עורך דין מעצרים

עורך דין מעצרים הוא עורך דין פלילי, המתמחה בייצוג חשודים ונאשמים שנעצרו או שמתנהל לגבי מעצרם דיון בבית המשפט. תפקיד זה דורש מיומנות וניסיון משמעותיים וזאת על מנת להביא לקיצור המעצר ואף לבטלו ככל שניתן.

עורך דין מעצרים: מעצר ימים, הצהרת תובע ומעצר עד תום ההליכים

שיעור קצר וחשוב מאת עורך פלילי מעצרים – עידית רייכרט על הליכי המעצר במשפט הפלילי

שלילת חרותו של אדם אפילו לזמן קצר, חייבת להיעשות בזהירות המתבקשת ורק כשאין חלופה טובה יותר בנמצא. לכן, כשהמשטרה מבקשת לעצור חשוד לצרכי חקירה הליך הקרוי "מעצר ימים" חייב החשוד לעמוד על המשמר ולהבטיח שזו תהא חוקית ומידתית ובעיני חובה להיות מיוצג כבר בשלב זה על ידי עורך דין מעצרים מפולפל המנוסה במשפט הפלילי. במאמר זה, ובעיקר בשל החשיבות הקריטית של הנושא, העוסק בשלילת חירותו של אדם ולעיתים על לא עוול בכפו, אסביר בהרחבה על הליכי המעצר הקיימים בהליך הפלילי ומה צריך לעשות עורך דין פלילי מעצרים כדי לשחרר את הלקוח שלו, מוקדם ככל הניתן.

אתם לא לבד, שתפו אותי ​

מוזמנים גם להתקשר אלי – 050-6216884

עורכת דין פלילית עידית רייכרט, משרד עורכי דין

מוזמנים גם להתקשר אלי – 050-6216884

לקוחות מספרים עלינו

עורך דין פלילי מעצרים מסביר - מהם סוגי המעצר הקיימים בהליך הפלילי?

לכל אורכו של ההליך הפלילי מתקיימים שלושה שלבי מעצר ואלו הם:
א. הליך "מעצר הימים" בהליכי חקירה – המתחיל מרגע מעצר החשוד בתחנת המשטרה עוד לפני הגשת כתב האישום והוא נועד לאפשר את המשך חקירה כשהחשוד נתון במעצר מבלי שיסכל את החקירה. מעצר זה, מתחדש מיום ליום ומכאן שמו "מעצר ימים" כל עוד צרכי החקירה מחייבים זאת ונעשה בביקורת שיפוטית של בית משפט השלום.

ב. מעצר ב"הצהרת תובע" עם סיום החקירה הפלילית ועד להגשת כתב האישום -משמסתיימת החקירה והחשוד עודנו נתון במעצר ימים, רשאית התביעה לבקש מהשופט את המשך המעצר לעוד פרק זמן קצר (עד חמישה ימים) וזאת לצרכי הכנת כתב האישום ביחד עם בקשת מעצר עד תום ההליכים). משמעות הדבר כי התביעה מצהירה שבדעתה להגיש כתב אישום בעבירות מסויימות (היא חייבת לפרט באלו עבירות) ולא ניתן להסתפק, בשל חומרתן, בשחרור החשוד לחלופת מעצר.

ג. מעצר עד תום ההליכים המוגש ביחד עם כתב האישום – עם הגשת כתב האישום מוגשת גם בקשת מעצר חדשה "מעצר עד תום ההליכים". התביעה תעמוד על הארכת המעצר עד לתום ההליכים הפליליים כאשר מדובר בעבירה חמורה המלמדת על מסוכנות הנאשם או מטעמים נוספים למשל כשמתקיים חשש ממשי כי הנאשם ישבש הליכי משפט, יפגע בראיות, ישפיע על עדי התביעה וכו'. הרי שבכל אלה, התביעה יכולה לבקש לעצור את הנאשם עד לסיום ההליך הפלילי בעניינו.

