוד שליטה לגביהם, במיוחד כאשר החקירה נמשכת על פני תקופה ארוכה וכרוכה בגביית עדויות ואיסוף ראיות מאנשים ומגופים שונים. לכן, על מנת להקל במעט על חוסר הודאות, קיבצתי ברשימה זו, שאלות בהן אני נתקלת פעמים רבות בתחום החקירה הפלילית, שהתשובות להן עשויות לסייע לכל אדם שנמצא תחת חקירה במשטרה.

זקוקים ליעוץ? צרו קשר ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

אז מהי חקירה פלילית במשטרה?

כאשר מתרחש אירוע פלילי, תפקיד המשטרה הוא לאתר חשודים בביצוע העבירה הפלילית. כדי לאתר חשוד או חשודים, המשטרה עורכת חקירה פלילית.
חקירה פלילית עשויה להיפתח בדרך כלל כאשר מוגשת תלונה פורמאלית על-ידי אדם פרטי. אולם, חקירה פלילית עשויה להיפתח גם בעקבות יוזמת המשטרה בעקבות מידע מודיעיני או מבצע משטרתי.

כך לדוגמא, לא פעם המשטרה עורכת חקירה סמויה שכוללת מעקבים אחרי חשודים או האזנות סתר מותרות אחר חשודים שהצטבר לגביהם מידע פלילי.

דוגמא נוספת, היא קבלת מידע אנונימי לרוב על ידי סוכני משטרה על אירועים פליליים העתידים להתרחש.
על מנת למצות חקירה פלילית, יש למשטרה מספר רב של סמכויות, לדוגמא:
• סמכות לעצור אדם ואף להשתמש בכוח לשם כך.
• סמכות לעכב אדם לצורך זיהוי/לשם חקירה.
• סמכות לערוך חיפוש ברכב ואף על גופם של אנשים כאשר קיים חשד סביר לביצוע עבירה.
• סמכות לערוך חיפוש בבית – במקרים מסוימים בהם מתקיים חשד לביצוע עבירה או בהינתן צו חיפוש.
• סמכות ליטול אמצעי זיהוי, כמו טביעות אצבע.
• סמכות לנקוט "בתרגילי חקירה", כמו "הטעיית" אדם שנחקר כדי לדלות ממנו מידע (בגבולות מסוימים). דוגמא לתרגיל חקירתי, היא שימוש "במדובב".
אין ספק שבכל מדינה מודרנית, יש לאפשר למשטרה לבצע את עבודתה. מצד שני, יש גם לשמור על איזון בכל הנוגע לסמכויות המשטרה.

לכן, קיימים חוקים המגבילים את משך זמן מעצרו של חשוד בידי שוטר ואת סמכות המשטרה לערוך חיפוש ברכב או על גופו של אדם. בנוסף, קיימת הגבלה, על מקרים שבהם המשטרה יכולה לערוך חיפוש בבית של אדם.

מידע נוסף אודות סמכויות שוטרים ניתן למצוא במאמרי – חקירה משטרתית – סמכויות שוטרים.
בסופה של חקירה פלילית, גוף החקירות של המשטרה יכול לפעול באחת משתי דרכים:
לסגור את התיק מחמת אחת העילות הקבועות בחוק: חוסר ראיות מספיקות להעמדה לדין, העדר אשמה או העדר עניין לציבור, או להמליץ על הגשת כתב אישום ולהעביר את חומר החקירה לגוף התובע (דהיינו – הפרקליטות או התביעה המשטרתית).
כך או כך, המלצת המשטרה מועברת ליחידת התביעות או הפרקליטות והיא זו המחליטה לגבי גורלה של החקירה.

נטילת טביעת אצבע

אחת מפעולות החקירה הבסיסיות והראשוניות שחוקרי המשטרה מבצעים בראשית חקירה משטרתית הוא נטילת אמצעי זיהוי, כמו טביעות אצבע, דגימת דנ"א ועוד. כל אותם אמצעי זיהוי נשמרים במאגרי המשטרה ומשמשים אותה במסגרת חקירה פלילית.

