חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

דין משמעתי

דין משמעתי הוא הליך רשמי המתנהל באופן פנימי בתוך ארגון מסוים, כלפי מי שהפר תקנות, חוקים או כללים הקבועים באותו ארגון. הדין המשמעתי כולל סמכויות ענישה או לחילופין סמכות להמליץ על ענישה.

אם אתה עובד מדינה, אתה חייב לקרוא את זה!

ייצוג משפטי של עובדי מדינה דורש הבנה מעמיקה והכרות עם כללים ייחודיים ובית דין ייחודי ובשל כך, רצוי לפני בחירת עורך דין פלילי לברר היטב מה ניסיונו של עורך הדין והאם בקיא בהליכים המתנהלים בנציבות שירות המדינה, בבית הדין למשמעת ומול גופי האכיפה.
לכן, אם אתה עובד מדינה המוזמן לחקירה, או לשימוע במשרד, או אם חלילה הוגש נגדך כתב קובלנה כדאי שתקרא את המאמר הבא.

ייצוג עובדי מדינה והדין המשמעתי:

ייצוג עובדי מדינה הוא תחום התמחות ייחודי ומאתגר משום שעל עובדי המדינה חלים כללים וחוקים נוספים מעבר לדין הפלילי המחייבים את עובדי המדינה להתנהגות בסטנדרט גבוה ביותר, כדי לשמור על תדמיתו החיובית של עובד מדינה. חוויתי זאת כעובדת מדינה לשעבר, כפרקליטה בפרקליטות שם נדרשתי ליושרה, לאמינות ולפיקוח מתמיד וכיום כסנגורית המייצגת מאות עובדי מדינה בהליכים משמעתיים ובהליכים פליליים שונים. המאמר הבא נועד לפקוח את העיניים של כל עובדי המדינה שרבים מהם כלל אינם מודעים להליכי המשמעת ולמשמעויות הנובעות מהם על המשך תעסוקתם וגם עליהם באופן אישי.

אתם לא לבד, שתפו אותי ​

מוזמנים גם להתקשר אלי – 050-6216884

עורכת דין פלילית עידית רייכרט, משרד עורכי דין

מוזמנים גם להתקשר אלי – 050-6216884

לקוחות מספרים עלינו

אז, מיהם עובדי מדינה?

שירות המדינה מעסיק מאות אלפי עובדים, מדובר בכ-700,000 אנשים שכפופים לכללים ייחודיים ושונים שחריגה מהם עשויה להביא לפתיחת הליכים משמעתיים כלפי העובד שסרח. כמה התחום הזה יכול להיות מסובך? כל עובד מדינה כפוף לכללי "תקנון שירות המדינה", הוא התנ"ך של עובדי המדינה, המכונה "תקשי"ר". מדובר במסמך הנושא 1,013 עמ' שעוסק כמעט בכל תחום אפשרי של כל סוגי ההעסקה של עובדי המדינה החל מדרכי העסקה, דרך תנאי העבודה, תנאי השכר וגם הליכי משמעת ופיטורים ועוד ועוד.
בשורות הבאות אנסה להסביר את הקושי שעשוי לעורר הליך משמעתי ואת ההיבטים המורכבים שבו, אפרט אודות עבירות המשמעת והענישה שגוררת אחריה הרשעה בהליך משמעתי.