ושוב חשוב מאד לדעת – לא בקלות ייעצר אדם ואין לשכוח לרגע כי אדם הנעצר לצרכי חקירה או עד לסיום ההליכים נגדו, בעצם נכלא עוד לפני שהוכרע דינו ולפני שנקבע כי הוא אשם בעבירה כלשהי ומכאן החובה להסתייע כבר בשלב "מעצר ימים" בעורך דין מעצרים מיומן ומנוסה בדיני מעצרים, זהו אינו עניין פשוט.

מהו הליך "מעצר ימים" ולמה חייבים להיעזר בעורך דין מעצרים כבר בשלב זה?

חשוד המגיע ומתייצב בתחנת המשטרה, נחקר על ידי החוקר ואז מתברר כי ישנן פעולות חקירה נוספות אשר הכרחי לבצען מבלי שהחשוד יפריע למהלך החקירה, מבלי שהוא ישבש מהלכי משפט, או יפגע בראיות ומבלי שישפיע על עדים פוטנציאליים. מה עושים?

קצין חקירות רשאי, בשלב זה, להורות על מעצר החשוד בלא צו של שופט ולהביא את החשוד תוך 24 שעות משעת המעצר לדיון בבית משפט השלום שם יתקיים דיון בנוגע לנחיצות המשך המעצר והאם ניתן לבצע את החקירה תוך שחרור החשוד לחלופה כבר בשלב זה? אם החליט השופט על המשך המעצר יורה בצו על הארכתו ויקבע מועד לדיון נוסף ואז שוב תיבחן נחיצות המשך המעצר. כך ניתן להאריך את המעצר מעת לעת עד ל 30 ימים לכל היותר (במקרים חריגים ניתן אף מעבר לכך באישור היועץ המשפטי לממשלה). מכאן קרוי ההליך "מעצר ימים".

חשוב לזכור כי תפקידו של בית המשפט לאזן בין האינטרס הציבורי (הבטחת תכלית החקירה) לבין זכויות יסוד של חשוד המוחזק כחף מפשע ולכן שלילת חרותו חייבת להיעשות בזהירות ובמידתיות. תפקידו של עורך דין מעצרים בשלב זה, לעשות כל שניתן לעל מנת לשחרר את החשוד, ולשכנע את השופט כי למרות החשדות מחובתו של בית המשפט הדן בשאלת המשך המעצר לבחון האם ניתן להסתפק בחלופת מעצר שתבטיח את המשך החקירה מבלי לפגוע בחירות החשוד מעבר לנדרש.

עורך דין מעצרים הוא שידע לשאול את השאלות הנכונות את טוען המעצרים, לבחון את תקינות וחוקיות הבקשה, לאתר ראיות שהמשטרה לא אספה, לדאוג לחלופת מעצר טובה ובעיקר לשכנע את השופט כי למרות טענות המשטרה יש מקום להמשיך את החקירה תוך פגיעה פחותה בחירות החשוד. 

עורך דין מעצרים מסביר - מהו מעצר ב"הצהרת תובע"

כאמור, עם סיום החקירה במשטרה ועד להגשת כתב האישום, נדרש לתביעה פרק זמן להכנת כתב האישום. בפרק הזמן הזה תבחן התביעה את כלל הראיות שנאספו, ותגבש עמדתה הסופית לגבי כתב האישום, האם מתקיימות עילות המעצר הקבועות בחוק והאם הכרחי להמשיך ולעצור את החשוד או שניתן להסתפק בשחרורו לחלופת מעצר.

יש לי את הכלים והידע לעזור לכם

מוזמנים גם להתקשר אלי – 050-6216884

מה זה מעצר עד תום ההליכים ומה ההבדל בינו לבין למעצר ימים?

בניגוד למעצר ימים שמתבצע עוד בשלב החקירה ובטרם הגשת כתב האישום, מעצר עד תום ההליכים הוא מעצר שמבקשת התביעה עם הגשת כתב האישום, כשהופך החשוד לנאשם. מדובר בכלי מחמיר מאוד ששולל חירות של אדם עד סיום ההליכים המשפטיים המתנהלים נגדו, וכל זאת כשעוד עומדת לנאשם חזקת החפות. לכן, המחוקק קבע תנאים מחמירים במיוחד שרק בהתקיימם ניתן לעצור את הנאשם עד לתום ההליכים.