מטרתן, בין היתר, העשרת המאגר הגנטי אשר בעתיד עשוי לסייע בחשיפת עבריינים ופיצוח חקירות מורכבות זאת כשנמצא למשל ממצא גנטי בזירה בלי התאמה לפרופיל אנושי.
לה אחרת.

חקירה פלילית - מתי מותר לשוטר לערוך חיפוש ברכב?

אחת מסמכויות שוטר במהלך ביצוע חקירה פלילית היא לבצע חיפוש ברכב. לכאורה מדובר בפגיעה בפרטיות. על כן חיפוש ברכב יעשה במשורה ורק בהתקיים תנאים מסוימים המוגדרים בחוק או ברוח הפסיקה – הלכת "בן חיים".

חשוב לציין, שלשוטר יש סמכות לעצור ולעכב כל רכב רק כשמדובר בבדיקת רישיונות תקפים. הרחבת החיפוש תעשה רק במקרים שבהם מתקיים יסוד סביר לחשד, שהרכב שימש באמצעי לביצוע עבירה פלילית או שבוצעה בתוכו. חשד זה יכול להיות מופנה כלפי מי שיושב ברכב או הנהג. עם זאת, במידה ואין יסוד סביר לחשד, אזי חיפוש ברכב אינו חוקי, אלא אם נעשה בהסכמה "חיפוש מדעת".

חשוב לציין עוד כי חוקיות החיפוש תמיד נבחנת בדיעבד, בהתאם לנסיבות ברגע החיפוש וברגע שקדם לו.

אילו סוגי חיפושים מצריכים צו חיפוש?

חיפוש ברכב אינו מחויב בצו אלא די בקיומו של חשד סביר לביצוע עבירה בעבר או בעתיד.

גם חיפוש על גופו של אדם אינו מצריך צו משופט. יש לציין, כי חיפוש "כללי" על גופו של אדם כולל רק "מישוש", במטרה לאתר חפץ שמשמש לביצוע עבירה או עתיד לשמש.

לעומת זאת, חיפוש חיצוני על גופו של חשוד עשוי לכלול בחינת גוף בעירום, נטילת דגימת רוק, נטילת קווצת שיער, נטילת דגימת שתן ועוד – כל אלו מצריכים הסכמה של חשוד.

בהיעדר הסכמה אפשר לערוך חיפוש אף בכוח – אך באישורו של קצין בדרגת רב פקד. בנוסף – התנאי הבסיסי לעריכת חיפוש חיצוני (וכל חיפוש), הוא קיומו של יסוד סביר לחשד לביצוע עבירה.

חיפוש פנימי הוא כבר סיפור שונה. מדובר בחיפוש פולשני מאוד, שביצועו מהווה הפרה בוטה של כבוד החשוד. בהיעדר הסכמה של החשוד – חיפוש פנימי מצריך צו שופט חיפוש פנימי עשוי לכלול: נטילת דגימת דם, בדיקה גניקולוגית, בדיקת רנטגן ועוד.

באשר לחיפוש בבית החשוד, למשטרה יש סמכות לערוך חיפוש בבית בלא צו שופט רק כאשר אדם מבקש את עזרתה, או כאשר שוטרים נתקלים בעצמם בעבירה מסוג פשע (כלומר – עבירה שעונשה גבוה משלוש שנים).

בכל מקרה אחר, המשטרה מחויבת להצטייד בצו משופט, לצורך חיפוש במקום מגורים. נציין, כי חיפוש בדירת מגורים מצריך שני עדים, חתימה על דו"ח חיפוש ועוד.

חיפוש מכל סוג הוא אקט פולשני מאוד, שכן הוא פוגע בכבוד האדם ובזכותו לאוטונומיה. לכן, המשטרה צריכה לערוך את החיפוש בהתאם לחוק ולמגבלות שצוינו ושופט יבקר את פעולות המשטרה במקרים המתאימים ולא ייעתר לצו חיפוש כדבר שבשגרה.

לכמה זמן מותר לשוטר לעצור אדם?

