צו חיפוש בבית

צו חיפוש בבית מקנה לגורמי אכיפת החוק סמכות לערוך חיפוש לאיתור ותפיסת חפצים מסוימים במבנה פרטי וזאת כחלק מתהליך איסוף הראיות במסגרת חקירה משטרתית.

מהו צו חיפוש משטרתי ומה הוא מתיר למשטרה לעשות?

כאשר מתקיימת אינדיקציה לקיומה של ראיה (מסמך, חפץ, מחשב וכד') אשר מוחזקת במקום מסויים וישנו חשד שהראיה שימשה או תשמש בעתיד לביצוע עבירה פלילית, באפשרותה של היחידה החוקרת לפנות לבית המשפט ולבקש מראש צו המתיר חיפוש במקום, חרף הפגיעה הצפויה בפרטיות.

צו חיפוש זה מסמיך את המשטרה לערוך חיפוש באותו מקום (מבנה, חצר, רכב וכיוב') , לתפוס חפצים מסוימים שנמצאים בתוכו ומנויים בצו (כמו מכשירים סלולריים, מחשבים, סמים, כלי נשק וכיוצ"ב), לעתים גם יכול הצו להתיר לשוטרים לבצע חיפוש גופני על השוהים במבנה או בקרבתו. ועם זאת, חיפוש גופני יתרחש רק אם קיים חשד שאותו חפץ שבגינו נערך החיפוש מלכתחילה, מוסתר בפועל על גופו של אדם.

אתם לא לבד, שתפו אותי ​

מוזמנים גם להתקשר אלי – 050-6216884

עורכת דין פלילית עידית רייכרט, משרד עורכי דין

מוזמנים גם להתקשר אלי – 050-6216884

לקוחות מספרים עלינו

מה אסור למשטרה לבצע במהלך החיפוש בבית?

צו חיפוש בדירה או בית מגורים איננו מקנה לשוטר סמכות לערוך חיפוש מעבר לגבולות הצו. כלומר מעבר למה שהתיר בית המשפט. כמו כן, אסור למשטרה לבצע חיפוש דיגיטלי כלומר לחדור אל המכשירים האלקטרוניים שנתפסו. במקרה שישנו צורך לחפש בתוך אלה, על המשטרה להצטייד בצו נפרד המאפשר זאת וכן במומחה מחשבים מטעמה שיבצע זאת ככל שיש צורך לחדור למחשב.

ואבהיר בהיר כבר עכשיו כי כל חיפוש שלא ניתנה לגביו סמכות חוקית עשוי להתברר כחיפוש בלתי חוקי. ככל שפירות החיפוש יתגבשו לכדי ראיה מפלילה קיימת אפשרות (ואף חובה) לטעון לאי חוקיות החיפוש ולהביא בכך לאפשרות לפסול את תוצרי החיפוש שעשוי להוביל גם לביטול כתב האישום. אם החיפוש גרם לנזקים, ניתן יהיה לשקול גם הגשת תביעת נזיקין כנגד המשטרה.

מה כולל צו חיפוש בבית?

סמכויות כלליות

ככלל, שוטרים מוסמכים לפעול בכמה דרכים מול אזרחים, כאשר החיפוש בביתם מעוגן הן בפקודת סדר הדין הפלילי והן בפסיקת בתי המשפט תחת תנאים מסוימים.

דרך המלך כשהמשטרה רוצה לבצע חיפוש בבית היא על ידי שימוש בצו בית משפט שניתן מראש, לאחר ששופט בחן את נחיצותו וערך איזונים ראויים אל מול הפגיעה הפוטנציאלית בפרטיות מושא הצו, או בפרטיות מחזיקי המקום בו מתקיים החיפוש.

אך ישנם מספר מצבים בהם ניתן לערוך חיפוש גם ללא צו של בית משפט. מצב שכזה לדוגמה, הוא כאשר מתגבש יסוד סביר להניח שבמקום מסוים בוצע זה מקרוב או עתיד להתבצע פשע או כאשר ניתנה הסכמה מדעת.

סעיף 28(א) לפקודת הסמים המסוכנים מקנה למשטרה סמכות חיפוש גם כאשר החשד הוא בביצוע עבירות מסוג עוון.