תנאי בסיסי למעצר שכזה הוא: קיומן של ראיות לכאורה שהנאשם בצע את העבירה ובנוסף קיומן של עילות מעצר (שיבוש חקירה או מסוכנות) ובתנאי שאין הנמצא כל חלופת מעצר ראויה אחרת, כמו למשל מעצר בית, שתבטיח את תכלית המעצר בתנאים כאלה שפגיעתם בחירות הנאשם פחותה. עיניכן רואות אם כן, כי בכל מה שנוגע למעצר חשוב מאוד להיוועץ בעורך דין פלילי מעצרים, ובמיוחד משמדובר במעצר עד תום ההליכים, ולו בשל מה שמונח על כף המאזניים – שלילת חירותו של אדם לתקופה משמעותית. 

מתי אפשר לשחרר לחלופת מעצר?

כפי שהסברתי לעיל – גם כאשר מתקיימים שני התנאים המתוארים (קיומה של תשתית ראייתית וקיומה של עילת מעצר בגין שיבוש או מסוכנות), עדיין מצווה בית המשפט לבחון האם לא ניתן להשיג את מטרת המעצר בדרך של שחרור לחלופת מעצר שהפגיעה בחירותו של הנאשם פחותה. שלב זה נקרא שלב בחינת חלופת המעצר. אחת מחלופות המעצר הנפוצות הינו מעצר בית.

עורך דין מעצרים משיב - מה קורה אם הנאשם מפר את תנאי מעצר?

ישנה עילה נוספת בגינה ניתן לעצור אדם עד לתום ההליכים, והיא במקרה שבית המשפט הורה לנאשם להפקיד ערבות כלשהי לצורך שחרורו ממעצר עד לתום ההליכים, אך הנאשם לא מילא אחר ההחלטה, או כאשר נאשם שוחרר בכפוף לתנאי ערבות, אך הפר אותם.

כלומר, אם נאשם שוחרר ממעצר עד תום ההליכים בתמורה להפקדת סכום כספי (כלומר- ערובה), ואז נעצר בגין הפרה של אחד מתנאי הערובה (למשל יצר קשר עם אחד מעדי התביעה) אז רשאי יהיה בית המשפט לעצור את הנאשם המשוחרר שוב, עד לתום ההליכים, אך במרבית המקרים יסתפק בית המשפט בחילוט הערובה.

כאשר בית המשפט מורה על מעצר עד תום ההליכים בגין היעדר הפקדת ערובה או הפרה של תנאי מתנאי הערובה, הוא פטור מלבדוק שוב את תנאי המעצר (כלומר מסוכנות וקיומן של ראיות לכאורה).

מתי צריך לבקש תסקיר מעצר ולמה זה טוב?

כאשר מוגשת בקשה למעצר עד תום ההליכים המשפטיים, לבית המשפט יש סמכות לבקש משרות המבחן "תסקיר מעצר". תכליתו של תסקיר המעצר היא לבדוק לעומק את אישיותו של הנאשם, להתרשם ממידת מסוכנותו, לבחון את הבסיס המשפחתי שלו ואת יכולתו להתמודד במעצר וכמו כן גם את טיב המפקחים המוצעים לשמש כמשמורנים במקרה בו יחליט בית המשפט על שחרור הנאשם לחלופת מעצר.

תסקיר מעצר מעניק לבית המשפט תמונה כוללת על חייו של הנאשם, ובאמצעותו הוא עשוי להשפיע על בית המשפט להורות על מעצר או להורות על חלופת מעצר. כאשר קיים תסקיר מעצר, בית המשפט יקבל ככלל החלטה טובה יותר, המבוססת על היכרות טובה יותר עם הנאשם, עם עברו, עם אורחות חייו ועם סביבתו. כפי שניתן להבין לתסקיר מעצר יש תפקיד חשוב בהליכי המעצר ולכן אני מזמינה אתכם לקרוא את מאמרי בנושא – מהו תסקיר מעצר ומתי ניתן להעזר בו בהליך הפלילי?

בתי המשפט רואים בשרות המבחן כזרועם הארוכה על מנת לעמוד על טיבו של הנאשם באופן מיטבי ומדוייק ולרוב נוטים לאמץ את המלצת התסקיר באשר למסוכנות העתידית הצפויה מן הנאשם והאם ניתן לבטוח בו כי יקיים את תנאי חלופת המעצר אם ישוחרר.

מהי בקשה לעיון חוזר?

כאשר בית המשפט מורה על מעצר עד תום ההליכים או על שחרור בהגבלות מסוימות. יכול הנאשם וגם התביעה להגיש בקשה לעיון חוזר זאת כאשר מתקיימות נסיבות חדשות, או אם נתגלו עובדות חדשות או אם חלף זמן ניכר מעת החלטת המעצר או השחרור לחלופת המעצר.

למשל, אם ההליך המשפטי התארך ומדובר בנאשם שהוטל עליו לשהות במעצר בית בשל החשש שיפגש עם עדים, אבל אלו כבר העידו בפני בית המשפט, הרי שאז השתנו הנסיבות, משום שכבר לא ניתן להשפיע על העדים. במצב כזה, הנאשם יכול באמצעות עורך דין מעצרים שמייצג אותו לבקש לבטל את ההגבלות. או אם למשל הושגה סולחה בין המתלונן לנאשם וחלף זמן ניכר מעת האירוע נשוא כתב האישום גם אז רשאי הנאשם ו/או עורך דין מעצרים שמייצג אותו לבקש מבית המשפט לעיין מחדש בהחלטת המעצר המקורית. גם על החלטה בבקשה לעיון חוזר ניתן לערור בדומה להחלטה על מעצר לגופו.

תסקיר מעצר מעניק לבית המשפט תמונה כוללת על חייו של הנאשם, ובאמצעותו הוא עשוי להשפיע על בית המשפט להורות על מעצר או להורות על חלופת מעצר. כאשר קיים תסקיר מעצר, בית המשפט יקבל ככלל החלטה טובה יותר, המבוססת על היכרות טובה יותר עם הנאשם, עם עברו, עם אורחות חייו ועם סביבתו.

בתי המשפט רואים בשרות המבחן כזרועם הארוכה על מנת לעמוד על טיבו של הנאשם באופן מיטבי ומדוייק ולרוב נוטים לאמץ את המלצת התסקיר באשר למסוכנות העתידית הצפויה מן הנאשם והאם ניתן לבטוח בו כי יקיים את תנאי חלופת המעצר אם ישוחרר.

סיכום

משמעות המעצר בשלביו השונים והשלכותיו היא פגיעה קשה בזכויותיו של הנאשם ובעיקר פגיעה בלתי הפיכה בחירותו זאת עוד בטרם נקבעה אשמתו. מעצר ימים ובמיוחד מעצר עד תום ההליכים המשפטיים עלול לגבות מחיר יקר מאד לפעמים בלתי הפיך– לפגוע בשמכם הטוב, לפגוע לכם בקריירה, לפגוע בחירותכם. מדובר בדיני נפשות!

לכן המלצתי – הסתייעו בעורך דין מעצרים פלילי מיומן ומקצועי, שיודע איך להתמודד עם קריאת חומרי חקירה, לאתר כשלים ראייתים ומחדלי חקירה, הבקיא בהוראות החוק והפסיקה, שמיטיב לעמוד מול שופט וידע לשכנע אותו מדוע במקרה זה יש לשחרר אתכם.

הניסיון שלי כפרקליטה בכירה בפרקליטות במשך כ 14 שנים ובעשור האחרון כסניגורית מובילה מוכיח בכל פעם מחדש – לא כל כתב אישום יסתיים בהרשעה ולא כל בקשת מעצר עד תום ההליכים תסתיים במעצר מאחורי סורג ובריח. לעורך דין פלילי מעצרים מנוסה יש בהחלט כלים לעזור לכם.

