חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ייצוג שוטרים

ייצוג שוטרים ושוטרות על ידי עורך דין פלילי מסייע לעובדי משטרת ישראל והשב"ס לקבל שירות משפטי איכותי בכל תהליך המתנהל נגדם ובכל הערכאות לרבות חקירות מח"ש, שימוע, משפט פלילי וליווי קורבנות עבירה.

דין משמעתי של שוטרים – לא כדאי להקל בזה ראש

הליכים משמעתיים או דין משמעתי נתפס על פי רוב, כהליך פשוט ובלתי מזיק או כזה שנזקו פעוט. כך גם ניתן לחשוב בטעות שהליך משמעתי של שוטרים הוא קליל, מכיוון שהוא נערך בתוך המשטרה, ובמיוחד בהשוואה להליך הפלילי הנתפס מאיים הרבה יותר וצפוי הרבה פחות. כמי שמטפלת, בין היתר, גם בייצוג עובדי מדינה ובדין המשמעתי של עובדי מדינה בכלל; ומהיכרותי הקרובה את הליכי המשמעת ואת הדין המשמעתי של שוטרים בפרט – אומר בוודאות כבר עכשיו: אין להקל ראש בהליך משמעתי.

לכן, גם שוטר העומד בפני הליך משמעתי ונדרש להתמודד עם נבכי הדין המשמעתי, ועם הליך משמעתי עלול לשלם מחיר יקר, לעיתים, לא פחות מההליך הפלילי ומומלץ שיפנה לעורך דין המתמחה בייצוג שוטרים. לכן, במאמרי זה אסביר אודות הדין המשמעתי של שוטרים, אפרט מהם העונשים הקבועים בחוק אותם ניתן להטיל על שוטר במסגרת הליך משמעתי, ואסביר מדוע כדאי מאוד, ולמעשה חובה, להיוועץ בעורך-דין פלילי או עורך דין הבקיא בתחום עבירות המשמעת בשירות המדינה במקרה של העמדת שוטר לדין משמעתי.

אתם לא לבד, שתפו אותי ​

מוזמנים גם להתקשר אלי – 050-6216884

עורכת דין פלילית עידית רייכרט, משרד עורכי דין

מוזמנים גם להתקשר אלי – 050-6216884

לקוחות מספרים עלינו

ייצוג שוטרים: הדין המשמעתי של שוטרים ומהי עבירת משמעת?

הדין המשמעתי של שוטרים מעוגן ברובו בחוק המשטרה, תשס"ו -2006, המגדיר מהי עבירת משמעת, ומסדיר את הכללים הנוגעים להעמדתו לדין משמעתי של שוטר במסגרת הליך משמעתי ובהתאם לדין המשמעתי.

בתוספת הראשונה לחוק מפורטות עבירות המשמעת, ובין היתר כדאי להכיר את עבירות הסל המשמעתיות העיקריות והן:
1. אי מילוי הוראה מהוראות פקודות משטרת ישראל או כל הוראה אחרת שניתנה כדין, או סירוב למלא הוראה כאמור.
2. התרשלות במילוי תפקיד.
3. התנהגות שאינה הולמת שוטר או שיש בה כדי לפגוע בתדמית המשטרה.
4. שימוש לרעה בסמכות שניתנה מכוח תפקיד.
5. היעדרות מתפקיד בלא הצדק סביר.
6. היעדרות מן השירות בכוונה שלא לשוב אליו; היעדרות מן השירות לתקופה של 21 ימים רצופים שלא ברשות יראו לענין זה, ככוונה שלא לשוב לשירות, כל עוד לא הוכח אחרת.
7. אי נקיטת אמצעים סבירים למניעת עבירה שידוע לשוטר כי עומדים לבצעה, לגילוי עבירה או להבאת חשוד בביצוע עבירה לדין.
8. עריכת חיפוש, ביצוע עיכוב או מעצר או כניסה לרשות היחיד, שלא כדין או שלא בתום לב.
9. אי ענידת תג זיהוי, אי מילוי חובת הזדהות או מסירת פרטי זהות כוזבים.
10. התחזות לבעל דרגה אחרת או לבעל סמכות אחרת.
11. התנהגות בלתי אדיבה או נקיטת לשון גסה כלפי הציבור בעת מילוי תפקיד או כשהשוטר לבוש מדים.
12. סירוב בלתי מוצדק למלא בקשה סבירה של אדם מהציבור הבאה עקב היותו שוטר.
13. ניצול מעמד של שוטר שלא לצורך מילוי תפקיד.

הדין המשמעתי של שוטרים - לא גורע מאחריות פלילית ולכן חשוב להתייעץ עם עורך דין הבקיא בייצוג שוטרים

אחד הדגשים החשובים ביותר הנוגעים לדין משמעתי של שוטרים הוא כי קיומו של הליך משמעתי בהתאם לדין המשמעתי אינו בא במקום ואינו מחליף את העמדת השוטר לדין פלילי בשל אותו מעשה. לכך יש להוסיף כי גם נגד שוטר שזוכה בבית-המשפט, ניתן לנקוט בהליכים משמעתיים. לפיכך ולעיתים רבות עלול שוטר למצוא עצמו מתגונן בה בעת ובמקביל בשני הליכים: פלילי ומשמעתי.

הגוף האמון על חקירת השוטרים הוא היחידה לחקירות שוטרים (מח"ש) הוא גוף עצמאי ובלתי תלוי הנמצא בתוך משרד המשפטים אשר תכליתו היא לחקור שוטרים החשודים בביצוע עבירות פליליות. מח"ש רשאי להחליט בחלק לא מבוטל מהמקרים, להעביר טיפול בתלונה שהחלה במישור הפלילי, למישור המשמעתי. כמו כן, בעבירות מסוימות, יש למח"ש את הסמכות לחייב את המשטרה להעמיד לדין משמעתי שוטרים, למשל בעבירה של שימוש בכוח שלא כדין; ובעבירות אחרות, מח"ש מוסמכת להמליץ על העמדת שוטר לדין משמעתי. למידע נוסף על הליכים משמעתיים קראו מאמר – הליך משמעתי לעובדי מדינה.

הדין המשמעתי של שוטרים – היכן מתקיים ההליך המשמעתי?

כפי שנהוג ביחס לעבירות משמעת בשירות המדינה וביחס להעמדה לדין משמעתי של עובדי מדינה אחרים, גם ההליכים המשמעתיים שננקטים נגד שוטרים יכולים להתבצע במספר אפיקים, בהתאם לחומרת עבירת המשמעת וכללי הדין המשמעתי של שוטרים.
ואלה ארבעת האפיקים:

• הליך משמעתי בפני בית-הדין למשמעת של משטרת ישראל;
• הליך משמעתי בפני קצין שיפוט;
• הליך בירור ביחידה לטיפול בתלונות הציבור הכפופה למטה הארצי של המשטרה;
• הליך מנהלי בפני ראש אגף משאבי אנוש במשטרת ישראל או המפכ"ל.

כעת ארחיב מעט על שלושה מהאפיקים האלה, שההבדלים ביניהם יכולים להיות משמעותיים ביותר לשוטרים העומדים לדין.

בית-הדין למשמעת של משטרת ישראל

במקרה של הליך משמעתי שלגביו נקבעה העמדה לדין משמעתי בפני בית-הדין של המשטרה, עומדת לשוטר זכות חשובה ומהותית מאין כמותה – להיות מיוצג על-ידי עורך-דין פלילי או עורך-דין הבקיא בייצוג שוטרים, בדין המשמעתי של עובדי המדינה בכלל ושוטרים בפרט. השוטר יכול ורשאי לבחור את עורך-הדין שייצג אותו בהליך המשמעתי שיתנהל בהתאם לתקנות סדרי-הדין של בית-הדין.

דין משמעתי של שוטרים המתנהל בפני בית-הדין למשמעת מזכיר במהותו את ההליך הפלילי: הוא מתנהל בפני מותב שלושה; השוטר נדרש להגיב לאישומים המיוחסים לו בכתב האישום; לעלות טענות מקדמיות שונות; להעיד עדים מטעמו; לחקור בחקירה נגדית את עדי התביעה; להעיד בעצמו; וכיו"ב.

על פסק-הדין ניתן לערער בזכות בתוך 45 יום לבית-הדין לערעורים, ועל פסק-הדין בערעור ניתן לערער ברשות לבית-המשפט המחוזי. ומכל האמור לעיל, ברור עד כמה חשוב להתייעץ עם עורך דין שעוסק בייצוג שוטרים.

הליך משמעתי בפני קצין שיפוט

הליך משמעתי שמתנהל בפני קצין שיפוט או קצין שיפוט בכיר שונה מהעמדה לדין בפני בית-הדין למשמעת בראש ובראשונה בהיותו מתנהל בפני דן יחיד. התקנות קובעות כי שוטר שההליך המשמעתי בעניינו הועבר לדן יחיד אמור לקבל את כתב התלונה נגדו לפחות 48 שעות לפני ההעמדה לדין, וכי הוא רשאי להתייעץ עם עורך-דין ולהתכונן להליך המשמעתי שייערך בעניינו. גם בהליך בפני דן יחיד רשאי שוטר לזמן עדים ולהביא ראיות, ואף זכאי לבקש דחייה של ההליך כדי להתארגן לכך. ומכל הסיבות הללו גם במקרה זה חשיבות רבה להתייעצות עם עורך דין שמתמחה בייצוג שוטרים

ייצוג שוטרים - העונשים שניתן להטיל במסגרת הדין המשמעתי של שוטרים

העונש/ האפיק בית-הדין קצין שיפוט
מחבוש לתקופה של עד 45 v x
הורדה בדרגה v x
ריתוק v v
קנס v v
נזיפה חמורה v v
נזיפה v v
שלילת רישיון נהיגה v v

אולם, יש לזכור, כי גם במקרה של בירור העניין בפני המפכ"ל או ראש אגף משאבי אנוש, יכולים העונשים להיות חמורים לא פחות כגון:

• פיטורין
• השעייה
• הוצאה לחופשה
• העברה לתפקיד או ליחידה אחרים

למה לפנות דווקא אלי, עו"ד הבקיאה בייצוג שוטרים?

אני עורכת דין פלילית עידית רייכרט, לשעבר פרקליטה בכירה בפרקליטות, ובעלת משרד בוטיק למשפט פלילי המעניק הגנה משפטית רחבה בכל תחומי המשפט הפלילי, המשמעתי והמנהלי, ומתמחה בייצוג נאשמים וחשודים נורמטיביים בהליך הפלילי, המנהלי ובדין המשמעתי. 

מעל 23 שנים אני עוסקת במשפט הפלילי, הן כפרקליטה בכירה בעברי ומזה כעשור כסנגורית מובילה. אני מייצגת תאגידים, אישי ציבור, מנכ"לים, עובדי מדינה, אנשי כוחות הבטחון, נפגעי עבירה ובעיקר אנשים נורמטיביים שמעדו והסתבכו בעולם הפלילי ונקראים לחקירה במשטרה.

אין ספק כי ניסיוני רב השנים ב"מערכת" ומחוצה לה, מעניק יתרון ברור ללקוחותיי אני מכירה היטב את צורת עבודתה ואת חולשותיה ומתרגמת אותם לכח רב עבור הלקוחות שלי.  אני יודעת היטב ובוודאות כי ליווי נכון ומקצועי על ידי עורך דין פלילי מיומן ומנוסה כבר בשלבים המוקדמים של החקירה הפלילית חורץ גורלות. ומניסיון – מי שנועץ בי לפני מסירת גרסתו בחקירה פלילית במשטרה,  משפר עד מאד את הסיכוי לגניזת התיק שלו. ממש כך. 

משרדי נבחר לייצג את כוחות הבטחון והמשטרה מטעם "ענבל" המבטחת הממשלתית וככל שתמצאו זכאים להגנה משפטית מטעמה של "ענבל" משרדי יעניק לכם הגנה משפטית מקצועית ונחושה. לכן, אם מצאתם כי מאמר זה נוגע לכם, אל תהססו להתקשר. אני כאן. אעשה את כל מה שצריך ברגישות, בדיסקרטיות ובנחישות, כדי להחזיר לכם את השקט הנפשי, הביטחון, והתקווה לעשות עבורכם את הבלתי אפשרי לאפשרי.

יש לי את הכלים והידע לעזור לכם

מוזמנים גם להתקשר אלי – 050-6216884

המקצוענות בתיקים בהם טיפולנו עושה את ההבדל:

למידע נוסף שחשוב לדעת על דין משמעתי:

לאיזה חלק במאמר תרצו לחזור?

הערה:

מאמר זה הינו למידע כללי וראשוני בלבד הנכון למועד כתיבתו. הוא  אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי עם עורך דין פלילי בתל אביב לגופו של עניין ודאי אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי לפני חקירה פלילית ולפני נקיטה בכל פעולה אחרת.

האם המאמר הועיל לכם?

דירוג ממוצע 5 / 5. מספר דירוגים 16

נשמח שתהיה הראשון לדרג את המאמר שלנו

אודות הכותבת

Picture of עידית רייכרט - עורכת דין פלילית
עידית רייכרט - עורכת דין פלילית

בעברה פרקליטה בכירה בפרקליטות, ומשנת 2012 סנגורית מובילה ובעלת משרד בוטיק למשפט פלילי וצווארון לבן, המדורג מידי שנה כאחד ממשרדי עורכי הדין הפליליים המובילים בארץ המתחייב להגנה משפטית איכותית, קפדנית ובלתי מתפשרת. על לקוחותיו הרבים נמנים בעיקר עוברי חוק נורמטיביים ונפגעי עבירה, אותם מובילה עורכת דין רייכרט במסירות ובנחישות עד להגעתם לחוף מבטחים.

אהבתם? שתפו
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Telegram
WhatsApp
מאמרים נוספים שאולי יעניינו אותך:
דין משמעתי

דין משמעתי

אם אתה עובד מדינה, אתה חייב לקרוא את זה! ייצוג משפטי של עובדי מדינה דורש הבנה מעמיקה והכרות עם כללים ייחודיים ובית דין ייחודי ובשל

קרא/י עוד »
חנינה מהנשיא - בקשת חנינה מנשיא המדינה

חנינה מהנשיא

בקשת חנינה מהנשיא – כל המידע שכדאי שתדעו! במסגרת ההליך הפלילי, משהוגש כתב אישום נגד נאשם. על בית המשפט להכריע לאחר ששמע את כלל הראיות

קרא/י עוד »
לשיחה לחץ כאן
שלום, אני זמינה כדי להקשיב לך ולבדוק איך
עידית רייכרט משרד עורכי דין
שלום
לקבלת ייעוץ משפטי ראשוני ניתן ליצור קשר
דילוג לתוכן