תנאי והוראות צו החיפוש

בקשה לצו חיפוש מתקיים בדיון בבית משפט במעמד צד אחד (בין המשטרה לשופט או השופטת) ככל שהשופט השתכנע בנחיצותו הצו, הוא יקבע את גבולותיו ויפרט בכתב ידו את התנאים לקיומו ואת הוראות החיפוש המדויקות.

צו כזה תקף בדרך כלל ל-30 ימים בלבד ואם חלף המועד הוא אינו תקף עוד.

ביום החיפוש, יש להגיש עותק מהצו למחזיק הנכס ולאחר מכן ניתן יהיה לבצע את אחת או יותר הפעולות הבאות:

  • לערוך חיפוש בבית, במשרד או במקום האמור באותו צו.
  • לתפוס בתוך המקום כל חפץ המתואר בצו ולעשות בו כדברי הצו.
  • לעכב לתחנת המשטרה כל אדם שנמצא במקום וחשוד כמי שלקח חלק בביצוע עבירה או שעתיד לבצע עבירה, באותו חפץ או בהקשר של אותו חפץ.
  • לתפוס חפץ גם אם לא הוזכר בצו אך קיים יסוד להניח שבאמצעותו התבצעה/ תבוצע עבירה. החפץ יישמר בתחנת המשטרה והחוקרים בתיק יפנו שוב לבית המשפט על מנת לקבל הוראות בדבר החפץ.

הוצג לך צו חיפוש בביתך? ישנן זכויות העומדות לצידך!

ככל ששוטרים הגיעו לביתך והציגו לך צו חיפוש משטרתי, עומדת לך הזכות לשאול לפשרו ולקבל הסבר לסיבת ומהות הצו. אם צו זה מתייחס לקטינ/ה השוהים בבית, החיפוש יבוצע רק בנוכחות אדם בגיר. כמו כן, ובדרך כלל אחד מתנאי הצו הוא נוכחותם של שני עדים מטעמך (שאינם שוטרים) למהלך החיפוש ויש להמתין להם עד לתחילתו, אלא אם נכתב אחרת בצו בית המשפט. כ

כל שדחיפות החיפוש גבוהה ולא ניתן להמתין לעדים, באפשרות מחזיק הנכס לספק הסכמה מדעת לחיפוש בכל מקרה, אך המלצתי לא לעשות זאת ולא לוותר על נוכחות שני העדים.

עם השלמת החיפוש, השוטר המבצע יגיש לך דו"ח המפרט את כל החפצים שנתפסו ואת המיקום שבו אותרו. את/ה תתבקשו לחתום על דו"ח זה. המלצתי לקרוא בעיון וככל שהדו"ח אינו תואם את מה שקרה בפועל, לא לחתום ולהסביר כי הדו"ח אינו מדויק. כמו כן יש לבקש עותק מדו"ח זה – זכותך לבקש ולקבל ממנו העתק.

להלן מספר המלצות נוספות שיסייעו לך להתמודד עם חיפוש משטרתי בבית ומהלכו:

  • יש לבקש לראות את הצו ולהבין מה נכלל בו.
  • לתעד את מהלך החיפוש ולקבל העתק מהחפצים שנתפסו.
  • להימנע מהפרעה לשוטרים במילוי תפקידם או ניסיון לפגוע בהליך החיפוש.
  • אם נתבקשת לאפשר חיפוש בהיעדר צו – באפשרותך לסרב לו מבלי לחשוש מהשלכות הסירוב.
  • ניתן לחייג לעו"ד פלילי ולהתייעץ לפני, במהלך ואחרי החיפוש.

לאחר ביצוע החיפוש

רגע החיפוש מביא עמו תחושה קשה: הוא מייצר אימה ורתיעה בעיקר בקרב אנשים שזוהי מעידתם הראשונה או שנקלעו לתסבוכת שהפתרון לה מורכב.
ויחד עם זאת, החיפוש עשוי להסתיים גם בידיים ריקות. במקרה שכזה, סביר להניח שהתיק הפלילי והחשדות כנגדך יוסרו ושגרת חייך תימשך כרגיל. אם נתפס דבר מה, החקירה המשטרתית תימשך ועשויה לכלול גם חקירה באזהרה כנגדך. עם המשך איסוף הראיות, ייתכן שיתגבש נגדך גם כתב אישום ותועמד לדין.

אז מה עושים במקרה של צו חיפוש בבית?