מי אני ומה הייחוד שלי בתור עורך דין מעצרים?

אני עורכת דין פלילית, בעלת עשרות שנות ניסיון בעולם הפלילי, מהן כ- 14 שנים כפרקליטה בכירה בפרקליטות ומאז 2012 משמשת כסנגורית המתמחה בייצוג פלילי בהליכי מעצר
המשרד שלי הינו משרד בוטיק למשפט פלילי המעניק הגנה משפטית רחבה בכל תחומי המשפט הפלילי ומתמחה בייצוג נאשמים וחשודים נורמטיביים בהליך הפלילי על כל רבדיו, במתן יעוץ מקצועי והכנה נכונה לקראת חקירה פלילית וייצוג במעצרים.

שנותיי במערכת ומחוצה לה מהווים יתרון עצום בהליכים פליליים המתחילים כבר בשלבי החקירה הפלילית והמעצרים ועד לסיום המערכה הפלילית בבית המשפט.

המשרד שלי מעניק הגנה משפטית מדוייקת בייצוג חשודים ונאשמים נורמטיביים שמעדו והסתבכו בעולם הפלילי. וכדאי להפנים – ניהול מערכה פלילית אינה אפשרית בידי כל עורך דין, כי לעיתים אין הזדמנות למקצה שיפורים.

הטיפול בכם ייעשה ברגישות, בדיסקרטיות ובנחישות כדי להחזיר לכם את השקט הנפשי, הביטחון, התקווה ולעשות את הבלתי אפשרי לאפשרי. אם מצאתם כי מאמר זה נוגע לכם, התקשרו אלי. אני כאן.

יש לי את הכלים והידע לעזור לכם

מוזמנים גם להתקשר אלי – 050-6216884

שאלות ותשובות בדיני מעצרים

הליכי המעצר נחלקים לכמה שלבים – בשלב "מעצר ימים", שנועד לצרכי חקירה, מאפשר החוק לעצור אדם באופן מצטבר למשך 30 ימים בלבד. בנסיבות חריגות ניתן גם מעבר לזה. למרות זאת, עדיין מחובתו של שופט לבקר את פרקי המעצר המבוקשים על ידי החוקר אשר יבחן מעת לעת האם אכן מתקיימים צרכי החקירה להמשך מעצרו של אדם, או שניתן להגביל את חירותו בנקיטת אמצעים רכים יותר.

לאחר הגשת כתב אישום, וככל שהמדינה מבקשת להמשיך מעצרו של אדם, היא מבקשת לעצור אותו עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו. מעצר שכזה יכול להתארך עד לסיום ההליכים הפליליים. המחוקק קבע כי לאחר תשעה חודשים, ככל שההליך הפלילי נמשך והאדם עדיין עצור, ייבחן עניינו על ידי שופט בית משפט עליון.

ככלל, תקופת ריצוי המעצר תקוזז מעונש המאסר בפועל שייגזר על אדם. יחד עם זאת, ככל שמעצרו של אדם היה בתנאי פיקוח אלקטרוני או בחלופת מעצר, ככלל לא תקוזז תקופה זו מתקופת המעצר, אבל בדרך כלל בית המשפט יתחשב במשך הזמן בו שהה הנאשם בתנאי מעצר מגבילים ונוקשים. אין "כלל אצבע" אבל ניתן לומר שככל שתנאי המעצר היו קשוחים יותר, כך ייטה בית המשפט להתחשב בכך בגזירת העונש.

ככל שאדם אינו עצור בבית מעצר, מוטלים עליו תנאים ומגבלות. היה והאדם הפר אילו מן התנאים, למשל יצא מחלופת המעצר שעה שהיה אסור לו לצאת ממנה, הדבר עשוי לגרור הליך פלילי עצמאי – של חקירה, הגשת כתב אישום וכדומה – וכן להביא לדיון מחדש בתנאי מעצרו, עד כדי החזרתו למעצר מאחורי סורג ובריח.

שוטר מוסמך לעכב אדם גם ללא צו (ולאחר מכן גם לעצור באישור קצין) בהתקיים התנאים לכך, ועיקרן ביצוע עבירה חמורה בפני שוטר, או זמן קצר קודם לפני שנתפס על ידי שוטר, וישנן עבירות, או מעשים מסוימים, המוזכרים בחוק שמהווים עילה למעצר, ביניהם: עבירת אלימות במשפחה, עבירת אלימות חמורה או שנעשה בשימוש בנשק, חם או קר, עבירה על פי פקודת הסמים, למעט בעניין שימוש או החזקה לשימוש עצמי ועוד. כלל יש לזכור שוטר מוסמך לעכב אדם ללא צו, והעילות לכך הן רחבות ומנוצלות היטב על ידי המשטרה, גם אם המקרה לא נכנס במובהק לסל המקרים שקובע החוק, שוטר יודע כיצד למתוח את פרשנותן כך שתאפשר לו לעצור את מי שברצונו לעצור, בהמשך.

חשוב לומר, בתי משפט קשובים לאזרח שמובא בפניהם, בוודאי בהליכי מעצר, הם מעוניינים לברר כי חירותו של אדם אינה נשללת ללא הצדק בדין. יחד עם זאת, בית המשפט הינו מקום שמיועד לאנשי מקצוע – עורכי דין. הם מכירים את השפה המקצועית, המונחים המקצועיים, הם צוברים לעצמם את ארגז הכלים שמשמש אותם במקום. ישנה דרך להביא ראיות ולהשמיע טענות, נכון שכל אדם יכול באופן תיאורטי לטעון בפני בית משפט, אך על מנת להגן באופן מיטבי על זכויות אדם, במיוחד זכויות בסיסיות כפי שנמצאות בדיון, ועל מנת לצמצם את הפגיעה למינימום הנדרש, או להפסיק אותה בהקדם, נדרש איש מקצוע מנוסה, רק עורך דין פלילי העוסק במעצרים, שמכיר את התחום, מכיר את גורמי האכיפה והמשפט, יודע כיצד להתאים את הטענות והראיות המתאימות למקרה שבפניו ולא חלילה להחריף את הסיטואציה המשפטית לרעה.

לאיזה חלק במאמר תרצו לחזור?

הערה:

מאמר זה הינו למידע כללי וראשוני בלבד הנכון למועד כתיבתו. הוא  אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי עם עורך דין פלילי לגופו של עניין ודאי אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי לפני חקירה פלילית ולפני נקיטה בכל פעולה אחרת.

האם המאמר הועיל לכם?

דירוג ממוצע 5 / 5. מספר דירוגים 6

נשמח שתהיה הראשון לדרג את המאמר שלנו

אודות הכותבת

עידית רייכרט - עורכת דין פלילית
עידית רייכרט - עורכת דין פלילית

בעברה פרקליטה בכירה בפרקליטות, ומשנת 2012 סנגורית מובילה ובעלת משרד בוטיק למשפט פלילי וצווארון לבן, המדורג מידי שנה כאחד ממשרדי עורכי הדין הפליליים המובילים בארץ המתחייב להגנה משפטית איכותית, קפדנית ובלתי מתפשרת. על לקוחותיו הרבים נמנים בעיקר עוברי חוק נורמטיביים ונפגעי עבירה, אותם מובילה עורכת דין רייכרט במסירות ובנחישות עד להגעתם לחוף מבטחים.

אהבתם? שתפו
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Telegram
WhatsApp
מאמרים נוספים שאולי יעניינו אותך:
רישום פלילי | חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים

אם כלב היה יודע לדבר?

"בית משפט לחיות" – או איך נמנע המשך התעללות בכלב ששימש לביצוע עבירות? מאז שעזבתי את תפקידי כתובעת בפרקליטות חלפו למעלה מ 11 שנים, במרוצתם

קרא/י עוד »
לשיחה לחץ כאן
שלום, אני זמינה כדי להקשיב לך ולבדוק איך
עידית רייכרט משרד עורכי דין
שלום
לקבלת ייעוץ משפטי ראשוני ניתן ליצור קשר
דילוג לתוכן