דין משמעתי - עבירות המשמעת והממשק עם ענפי משפט אחרים

החוק הרלוונטי להליכי המשמעת כלפי עובדי המדינה נקרא חוק שירות המדינה (משמעת), שם מפורטים 5 עבירות משמעת בלבד:
א. התנהגות שפגעה במשמעת בשירות המדינה;
ב. אי-קיום חובה המוטלת על עובד המדינה, או התרשלות בקיומה;
ג. התנהגות לא הולמת או שעלולה לפגוע בתדמיתו של שירות המדינה;
ד. התנהגות בלתי הוגנת בעת מילוי תפקיד בשירות המדינה;
ה. קבלת מינוי בשירות המדינה באמצעות ידיעה כוזבת או אמצעים פסולים.
אולם, בנוסף לחמש העבירות הללו, צריך לזכור שכל עובד מדינה שהורשע בפלילים, בעבירה שיש עמה קלון יראו אותו כמי שביצע עבירת משמעת.
ומהי הגדרת קלון? הגדרת ה"קלון" היא מורכבת וחמקמקה, משתנה ממקרה למקרה, תלויה בנסיבותיו והשתלשלות האירועים שהובילה אליה וגם בזהותו של עובד המדינה, דרגתו ותחום סמכותו. מדובר בסוגיה הדורשת מאמר בפני עצמו אך בקליפת אגוז אגדיר קלון כעבירה שמטילה צל כבד על תדמיתה של המדינה עד כדי כך שהעובד לא יכול לשרת את המדינה.

האם הליך פלילי יכול להוביל להליך משמעתית?

נחזור לענייננו, ככלל קיים ממשק בין ההליך הפלילי להליכי המשמעת. הרשעת עובד מדינה בהליך פלילי בהחלט עשויה לגרור אחריה גם הליך משמעתי. לעיתים ההליך המשמעתי עשוי להיות פוגעני עבור העובד לא פחות מההליך הפלילי לעיתים אף יותר. כך למשל עובד מדינה בעל מעמד בכיר במשרד יכול להיות מורשע בהליך הפלילי ולקבל עונש בעל מאפיינים שיקומיים אך בהליך המשמעתי שיינקט נגדו בעבירת משמעת (אחת מתוך העבירות הנזכרות בחוק המשמעת) ייגזרו על העובד אמצעי משמעת (שזה בעצם עונש) כבדים מאלה שבהליך הפלילי – למשל פיטורין, פגיעה בפנסיה וכדו' . כמו כן ובנוסף להליך המשמעתי הקלאסי, על פי החוק וכללי התקשיר, עובד מדינה שנפתחה נגדו חקירה פלילית, עשוי למצוא עצמו גם מושעה משירות המדינה.
זאת ועוד, ככל שעבירת המשמעת, גרמה נזק לאחר, תוצאות ההליך המשמעתי יכולות גם להשליך על הליך אזרחי פוטנציאלי. מקרה קלאסי שכזה, הוא במצב בו עובד מדינה ביצע עבירה של הטרדה מינית שלרוב תתורגם לעבירת משמעות של "התנהגות שאינה הולמת". החוק קובע כי ניתן לתבוע בהליך אזרחי בגין הטרדה מינית עד 120,000 ₪ גם ללא הוכחת נזק עבור כל מעשה המהווה הטרדה מינית.
כלומר, לצורך ההדגמה, עובד מדינה שביצע הטרדה מינית חשוף להליכים פליליים, במידה ויורשע בהם ייתכן בהחלט שיראו במעשיו עבירת משמעת והוא יהיה חשוף לענישה הנוהגת בגין עבירות משמעת וכן הוא יהיה חשוף גם לתביעה אזרחית, ללא צורך בהוכחת נזק, מצד המוטרד.
משמעות הדברים היא שעובד מדינה שנפתחה כלפיו בדיקה במקום העבודה, חקירה של אגף המשמעת בשירות המדינה, או חקירה פלילית, צריך להיות מודע לכל המשמעויות של הממשקים בין ענפי המשפט השונים על האירוע בגינו הוא נחקר. לשם כך, חשוב מאוד לקבל ייעוץ מעורך דין מנוסה בתחום המשמעת שידע לשקף היטב ללקוח על הסיכונים הכרוכים בהליכים הללו ומה ניתן לעשות כדי להתמודד איתם וזהו כאמור תחום התמחותי.

