פגיעה בפרטיות והונאה באינטרנט

4
(4)

פגיעה בפרטיות - הגדרת הזכות לפרטיות!

הזכות לכבוד והזכות לפרטיות הן חלק מזכויות האדם והאזרח על פי עקרונות המשטר הדמוקרטי.

הזכות לכבוד כוללת זכויות כמו הזכות לשם טוב, הזכות לפרטיות והזכות לצנעת הפרט. הזכות לפרטיות הנגזרת מן הזכות לכבוד היא הזכות של אדם לחיות ללא חשיפה וללא התערבות וחדירה של אדם או של החברה בחייו הפרטיים. ולכן קובע חוק הגנת הפרטיות מה יחשב כפגיעה בפרטיות.

הזכות לפרטיות והענישה הפלילית לפי החוק

הזכות לפרטיות מגינה מפני פגיעה בפרטיות האדם שלא לצורך, בדרכים שונות: כמו חדירה פיזית למקום מגוריו של האדם, ביצוע בדיקות פיזיות בגופו של האזרח ללא הסכמה שלו, פרסום מידע אישי על האדם או על משפחתו, פרסום תמונתו או שמו של האדם ללא הסכמתו ובניגוד לרצונו, איסוף מידע אודות האדם דרך אמצעים כמו מעקב, האזנות סתר וכו', איסוף מידע אודות האדם ואגירתו ועוד.

בשנת 1981 חוקק חוק הגנת הפרטיות העוסק בזכותו של כל אדם לפרטיות. החוק אוסר על פגיעה בפרטיות ומגדיר מהי פגיעה כזו.

החוק קובע ענישה פלילית למי שמפר את הוראת חוק הגנת הפרטיות, ואף אוסר במקרים מסוימים על שימוש בראיות שהושגו תוך פגיעה בפרטיות בבית המשפט.

מהי ההגדרה לפגיעה בפרטיות לפי החוק

החוק קובע ומגדיר איסור על פגיעה של אדם בפרטיות של זולתו ללא הסכמתו, ומגדיר פגיעה בפרטיות כאחת מאלה: בילוש או התחקות אחרי אדם, העלולים להטרידו, או הטרדה אחרת, האזנה האסורה על פי חוק, צילום אדם כשהוא ברשות היחיד, פרסום תצלומו של אדם ברבים בנסיבות שבהן עלול הפרסום להשפילו או לבזותו, העתקת תוכן של מכתב או כתב אחר שלא נועד לפרסום, או שימוש בתכנו, בלי רשות מאת הנמען או הכותב, והכל אם אין הכתב בעל ערך היסטורי ולא עברו חמש עשרה שנים ממועד כתיבתו, שימוש בשם אדם, בכינויו, בתמונתו או בקולו, לשם רווח, הפרה של חובת סודיות שנקבעה בדין לגבי ענייניו הפרטיים של אדם, שימוש בידיעה על ענייניו הפרטיים של אדם או מסירתה לאחר, שלא למטרה שלשמה נמסרה, פרסומו או מסירתו של דבר שהושג בדרך פגיעה בפרטיות לפי הסעיפים הקודמים, הפרה של חובת סודיות לגבי ענייניו הפרטיים של אדם, שנקבעה בהסכם מפורש או משתמע, פרסומו של עניין הנוגע לצנעת חייו האישיים של אדם, או למצב בריאותו, או להתנהגותו ברשות היחיד.

מה בין פגיעה בפרטיות למשפט פלילי?

בהתאם לחוק, העונש המקסימלי על פגיעה בפרטיות שנעשתה במתכוון הינו 5 שנות מאסר ובנוסף היא גם מהווה עוולה אזרחית שניתן לתבוע בגינה פיצוי כספי בגין כל נזק שנגרם כתוצאה מהפגיעה.

עוד חשוב לדעת כי ראיות שהושגו תוך פגיעה בפרטיות האדם ללא הסכמתו יהיו פסולות לשימוש בבית משפט, אלא אם מצא בית המשפט להתיר את השימוש בהן או אם יש הגנה או פטור בחוק.

כיום עם ההתקדמות הטכנולוגית הפכנו לחשופים לשפע של מידע נגיש אודותינו והחשש כי מידע אודותינו ידלוף לאחרים. החשש מפני פגיעה בפרטיות בעידן הנוכחי מוסדר בחקיקה ומתגבש גם הודות לפסקי דין תקדימיים.

איך נפגעת הפרטיות שלנו ומהן הזכויות שלנו בזיהוי ביומטרי?

ראשית מהו זיהוי ביומטרי?

זיהוי ביומטרי מאפשר זיהוי בני אדם בהתבסס על תכונות ומאפיינים פיזיים והתנהגותיים ייחודיים כמו טביעת אצבע, תווי הפנים, כף יד, וכד'.