כאמור, סמכויותיה של המשטרה, כוללות גם את סמכות המעצר. זאת כדי לאפשר חקירה פלילית ראויה מבלי לסכלה על ידי שחרור החשוד שעלול להעלים ראיות, לשבש מהלכי משפט או אפילו להתחמק מהמשך החקירה.

עם זאת, סמכות זו מוגבלת וניתנת לבחינה וביקורת שיפוטית. ככלל, רק קצין משטרה מוסמך להורות על מעצר חשוד לפרק זמן שלא יעלה על 24 שעות, אם נחוץ פרק זמן ארוך מזה, יש לבקש את המשך המעצר, בבקשה המוגשת לבית המשפט השלום.

לבית משפט השלום יש סמכות להאריך את מעצרו של החשוד לתקופה ארוכה יותר עד ל- 30 ימים אך לא ברציפות, אלא על בדרך של "מעצר ימים" כלומר מעצר "מיום ליום" לתקופות שלעד 15 ימים בכל פעם, אך כאמור לא יותר מ-30 ימים.

כדי שבית המשפט יורה על המשך מעצרו של חשוד, צריכים להתקיים שני תנאים:
התנאי הראשון: קיומה של תשתית ראייתית כי החשוד אכן ביצע עבירה פלילית שבגינה הוא נעצר.
התנאי השני: קיומו של יסוד סביר לחשש כי החשוד ישבש הליכי חקירה באמצעות פגיעה או השפעה על עדים ועוד, או שהחשוד עשוי לפגוע בשלום הציבור וביטחונו, או כאשר המשטרה צריכה לקיים פעולות חקירה, שאינן יכולות להתקיים, כל עוד החשוד אינו עצור מאחורי סורג ובריח.

חשוב לציין, שעל החלטת בית משפט השלום בנוגע למעצר – אפשר לערור, באמצעות הגשת ערר לבית המשפט המחוזי. גם על החלטת בית המשפט המחוזי אפשר לערור לבית המשפט העליון, אך הערר לבית המשפט העליון יהיה ברשות ולא בזכות.

אעיר, כי בשלב של מעצר ימים, חשוב ביותר לקבל ליווי מעורך דין פלילי, שכן מדובר בשלב קריטי, של "יצירת" DNA קרי, מסירת גרסה ואיסוף ראיות. חשוב אפוא שמומחה ברזי החוק והמשפט הפלילי יבקר את איכות החקירה, קיומה של חקירה הוגנת כלפי החשוד ואיסוף מלוא הראיות, לא רק אלה "הנוחות" למשטרה.

 

זומנת לחקירה פלילית בתור עד אך החוקר החליט להפתיע אותך ולהפוך אותך לחשוד – מה עושים במצב כזה?

כפי שארחיב בהמשך, חקירות במשטרה נחלקות לשניים: חקירה באזהרה, דהיינו, כאשר החשוד הוא חשוד בביצוע עבירה.

האפשרות השנייה, היא מתן עדות בפני איש חוק. כאן אין מדובר בחשוד אלא באדם שזומן למסירת עדות ועושה זאת מרצונו.

הוא אומנם מחויב לומר אמת לאיש החוק, אך הוא אינו חשוד בעבירה מסוימת.

עם זאת, יש מקרים שבהם אדם שמעיד במשטרה כעד לכל דבר ועניין – הופך להיות חשוד בעבירה.

במקרה כזה על החוקר ליידע את החשוד מידית, שהוא חשוד בעבירה פלילית – ולהזהירו כי כל דבר שיאמר כרגע, עשוי לשמש נגדו במהלך ההליך הפלילי.

כמו כן, מאותו רגע, על החוקר ליידע את החשוד, שהוא רשאי להתייעץ ולהיפגש עם עורך דין פלילי.

קבלו טיפ חשוב ממני – לא לוותר על זכות ההיוועצות בעורך דין פלילי בשלב זה! הנטייה לחשוב שאדם "נורמטיבי" אינו זקוק להיוועץ בעורך דין פלילי היא שגויה והרת אסון, דווקא לאנשים שמעולם לא הסתבכו עם החוק. מידע נוסף ניתן למצאו במאמרי ייעוץ לפני חקירה במשטרה.

מהן זכויותך במהלך חקירה פלילית

באופן טבעי, חקירה במשטרה היא אירוע מלחיץ ומטריד, כאשר אחד העניינים המלחיצים בחקירה, הוא העובדה שהיא נערכת על-ידי איש חוק המוסמך להורות על מעצר לצורך המשך חקירה, אשר מודע לתשתית הראייתית המצטברת בכך יש לו יתרון רב על פני העד או החשוד.

כמו כן, חשודים רבים אינם מודעים לזכויותיהם במסגרת החקירה פלילית ובמקרים רבים, חוסר מודעות זה עשוי בקלות להוביל ליצירת מארג ראייתי מספיק להמשך החקירה, לעיתים רבות, תחת מעצר ובסופו של יום גם לכתב אישום. או להזמנה לשימוע לפני הגשת כתב אישום.

לכן, רצוי וחשוב לדעת מספר נושאים על החקירה הפלילית:
ראשית, אם נחקרתם כחשודים בחקירה פלילית, משמעות הדבר שאתם מצויים בחקירה תחת אזהרה. כפי שהסברנו לעיל, חקירה פלילית צריכה להיערך תוך אזהרה של החשוד, שכל דבר שהוא יאמר במסגרת החקירה, יוכל לשמש נגדו במסגרת ההליך הפלילי ופירוט מינימלי של טיב החשדות.

שנית, במסגרת חקירה פלילית באזהרה, על המשטרה ליידע את החשוד שהוא זכאי לקבל ייעוץ משפטי.

החוק אף מחייב זאת, שכן מניעת פגישה עם עורך דין היא חמורה. יש בה כדי לפגוע באופן שורשי בזכויות יסוד של חשוד בהליך הפלילי. לא בכדי, בית המשפט העליון פסק, כי מניעת פגיעה/אי יידוע חשוד בחקירה שהוא זכאי להיוועץ בעורך דין, עשויה להביא לביטול כתב אישום פלילי.

שלישית, במסגרת החקירה יש לנהוג בכם בכבוד. אסור לחוקר המשטרה לנקוט באמצעים פסולים נגדכם, אסור לנהוג באלימות, אסור להפעיל לחץ בלתי הוגן או לקיים חקירה תחת הטעיה קיצונית וכו'.

אם כי תרגילי חקירה, חקירה ממושכת ועוד, הוגדרו בפסיקה כפעולות חקירה חוקיות ולגיטימיות. כך או כך, התנהלות לא חוקית ע"י הרשות החוקרת, עשויה להביא לביטול כתב אישום נגד חשוד, על כן חשוב ביותר כי תהיו מלווים בעורך דין פלילי מיומן ומנוסה כבר ובמיוחד בשלב זה.

המדינה מבקשת לעצור אותך עד לתום ההליכים - מה אפשר לעשות?

בקשה למעצר עד לתום ההליכים מוגשת כאשר מסתיימת החקירה. אם הוגשה בקשה למעצר עד לתום ההליכים, הרי שאז גם מוגש כתב אישום במקביל.

במקרה כזה, עליך לפנות בהקדם לעורך דין פלילי מיומן ובעל ניסיון, שכן המשמעות של קבלת בקשת המעצר בבית המשפט היא שהנאשם שטרם הורשע בפלילים, ייעצר מאחורי סורג ובריח עד סיום המשפט הפלילי (או עד 9 חודשים לפי המוקדם).

בנוסף, לבית המשפט העליון יש סמכות להאריך מעצר עד תום ההליכים לתקופה ממושכת יותר.

כמו כן, על מנת שבית המשפט יורה על מעצר עד תום ההליכים, יש צורך בקיומם של מספר תנאים:

התנאי הראשון: קיומה של תשתית ראייתית לכאורית נגד הנאשם, דהיינו ראיות לכאורה שעם התגבשותן במהלך המשפט לראיות של ממש יכולות בסוף ההליך הפלילי להביא לכך שהנאשם אכן יורשע בפלילים.

התנאי השני: קיומה של עילת מעצר, דהיינו חשש לשיבוש הליכי משפט או חשש שמא החשוד לא יתייצב למשפט או עילת מעצר נוספת של חשש ממשי לשלום הציבור וביטחונו מפני מסוכנותו של הנאשם.

בעבירות מסוימות יש "חזקת מסוכנות" קרי, הנאשם מוחזק כמסוכן מעצם האשמתו בעבירה (למשל עבירות המתה, או עבירות בטחון נגד המדינה) ועליו הנטל להפריך חזקה זו ולהוכיח כי ניתן לשחררו לחלופת מעצר.

התנאי האחרון לשם מעצר עד לתום ההליכים, הוא שאין אפשרות לשחרר את הנאשם לחלופת מעצר, היינו מעצר בית או כל מעצר שאינו מאחורי סורג ובריח.

חוק המעצרים קובע, כי על בית המשפט לבחון תמיד האם יש אפשרות להבטיח את תכלית המעצר בדרך של שחרור לחלופת מעצר, אך ככל שמדובר בעבירות קשות שמקימות מסוכנות, לרוב בית המשפט יימנע משליחת החשוד לחלופת מעצר.

מהו שחרור בתנאים או בערבות?

עם תום החקירה קיימת האפשרות לשחרור החשוד בכתב ערבות ו/או בהטלת תנאים נוספים.

ככלל, גם לקצין משטרה וגם לבית המשפט, יש סמכות להורות על שחרור של חשוד. קצין משטרה יכול להורות על שחרור של חשוד, בתנאים מסוימים המצומצמים מן התנאים שבסמכות בית משפט לקבוע.

לכן, במקרים המתאימים כשנדרשים תנאי שחרור שהם מחוץ לסמכויות קצין המשטרה, יובא החשוד לשחרור בתנאים שיקבע בית המשפט.

חשוב להדגיש, כי ערבות היא למעשה הפקדת ערבות או חתימה על ערבות כספית, ערבות אישית או ערבות של צד שלישי.

ערבות – כשמה כן היא, ערבות לכך שהחשוד יבצע מעשה מסוים או ימנע ממעשים מסוימים או יתייצב להמשך הליכים בעניינו.

אם אחדד: המונח ערבות נגזר מהמונח "ערובה". דהיינו, ערובה לכך שהחשוד ישמור על תנאי השחרור שאם לא כן תחולט הערבות. כאמור, הערובה עשויה להיות הפקדה כספית, התחייבות של החשוד או התחייבות של צד שלישי.

גם בית המשפט – במסגרת הארכת מעצר ימים – יכול להורות על שחרור חשוד בערבות לחלופת מעצר, תמורת הפקדה כספית, התחייבות של אדם שלישי וכו'.

האם מותר להשתמש בפוליגרף בהליך פלילי

פוליגרף אינו קביל בהליך הפלילי. עם זאת, המשטרה עשויה לערוך בדיקת פוליגרף במסגרת חקירה במשטרה. פוליגרף היא בדיקה שמתבצעת בחיבור החשוד למכשיר, המכונה מכונת אמת שבודק "כנות", באמצעות אלקטרודות שמתחברות לגוף.

הפוליגרף על אף היותו בלתי קביל נמצא מאוד יעיל במקרים מסוימים (וגם בתיקים אזרחיים).

אין להשתמש בו, אלא רק בהסכמת שני הצדדים.

במסגרת ההליך הפלילי, חל איסור מוחלט על שימוש במכונת אמת. עם זאת, המשטרה לא פעם עושה בו שימוש במסגרת חקירה במשטרה – כדי למצוא קצה חוט או כדי לערוך הצלבות.

כמו כן, לעיתים נעשה גם שימוש בפוליגרף במסגרת חקירה פרטית, במסגרת הליכים אזרחיים.

לסיכום, אסור להשתמש בפוליגרף במסגרת תיק פלילי, המתנהל בבית המשפט. ככל שמוצעת לחשוד הצעה להסכים להיבדק במכונת אמת אציע "לחשוב פעמיים" ובמקרה הצורך להיוועץ בעורך דין פלילי שמבין היטב את השלכות ההסכמה או הסירוב להיבדק אל מול התועלת שתצמח לחשוד בנסיבות כל תיק ותיק.

