גרימת מוות ברשלנות

גרימת מוות ברשלנות מתרחשת כאשר אדם גורם להמתה בדרך של מעשה או מחדל או לחילופין בעקבות רשלנותו האישית. זוהי עבירת המתנה נמוכה בחומרתה, שעונשה הצפוי הוא עד 3 שנות מאסר.
00:00
00:00
  • האזינו למאמר 00:00

כל מה שרצית לדעת על גרם מוות ברשלנות:

מה בין רשלנות והדין הפלילי?

לפי הדין הפלילי – כדי לבצע עבירה חייבים להתקיים שני יסודות זה לצד זה. היסוד הנפשי של המבצע. כלומר, למה התכוון מבצע העבירה במעשיו? מה רצה שיקרה כתוצאה ממעשיו? ולצידו צריך להתקיים היסוד העובדתי. כלומר, מהן הפעולות שביצע מבצע העבירה?
לשם ההמחשה: נהג שמתעצבן על הרכב שלפניו, יוצא מן הרכב כשאלה בידו ותוקף בזעם את הנהג שלפניו. הרי לנו עבירת תקיפה כשהיסוד הנפשי הוא כוונה לתקוף, והיסוד העובדתי הוא התקיפה באמצעות האלה וגרימת החבלה.

אך מה הדין בעבירת רשלנות? כאמור, הדין הפלילי דורש, באופן כמעט גורף, קיומו של יסוד נפשי – כוונה. אך חוק העונשין, מצא לנכון להגדיר גם מצבים שאפילו שלא היתה למבצע העבירה כוונה לעבור עבירה עדיין ייחשבו מעשיו לעבירה פלילית ומדוע? בדרך כלל זה בגלל התוצאה הטראגית של מעשים אלה שנעברו ברשלנות. והרי לא יתכן שאדם שנהג באופן רשלני וגרם בשל כך למותו של אדם יהיה פטור מאחריות פלילית למעשיו. עם זאת, יש לזכור כי העונש הקבוע לצידה של עבירת רשלנות הוא עד שלוש שנות מאסר.

אתם לא לבד, שתפו אותי ​

מוזמנים גם להתקשר אלי – 050-6216884

עורכת דין פלילית עידית רייכרט, משרד עורכי דין

מוזמנים גם להתקשר אלי – 050-6216884

לקוחות מספרים עלינו

מה כל כך ייחודי לעבירה הזאת?

"לטעות זה אנושי; לסלוח – אלוהי; לנטור – שטני."
– אלכסנדר פופ

טעות היא דבר אנושי, וכולנו עשינו ונעשה טעויות. עבירת רשלנות ובכללה גם עבירת גרם מוות ברשלנות, אינה דורשת יסוד נפשי של כוונה, ולכן די בהתרשלות מצד המבצע כדי להביא להעמדתו לדין, אם כתוצאה מטעותו הרשלנית קיפח אדם את חייו. הטיפול המשפטי בתיקי גרם מוות ברשלנות, שונה מטיפול בתיק פלילי רגיל. מדוע?

משום שטיפול בתיקי רשלנות מצריך הבנה שחורגת מעט מהדין הפלילי. כדי להרשיע אדם בעבירת רשלנות, על התביעה הנטל להראות כי מבצע העבירה (הרשלן), חרג מחובות המוטלות עליו, בין אם זה מעצם היותו אדם, ובין אם זה בשל תפקידו, מעמדו, מקצועו וכדומה.
בנוסף, בעוד שהמשפט הפלילי עוסק תמיד בחשוד, או בנאשם – באדם מסוים ובמחשבותיו, במקרה של רשלנות המבחנים המכריעים הם המבחנים האובייקטיביים, היחסיים מידת הרשלנות והיקפה תיקבע לפי מבחנו של האדם הסביר.

דוגמאות למקרים של גרימת מוות ברשלנות:

• תאונת דרכים קטלנית:

המקרה הקלאסי הוא תאונת דרכים שגבתה קורבנות בנפש. לא בכל מקרה כזה יראו במי מהמעורבים בתאונה כרשלן, ובהחלט ייתכנו גם מקרים שהקורבן הוא שהתרשל, ייתכנו גם מקרים בהם נגרם מוות לאדם אך לא הייתה כל התרשלות, כלומר שמקרה המוות היה בלתי נמנע, ואז לא ניתן לייחס אשמה אף לא בעבירת גרם מוות ברשלנות.

• טביעה בבריכה:

ישנם מצבים שמעצם טיבם וקיומם טומנים בחובם סכנות מסוימות, כך למשל במקרים של בריכה פרטית. במקרה כזה, סכנת הטביעה מחייבת את המחזיק בבריכה לנקוט במשנה זהירות ביחס למתקן הבריכה ולאחזקתו וחריגה מחובותיו, עלולה להעמיד את האחראי לדין בגין עבירת גרם מוות ברשלנות, אם ימצא אדם כלשהו את מותו בטביעה שנגרמה בשל אי הקפדה על תנאי השימוש בבריכה.