כבר הבנת שצו חיפוש הוא צומת מרכזי בתהליך איסוף הראיות בתיק החקירה. התנהגות שגויה שלך בתהליך עשויה להחריף את מצבך ומנגד טעות של המשטרה עשויה לסייע לך.

לכן, בכל מקרה שבו מוצג בפנייך צו חיפוש, מוטב להתנהל באחריות ובחכמה וליצור קשר בהקדם עם עורך דין פלילי ומיומן בסוגיית צו חיפוש שיוודא עבורך כי זכויותיך נשמרות כסדרן בכל תהליך החיפוש ולאחריו ואם לא הוא כבר ידע כיצד לתרגם זאת לנקודת זכות עבורך.

למה לך לבחור דווקא בי, עידית רייכרט, כעורכת דין פלילית שתסייע לך?

מעבר לעובדה שחיפוש גם אם הוא עפ"י צו, הוא פגיעה חריפה בפרטיות, הוא גם עשוי להיות בעל השלכות משמעותיות לעתידך ולגורל המקרה הפלילי, בייחוד אם הסתבכת או מעדת לראשונה ואינך דובר את ה"שפה המשפטית הפלילית". צריך להבין שזו שפה שיש בה המון ניואנסים והיא עתירת זכויות לחשודים מה שמחייב ליווי אישי ומסור מאת עורך דין פלילי מיומן הבקיא בשפה זו.

אני עורכת דין פלילית מעל 25 שנים. את מיטב שנותיי וארגז הכלים המקצועי שלי רכשתי בפרקליטות ולאחר מכן גם בעבודתי השוטפת, מעל 12 שנים, כבעלת משרד בוטיק בתחום הפלילי והמשמעתי לעוברי חוק נורמטיבים ולנפגעי עבירה.

אני מכירה לעומק את שיטות העבודה של המשטרה, של יחידות החקירה המיוחדות ושל הפרקליטות ואת הלך החשיבה המאפיין אותן ולכן יודעת לתכנן עבורך, כבר מראשית החקירה הגנה אסטרטגית משפטית מיטבית שתאפשר לך להתמודד עם השלכות החיפוש וחלילה גם בהמשך עם כתב אישום.

מניסיוני הרב מאד למדתי כי ייעוץ נכון בהקדם האפשרי מוביל כמעט בוודאות לסגירת התיק, לכן המלצתי החמה, התייעצו איתי, בהקדם האפשרי על מנת להערך כראוי בעניינכם ולכוון לתוצאה המשפטית הטובה ביותר בכל מקרה ומקרה.

ניתן ליצור עמי קשר בנושא בכל שלב ואתן לך מענה מסור, צמוד ומקצועי עד לסיום הפרשה על הצד הטוב ביותר.

 

יש לי את הכלים והידע לעזור לכם

מוזמנים גם להתקשר אלי – 050-6216884

הערה:

מאמר זה הינו למידע כללי וראשוני בלבד הנכון למועד כתיבתו. הוא  אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי עם עורך דין פלילי לגופו של עניין ודאי אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי לפני חקירה משטרתית ולפני נקיטה בכל פעולה אחרת.

לאיזה חלק במאמר תרצו לחזור?

האם המאמר הועיל לכם?

דירוג ממוצע 5 / 5. מספר דירוגים 13

נשמח שתהיה הראשון לדרג את המאמר שלנו

אודות הכותבת

עידית רייכרט - עורכת דין פלילית
עידית רייכרט - עורכת דין פלילית

בעברה פרקליטה בכירה בפרקליטות, ומשנת 2012 סנגורית מובילה ובעלת משרד בוטיק למשפט פלילי וצווארון לבן, המדורג מידי שנה כאחד ממשרדי עורכי הדין הפליליים המובילים בארץ המתחייב להגנה משפטית איכותית, קפדנית ובלתי מתפשרת. על לקוחותיו הרבים נמנים בעיקר עוברי חוק נורמטיביים ונפגעי עבירה, אותם מובילה עורכת דין רייכרט במסירות ובנחישות עד להגעתם לחוף מבטחים.

אהבתם? שתפו
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Telegram
WhatsApp
מאמרים נוספים שאולי יעניינו אותך:
לשיחה לחץ כאן
שלום, אני זמינה כדי להקשיב לך ולבדוק איך
עידית רייכרט משרד עורכי דין
שלום
לקבלת ייעוץ משפטי ראשוני ניתן ליצור קשר
דילוג לתוכן