ככלל, אין להסכים או לסרב לבדיקת פוליגרף באופן גורף וכל מקרה ייבחן לגופו.

שלחו אליך הביתה הודעה לשימוע פלילי - מה המשמעות?

המשמעות היא, שלכאורה החקירה הסתיימה. אך בטרם יוגש כתב אישום, אם בכלל, ניתנת לחשוד זכות לשימוע בפני גוף התביעות.

במקרה שחשוד קיבל הודעה בכתב על זכותו לקיים שימוע פלילי, הוא רשאי לפנות תוך 30 ימים, בכתב לגוף התובע, בבקשה מנומקת היטב להימנע מהגשת כתב אישום נגדו.

ברוב המקרים, השימוע יערך בכתב, אך המדינה רשאית לערוך שימוע גם בעל פה. אציין, כי חשוב מאוד להיעזר בעורך דין פלילי בשלב השימוע וכן – לשם ניסוח בקשה להימנע מכתב אישום.

יתר על כן, פגיעה בזכות השימוע, עשויה להוביל לביטול כתב האישום נגד החשוד, היות ומדובר בזכות יסוד.

לסיכום:
כפי שראינו עתה, בקליפת האגוז, החקירה הפלילית היא השלב הראשון בהליך הפלילי. השלב הבא הוא המשפט הפלילי. אם נביט במתרחש ממבט על, נוכל לראות כי שני ההליכים משלימים זה את זה ותלויים זה בזה. לולא היכולת לבצע חקירה פלילית אפקטיבית, לא ניתן יהיה להגיש כתב אישום ולנהל משפט פלילי.

מצד שני, חקירה פלילית לא מוצלחת, עשויה להביא לזיכוי או ביטול ההליך הפלילי – כך גם להיפך.

החקירה הפלילית כוללת נושאים וסוגיות רבות ומורכבות. לכן, אם זומנת לחקירה, חשוב מאוד לקבל ייעוץ משפטי מעורך דין פלילי הבקיא במשפט הפלילי. כל מהלך שלך בשלב החקירה, טומן בחובו השלכות כבדות על המשך ההליך.

המשרד שלי הינו משרד בוטיק למשפט פלילי המעניק הגנה משפטית רחבה בכל תחומי המשפט הפלילי ומתמחה בייצוג נאשמים וחשודים נורמטיביים בהליך הפלילי על כל רבדיו. ובמתן יעוץ מקצועי והכנה נכונה לקראת חקירה פלילית וייצוג בבתי המשפט השונים בכל הערכאות. 

אני מכירה ומבינה את הכאב והחרדה שעוברים על האדם הנורמטיבי שמועד ומסתבך בעולם הפלילי – כרעם ביום בהיר עולמו חרב עליו! ולכן בחרתי מתוך השקפת עולם לייצג את אותם אנשים טובים אשר מוצאים עצמם בשבר נוראי, לעיתים על לא עוול בכפם, לעיתים מתוך מצוקה.

הם בעיניי ראויים לחמלה, לעזרה מקצועית ולהגנה משפטית מעולה. חשוב לזכור – ליווי נכון ומקצועי על ידי עורך דין פלילי ומנוסה כבר בשלבים המוקדמים יכול לחרוץ גורלות. אם מצאתם כי מאמר זה נוגע לכם, אל תהססו להתקשר. אני כאן.

הערה:
מאמר זה הינו למידע כללי וראשוני בלבד הנכון למועד כתיבתו. הוא אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי עם עורך דין פלילי לגופו של עניין ודאי אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי לפני חקירה פלילית ולפני נקיטה בכל פעולה

אהבתם? שתפו
שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
שיתוף ב pinterest
Pinterest
שיתוף ב telegram
Telegram
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
מאמרים נוספים שאולי יעניינו אותך:
סגירת תפריט
Call Now Button דילוג לתוכן