• אחזקה של חומרים מסוכנים:

ברשימה זו נכללים גם רעלים, תרופות, חומרי נפץ וכו'. במקרה של התרשלות המחזיק, או אי-נקיטת אמצעי זהירות לגבי אופן השימוש והחזקת החומרים הנחשבים למסוכנים, ובוודאי כאשר התרשלות זו גרמה למותו של אדם, צפוי המחזיק לעמוד לדין בגין התרשלותו.

• שימוש במכונה:

ישנן מכונות או כלים אשר השימוש בהם מהווה סכנה למשתמש, או לאדם אקראי שנחשף אליהם ועל כן נדרשת נקיטה באמצעי זהירות כדי למנוע פגיעה באחרים. כך למשל מכונות מסחריות שתכליתן להרוס או להשמיד דבר מה, או שהן פעולות בחום גבוה או מהוות סכנה להתחשמלות, וכך גם כלים כמו חומרי נפץ וכלי יריה, אשר התרשלות בהשגחה עליהם או בתפעול שלהם עשויה להביא למותו של אדם ובמקרה שכזה לגרור גם אישום בגין גרימת מוות ברשלנות.

הדוגמאות הללו, שאינן ממצות את כלל מקרי ההתרשלות או המצבים שבהם התרשלות עשויה להוביל למותו של אדם, מדגימות את הקלות היחסית בה כמעט כל אדם נורמטיבי יכול לעמוד לדין בשל טעות שביצע ללא כל כוונה. לא כל שכן אנשים אשר בשל מעמדם, מקצועם או משלח ידם נדרשים לסטנדרט התנהגותי גבוה מן האדם הסביר ומהם מצופה לנקיטת אמצעים מחמירים דווקא בשל מעמדם או הידע המקצועי שלהם כך למשל מפעיל זיקוקים, מנהל בריכה, רוקח תרופות, מהנדס שמעניק היתר בניה וכו'.

יש לי את הכלים והידע לעזור לכם

מוזמנים גם להתקשר אלי – 050-6216884

נקלעתם לסיטואציה בה נחשדתם בעבירה של גרימת מוות ברשלנות?

אם הגעת בקריאתך עד לכאן, כבר צריכה לחלחל בך ההבנה שעבירות שכוללות רכיב של רשלנות הן עבירות מורכבות מבחינה משפטית לחוקר, לתובע ולשופט אך בוודאי גם לסניגור. מדוע? היכולת להתמודד היטב עם חשד או אישום בעבירת רשלנות מתחיל עוד משלב החקירה הפלילית. החוקר, הוא שיצטרך לאסוף מהזירה את מלוא הראיות, המסמכים והעדויות שיוכלו לבסס את יסוד הרשלנות.

לעומתו תפקידו של הסנגור לאסוף ראיות ולגבש גרסה שתפריך את החשד לקיומה של רשלנות ולמעשה תוכיח כי התוצאה היתה בלתי נמנעת. כלומר שהטעות של מבצע העבירה שהובילה למותו של אדם, היתה בלתי נמנעת. מכאן גם בנחיצות בבקיאות משפטית, בהכרת הפסיקה ובהוראות החוק לכל העוסקים בעבירות רשלנות בכלל ובעבירת גרימת מוות ברשלנות בפרט.

סניגור המכיר היטב את עבירות הרשלנות ואת הנטל של המאשימה להוכיח קיומה של רשלנות, ידע להדריך ולהכין את החשוד לקראת חקירתו במשטרה, ולכוונו למסור את הפרטים הרלוונטיים בדרך הנכונה שלעיתים אף עשויה למנוע הגשת כתב אישום ולהביא לסגירת התיק, ולעיתים תוכל לסייע בניהול ההליך הפלילי. בהקשר זה אני ממליצה לכל אדם באשר הוא, להכיר את הזכויות המגיעות לו בחקירה ואת הדרך שבה מומלץ לפעול.
נכון ש"כולם עושים טעויות", אבל יש טעויות אנושיות שהמחיר עליהן עלול להיות גבוה וקשה לעיכול, ובשל כך, אם ביצעת טעות שכזאת, מומלץ להיעזר באיש מקצוע, עורך דין פלילי הבקיא במיוחד בעבירות רשלנות.

למה לבחור דווקא בי בעבירה של גרימת מוות ברשלנות?

כעורכת דין פלילית "יוצאת המערכת" במשך שנים ארוכות בפרקליטות (מאז 1998) וגם כסנגורית פלילית ותיקה (מאז שנת 2012) צברתי ניסיון עשיר בתיקי המתה וגרימת מוות ברשלנות שמעניק לי יתרון עצום ומשמעותי כבר במהלך ליווי החשוד בחקירתו המשטרתית, דרך שימוע פלילי ולבסוף גם בניהול ההליך הפלילי. "ארגז הכלים" המקצועי שלי, לצד הניסיון העשיר והרב מייצר ללקוח ערך רב, בטחון ובעיקר מאפשר לו שקט נפשי.
לכן ובמיוחד לאור אלפי התיקים שטיפלתי בהם במשך השנים, מדורג משרדי כאחד ממשרדי עורכי הדין המובילים בארץ בתחום המשפט הפלילי המתמחה בין היתר, בעבירות המתה וגרימת מוות ברשלנות ולזכותנו נזקפות הצלחות רבות מאד (זיכויים, וסגירת תיקים) גם בתחום זה.
לכן, אם, מצאת עצמך, חלילה וחס, חשוד בעבירת המתה, אל תהסס לצור עמי קשר בדחיפות. אהיה לצידך ואוביל אותך בבטחה ברגעי המשבר שלך עד לתוצאה המיטבית ביותר עבורך.

הצלחות המשרד: המקצוענות בתיקי גרימת מוות ברשלנות בהם טיפלנו עושה את ההבדל:

גרימת מוות ברשלנות

-

שאלות ותשובות

חוק העונשין קובע כי העונש בגין גרימת מוות ברשלנות יכול להיות עד שלוש שנות מאסר. העונש ייקבע בהתאם לכל מקרה ומקרה ובין היתר תיבחן מידת הרשלנות והנזק שהיא גרמה, ולצד זאת ייבחנו גם נסיבות אישיות הקשורות במבצע העבירה והנזק שיגרם לו בשל העונש.
"קלות דעת" היא יסוד נפשי שונה מ"רשלנות", בעוד שברשלנות מדובר בטעות שאדם אחר היה יכול להימנע מלבצע, "קלות דעת" היא מצב בו אדם נטל מראש סיכון גדול לאפשרות גרימת מותו של אדם, אך הוא קיווה להצליח להימנע מגרימת המוות. דוגמא לכך ניתן לראות במקרים בהם אדם גרם למותו של אדם תוך שהוא נוהג תחת השפעת סמים או אלכוהול או במהלך נהיגה פראית, תוך תחרות, או במהירות מופרזת באופן קיצוני.
בעוד שגרימת מוות ברשלנות היא עבירת עוון ובצידה נקבע עונש מקסימלי של עד 3 שנות מאסר, במקרה של המתה בקלות דעת, מדובר בעבירת פשע חמור, כזו שבה הרשלנות היתה חריפה יותר כלומר אדם נטל סיכון שבמעשיו עלול להביא למותו של אדם אך קיווה שלא יקרה כך, והנאשם עומד בפני עונש מקסימלי של עד 12 שנות מאסר.
בכל מקרה של טביעה או אחר שבו אדם מצא את מותו, ייבחן כל מקרה לגופו, ואין טביעה אחת שדומה לאחרת. בעבירות של גרם מוות ברשלנות, תתחיל הבדיקה עם המעגל הקרוב ביותר של האחראים. כך למשל במקרה של טביעה, החשוד המיידי ברשלנות הוא המציל, ולגביו ייבדק, בין היתר, האם נכח במקום? האם היה עירני? האם הגיב בזמן? האם יכול היה למנוע את הטביעה? וכד'. בנוסף אליו גם מנהל הבריכה עשוי להיות אחראי במידה והטביעה נגרמה עקב מצבה של הבריכה או ליקוי במתקן המצוי בה שנמצא תחת אחריותו. למשל במצב בו רכיב לא תקין בבריכה גרם לטביעה, למשל סולם לא תקין או התפרקות של דופן הבריכה. במקרים מסוימים גם מהנדס או מתכנן של הבריכה או מערכת שבה עשוי להיות אחראי, למשל במקרה בו מערכת חשמלית המופעלת בבריכה, משאבה למשל, יצרה קצר חשמלי והביאה להתחשמלות שגרמה לבסוף לטביעה.

לאיזה חלק במאמר תרצו לחזור?

האם המאמר הועיל לכם?

דירוג ממוצע 5 / 5. מספר דירוגים 7

נשמח שתהיה הראשון לדרג את המאמר שלנו

עידית רייכרט - עורכת דין פלילית
עידית רייכרט - עורכת דין פלילית

בעברה פרקליטה בכירה בפרקליטות, ומשנת 2012 סנגורית מובילה ובעלת משרד בוטיק למשפט פלילי וצווארון לבן, המדורג מידי שנה כאחד ממשרדי עורכי הדין הפליליים המובילים בארץ המתחייב להגנה משפטית איכותית, קפדנית ובלתי מתפשרת. על לקוחותיו הרבים נמנים בעיקר עוברי חוק נורמטיביים ונפגעי עבירה, אותם מובילה עורכת דין רייכרט במסירות ובנחישות עד להגעתם לחוף מבטחים.

לשיחה לחץ כאן
שלום, אני זמינה כדי להקשיב לך ולבדוק איך
עידית רייכרט משרד עורכי דין
שלום
לקבלת ייעוץ משפטי ראשוני ניתן ליצור קשר
דילוג לתוכן