דין משמעתי - הליכי חקירה והעמדה לדין

על תחום המשמעת (דין משמעתי) בשירות המדינה אחראי אגף המשמעת בשירות המדינה, אשר מהווה גם גוף חוקר (אשר אנשיו למעשה אחראים על חקירת עבירות משמעת שהתגלו לכאורה) וגם גוף תובע, אשר אחראי על ההחלטה להעמיד לדין עובד מדינה שביצע עבירת משמעת וכן אחראי על ניהול הליך המשמעת נגדו. חשוב להבהיר כי לא כל עבירת משמעת תיאכף בהכרח באמצעות אגף המשמעת. 

ישנם מקרים בהם אכיפת הדין המשמעתי במקום העבודה תעשה במסגרת מקום העבודה בו מועסק העובד, המשרד הממשלתי הרלוונטי. אכיפת הדין המשמעתי באמצעות המשרד הממשלתי ולא באמצעות בית הדין המשמעתי לעובדי המדינה, נחשבת למענה רך יותר בגין עבירת משמעת ובעלת השפעה משמעותית נמוכה יותר מהליכים משמעתיים בפני בין הדין המשמעתי.

ענישה והליכים נוספים

עובד מדינה שהוגש כלפיו כתב קובלנה (שזה למעשה כתב אישום), צריך להתמודד לא רק עם האשמות המיוחסות לו בכתב הקובלנה בהליך משמעתי בבית הדין המשמעתי של לעובדי המדינה, אלא גם עם הליכי השעיה מוקדמים יותר ולעיתים ההשעייה תתבקש מייד עם הפתיחה בחקירה פלילית שנפתחה נגדו. כלומר, עוד לפני שההליכים המשמעתיים מתבררים, המדינה תחליט האם במצב הדברים שנוצר, לאור ההליך הפלילי או המשמעתי שנפתח, האם אותו אדם ראוי בשלב זה להמשיך בעבודתו בשירות המדינה.

ויובהר, מדובר בהחלטה על השעיה, כלומר, שינוי נסיבות, כמו סגירת התיק הפלילי, או זיכוי בהליך משמעתי, למשל, אמורים להפסיק באופן מיידי את ההשעיה והעובד אמור לחזור לעבודתו. אך יובהר, כי כל מקרה נבחן לגופו ועל פי נסיבותיו ואין ערובה כי פעולה כזאת או אחרת בהכרח תביא מיידית לסיום ההשעה.

מבלי להיכנס לרשימת אמצעי הענישה, מדובר על אמצעים שיש להם השפעה על יכולתו של העובד להישאר בעבודתו הנוכחית, בעבודתו בשירות המדינה בכלל, ביכולתה לעבוד בעתיד בשירות המדינה או במשרד מסוים, ולצד אלה, אף אם לא התקבלה החלטה על המשך עבודתה יכולה להתקבל החלטה שתמנע ממנו אפשרויות קידום לטווח זמן מסוים, או השפעה על כושר ההשתכרות בין אם בהפקעת משכורת, או בהורדה בדרגה או הקפאתה.

בנוסף לאלה, לבית הדין גם סמכות להתערב בתנאי הפנסיה, ככל שעובד המדינה נמצא במסלול המוביל ל"פנסיה תקציבית" וגם בהיקף הפיצוי לו הוא זכאי במידה ויוחלט על פיטוריו.
כלומר, הליך משמעתי, מעבר לבירור האשמה שדבקה במעשיו של עובד המדינה, עשוי להשפיע עליו בצורה משמעותית על המשך עבודתו בשירות המדינה ועל יכולת ההשתכרות או הקידום שלו וגם על המשמעויות הכלכליות הנובעות ממנה. בנוסף לכל אלה עשויה לגרור עבירת המשמעת גם עיצום כספי ישיר, בין אם בהפקעת משכורת ובין אם בפגיעה בתנאי הפנסיה או בפיצויי הפיטורין. כלומר, להגנה המשפטית שתהיה לעובד המדינה בהליך משמעתי יכולה להיות השפעה כלכלית ישירה.

אז, למה לפנות דווקא אלי, עורך דין פלילי המתמחה בייצוג בהליכים משמעתיים?

אני עו"ד עידית רייכרט, לשעבר בכירה בפרקליטות, וכיום בעלת משרד בוטיק למשפט פלילי המעניק הגנה משפטית רחבה בכל תחומי המשפט הפלילי והמנהלי, ומתמחה בייצוג נאשמים וחשודים נורמטיביים בהליך הפלילי ובהליכים נלווים.
לאורך שנים צברתי ניסיון רב בייצוג בהליכים משמעתיים, לרבות ייצוג שוטרים, רופאים, אנשי חינוך והוראה ועובדי מדינה נוספים בהליכים משמעתיים ופליליים, ואני מכירה היטב את בתי הדין המשמעתיים השונים, את ההליכים המשמעתיים השונים. במשך השנים בהם הייתי עובדת מדינה בעצמי כתובעת בפרקליטות ובשנותיי כסנגורית גיבשתי לעצמי ארגז כלים מיטבי עבור לקוחותיי הנדרשים לעמוד בפני הליכים משמעתיים ולא בכדי נבחר משרדי מתוך מאות משרדים להעניק ייעוץ וייצוג משפטי לעובדי מדינה במסגרת המכרז של המבטחת הממשלתית.

וכפי שכבר הסברתי לעיל, הליך משמעתי יכול להיות מאוד מורכב, במיוחד אם הוא מצוי על התפר הדק שבינו לבין ההליך הפלילי, אך לא רק במצב זה. על כן, ובמיוחד כדי להתמודד עם המצב בצורה הטובה ביותר ולהפיק מהסיטואציה המורכבת הזאת את התוצאה המיטבית, פנו אליי, אשמח לסייע.

יש לי את הכלים והידע לעזור לכם

מוזמנים גם להתקשר אלי – 050-6216884

למידע נוסף שחשוב לדעת על דין משמעתי:

לאיזה חלק במאמר תרצו לחזור?

הערה:

מאמר זה הינו למידע כללי וראשוני בלבד הנכון למועד כתיבתו. הוא  אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי עם עורך דין פלילי  לגופו של עניין ודאי אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי לפני חקירה פלילית ולפני נקיטה בכל פעולה אחרת.

האם המאמר הועיל לכם?

דירוג ממוצע 5 / 5. מספר דירוגים 12

נשמח שתהיה הראשון לדרג את המאמר שלנו

אודות הכותבת

Picture of עידית רייכרט - עורכת דין פלילית
עידית רייכרט - עורכת דין פלילית

בעברה פרקליטה בכירה בפרקליטות, ומשנת 2012 סנגורית מובילה ובעלת משרד בוטיק למשפט פלילי וצווארון לבן, המדורג מידי שנה כאחד ממשרדי עורכי הדין הפליליים המובילים בארץ המתחייב להגנה משפטית איכותית, קפדנית ובלתי מתפשרת. על לקוחותיו הרבים נמנים בעיקר עוברי חוק נורמטיביים ונפגעי עבירה, אותם מובילה עורכת דין רייכרט במסירות ובנחישות עד להגעתם לחוף מבטחים.

אהבתם? שתפו
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Telegram
WhatsApp
מאמרים נוספים שאולי יעניינו אותך:
שימוש במידע פנים

שימוש במידע פנים?

מהו שימוש במידע פנים? כבר מהרגע הראשון לפשיטה המפתיעה שערכו חוקרי רשות ניירות ערך על המשרדים של החברה הציבורית בה משמש נ' כמנכ"ל, הוא הבין

קרא/י עוד »
תיק סגור לאחר הסדר מותנה

תנאים להסדר מותנה

מהותו ועקרונותיו של ההסדר המותנה במדינת ישראל ובכלל במדינות המערב, הליכים פליליים נוטים בדרך כלל להתנהלות מאיימת ואף אגרסיבית למדי. הם טומנים בחובם אינספור השלכות

קרא/י עוד »
לשיחה לחץ כאן
שלום, אני זמינה כדי להקשיב לך ולבדוק איך
עידית רייכרט משרד עורכי דין
שלום
לקבלת ייעוץ משפטי ראשוני ניתן ליצור קשר
דילוג לתוכן