דליפת מידע ממאגר ביומטרי עלולה לגרום לפגיעה חמורה בפרטיות שלנו, ולסכנה של ממש לביטחוננו ושלומנו באופן בלתי הפיך ולמעשה בלתי ניתן לתיקון. קיימת סכנה של שימוש לרעה במידע הרגיש על ידי גורמים שונים שירצו לגנוב את זהותנו, להתחזות לנו ולפגוע בנו.

לצורך הסדרת ההגנות והתמודדות עם הקידמה הטכנולוגית חוקק חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התש"ע-2009‏ המוכר בשמו המקוצר: חוק המאגר הביומטרי המאפשר נטילת טביעות אצבעות ותצלומי פנים של כלל תושבי ישראל ושילוב נתונים אלו בתעודות זהות, בדרכונים דיגיטליים ובמאגר נתונים ממשלתי. החוק התקבל למרות ביקורת ומאבקים ציבוריים בשל החשש מפני השלכותיו.

המאגר הביומטרי הכולל שורה של אמצעי אבטחה ברמה גבוהה אם כי גם אלה לא יכולים לספק ודאות מוחלטת שהמידע לא ידלוף.

כדאי לדעת כי לפי הוראות החוק, נטילת טביעות האצבע שלכם והכנסתן למאגר הביומטרי הממשלתי, תעשה רק בהסכמתכם! במידה ואתם ניגשים להנפיק תעודת זהות או דרכון דיגיטלי זכותכם לבחור האם להסכים להכניס את טביעות האצבע שנתתם למאגר הביומטרי. במידה ולא תסכימו, מעמדה של התעודה שתקבלו יהיה זהה לחלוטין ותוכלו לקבל באמצעותה בדיוק את אותם השירותים. ההבדל היחיד הוא שתצטרכו לחדש את התעודה כעבור חמש שנים במקום עשר. מי שכבר מסר טביעות אצבע למאגר הביומטרי, רשאי בכל שלב לבקש את מחיקתן מהמאגר.

ככל שנפגעה פרטיותכם בסביבתכם הקרובה, במקום עבודה או בכל מקום אחר, יש להיוועץ בעורך דין פלילי מנוסה ומיומן הבקיא בהוראות החוק.

ההגנות בחוק המתייחסות לעונש הפלילי על פגיעה בפרטיות

בחוק קבועות מספר הגנות במשפט פלילי בשל פגיעה בפרטיות אם נתקיימה. יש לי ידע וניסיון רב בטיפול במקרים הנוגעים לפגיעה בפרטיות בניגוד לחוק הגנת הפרטיות, אני מייצגת נפגעי עבירה רבים ומתלוננת אשר פרטיותן נפגעה לעיתים באופן בלתי הפיך.

מדוע חשוב להתייעץ עם עו"ד פלילי ומהן היתרונות שלי

כלל האצבע שאני מאמינה בו – השקעה נכונה שלך בשלב הזה עדיפה תמיד (נפשית וכלכלית) על פני ההשקעה הכרוכה בניסיון לתקן בדיעבד טעויות הרות גורל שנעשו במהלך החקירה במשטרה.

הניסיון שלי מלמד כי ייצוג מקצועי ומהודק שלי כעורכת דין פלילית "יוצאת המערכת" משך שנים ארוכות בפרקליטות שם צברתי ניסיון עשיר ומגוון במנעד רחב של תיקים פליליים ובעיקר בהכרת שיטות חקירה ואיסוף ראיות, הוא שמעניק לי כיום יתרון גדול ומשמעותי במהלך ליווי חקירה משטרתית ובניהול ההליך הפלילי משני צידי המתרס וגם בליווי של נפגעי ונפגעות עבירה.

לכן, הודות לידע שצברתי  במהלך עבודתי בפרקליטות בעבר הפכתי למשרד המתמחה, בין היתר, בעבירות של פגיעה בפרטיות  ובעל ערך רב למי שנפגע/ה מעבירה זו ומבקש/ת להתלונן. במקרים ייחודים אני מייצגת גם חשודים בעבירות אלה כשחפותם זועקת לשמיים ואין מי שיצעק אותה עבורם.

לזכותי נזקפות לא מעט הצלחות משפטיות בעשרות רבות של  מקרים הודות להבנתי העמוקה והמעודכנת בתחום זה, לצד ניסיון ויכולת מקצועית לכוון את היחידה החוקרת לראיות משמעותיות שלעיתים נעלמו מעיניהן, לאיסוף מידע והיכולת להאיץ במשטרה לסיים את מלאכתה בזריזות עד לתוצאה המיטבית האפשרית.

הערה:

מאמר זה הינו למידע כללי וראשוני בלבד הנכון למועד כתיבתו. הוא  אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי עם עורך דין פלילי בצפון לגופו של עניין ודאי אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי לפני חקירה פלילית ולפני נקיטה בכל פעולה אחרת.

מה אתה חושב על המאמר?

דירוג ממוצע 4 / 5. מספר דירוגים 4

נשמח שתהיה הראשון לדרג את המאמר שלנו

מקצת התודות:

השאירו פרטים: