מעשה מגונה

מעשה מגונה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים מוזכר בסעיף 348 לחוק העונשין ומהווה עבירה פלילית כאשר הדבר בוצע ללא הסכמתו המפורשת של מי מהצדדים. העונש בעבירה זו נע בין שנת מאסר אחת ועד עשר שנות מאסר.

הוגשה נגדך תלונה על מעשה מגונה? יש מה לעשות!

כעורכת דין פלילית המתמחה בעבירות מין אני מזהה כי בשנים האחרונות הולכות ומתרבות התלונות בגין עבירות מין ובעיקר מסוג של הטרדה מינית ומעשים מגונים. הסיבה לכך נעוצה בעיני, בפערים תרבותיים ובין-דוריים הקיימים כיום בחברה הישראלית, ובחלקה האחר – טמונה הבעיה בהגדרות הבלתי מדויקות והעמומות אשר מותירות את הגדרת העבירה של מעשה מגונה חשוף לפרשנותם של המעורבים בדבר ואף לפרשנותם של השופטים, אשר אמורים לשפוט בתיקים אלה. אי הבהירות השוררת בנושא הובילה אותי לנסות לשפוך מעט אור על עבירה זו, הגדרותיה והעונשים הקבועים בחוק.

מהו מעשה מגונה – בראי הפסיקה?

בשנותיה הראשונות של מערכת המשפט הישראלי, הגדיר השופט משה זילברג בע"פ 315/58 – היועץ המשפטי לממשלה נ' ג'בארה את עבירת מעשה מגונה כך: "המונח "מעשה מגונה" אינו נתון להגדרה ממצה ומדויקת. דבר זה אין לך בו אלא מקומו ושעתו, והשקפות החברה בה מבוצע המעשה. ברוב המכריע של המקרים – אך לא תמיד ממש – מצוי במעשה זה יסוד של יצרי מין". גם השופט דב לוין בע"פ 616/83 – פליישמן נ' מדינת ישראל ניסה להגדיר את המושג מעשה מגונה וכך קבע: "מעשה, אשר יש בו על פניו אלמנט של מיניות גלויה, ואשר על-פי אמות מידה אובייקטיביות של מתבונן מן הצד, של האדם הממוצע, ייחשב לא הגון, לא מוסרי, לא צנוע".

מכאן נמצאנו למדים כי מעשה מגונה יכול להתפרש בדרכים שונות על ידי צדדים שונים למעשה. האמנם פרשנות סובייקטיבית של מבצע עבירה של מעשה מגונה יעניק לו הגנה במשפט הפלילי? אזהרת ספויילר – התשובה היא לא.

המשותף לכל אותם מקרים בהם הרשיעו בתי המשפט את המבצעים עבירות מין במרמה כי ההסכמה שקיבלו המבצעים לקיום יחסי המין או למעשים מגונים ניתנה להם מתוך אמונה של האישה (שמקורה במרמה) שמטרתם טהורה ולא למען הנאתם המינית וכי הם היו מודעים לכזב שבטענתם. להרחבה בנושא קראו על – עבירות מין במרמה.

אתם לא לבד, שתפו אותי ​

מוזמנים גם להתקשר אלי – 050-6216884

עידית רייכרט-עורכת דין פלילית

מוזמנים גם להתקשר אלי – 050-6216884

לקוחות מספרים עלינו

אז כיצד מוגדר מעשה מגונה בחוק?

העבירה מוגדרת בחוק כמעשה אשר נעשה לצורך גירוי, ריגוש או סיפוק מיני של המבצע אותו או ביזוי מיני של הקורבן. כלומר, החוק מגדיר כ"מעשים מגונים" בעצם כל פעולה מינית המתבצעת ללא הסכמתו של הקרבן ושאינה מוגדרת כ"מעשה אונס" (על פי הגדרת החוק – החדרת איבר מין לאיבר מין האישה ללא הסכמתה) או "מעשה סדום" (על פי הגדרת החוק – החדרת איבר מין או חפץ לפיו או לפי הטבעת של הקורבן).

המבחנים לכך אינם סובקייטיבים אלא במבחן אובייקטיבי – בהתאם להוראות החוק. לא תעמוד להגנתו של אדם הטענה "חשבתי שהיא רצתה", "היא לא התנגדה". על החשוד הנאשם בביצוע עבירה פלילית של מעשה מגונה יהיה להוכיח כי הקרבן בו בוצע מעשה מגונה רצה או רצתה במגע המיני ולא להיפך. על רצונו של הקרבן ניתן יהיה ללמוד מנסיבות ביצוע המעשים, מהתנהגותו, או מדיבורו.

דוגמאות למעשה מגונה: חשיפת איבר במין בפני אדם, מגע מכוון בחזה, ליטוף ישבן, חיבוק שאופיו מיני (תוך הצמדת האיברים האינטימיים), נגיעה באיברים מוצנעים, נשיקות שאופיין מיני ("נשיקות צרפתיות"), חיבוקים ונשיקות שאינם בעלי אופי מיני לכשעצמם, אבל לפניהם או אחרים הושמעו אמירות או הצעות שאופיין מיני וכן הלאה.
מעשה מגונה יכול שיעשה גם במרחב הווירטואלי ואין הכרח בפיזיות כתנאי לביצוע העבירה.   למידע נוסף על עבירות מין במרחב הווירטואלי קראו את מאמרי – הטרדה מינית ברשת.

מהם העונשים הקבועים בחוק למי שביצע מעשה מגונה?

בסעיף 348 לחוק העונשין, התשל"ז- 1977 ובתיקוניו מפורטים העונשים הקבועים בחוק הנוגעים לביצועם של מעשים אלו. החוק מדרג את הענישה על ביצוע מעשים מגונים, בהתאם לסוג המעשה ולנסיבות נוספות הנוגעות לעבירה שבוצעה. כך למשל:

העונש הבסיסי בגין ביצוע מעשה מגונה הוא עד שלוש שנות מאסר בפועל.

עונש המוטל על המבצע מעשה מגונה בקטין שטרם מלאו לו 14 שנים, יעמוד על שבע שנים, בעוד שביצוע המעשה המגונה בנסיבות מחמירות (למשל – תוך שימוש בנשק או באלימות) יעמיד את העונש על עשר שנים. כמו כן, קיימת בחוק העונשין התייחסות למצבים נוספים המהווים רקע לעבירה כגון הסכמה שהושגה במרמה, ניצול יחסי מרות, יחסי תלות וכד', שלכל אחד מהם ישנה השפעה על חומרת העונש.

חשוב לזכור כי בגין ביצוע מעשה מגונה קיים עונש מזערי – ומי שהורשע בעבירת מעשה מגונה עונשו לא יפחת מרבע העונש המירבי, אלא בנסיבות אישיות חריגות ביותר.

עבירת מעשים מגונים - סיכום

חשוב מאד לזכור, כי עבירת מעשה מגונה הינה עבירה פלילית, על כל המשתמע מכך. המבחנים הינם אובייקטיבים בהתאם לפסיקת בתי המשפט ולא בעיני המתבונן.
על הסכמת הקרבן ניתן ללמוד מן הנסיבות הנלוות למעשה.

חשוב ביותר ואף קריטי לקבל ייעוץ של עורך דין עבירות מין סמוך ככל הניתן לביצוע העבירה (לכל המאוחר – לפני ההיענות להזמנה לחקירה בתחנת המשטרה!). הדבר הכרחי ויכול למנוע מכם כניסה למצבים, שמרגע שההליכים נגדכם מתחילים לנוע, יהיה לכם קשה מאד להיחלץ מהם!

למה להתייעץ דווקא עם עו"ד עידית רייכרט – עורכת דין לעבירות מין

אני עורכת דין פלילית המתמחה בליווי וייצוג פלילי בעבירות מין, מעל 25 שנים, מהן כ 14 שנים כפרקליטה בכירה בפרקליטות וקרוב לעשור כסנגורית "יוצאת המערכת" בעלת משרד בוטיק למשפט פלילי.

בפרקליטות רכשתי את הידע, המומחיות והניסיון הדרושים לנצח. "ארגז הכלים" המשפטי שלי מהווה יתרון עצום בהליכים פליליים המתחילים כבר בשלבי החקירה הפלילית אותו אני רותמת בתבונה, ביסודיות ובנחישות להגנת לקוחותיי.

המשרד שלי מעניק הגנה משפטית רחבה בכל תחומי המשפט הפלילי והמנהלי ומתמחה בייצוג חשודים ונאשמים החל ממתן יעוץ מקצועי והכנה נכונה לקראת חקירה פלילית, ייצוג בהליך שימוע פלילי (לרחבה בנושא קראו על – שימוע פלילי לפני הגשת כתב אישום) וייצוג בבתי המשפט השונים בכל הערכאות ובליווי של נפגעי עבירה. מזה עשור אני מייצגת תאגידים, אישי ציבור, מנכ"לים, אנשי כוחות הבטחון, נפגעי עבירה ובעיקר אנשים נורמטיביים שמעדו והסתבכו בעולם הפלילי.

חשוב להפנים – ליווי נכון ומקצועי על ידי עורכת דין פלילית מיומנת ומנוסה כבר בשלבים המוקדמים יכול לחרוץ גורלות כי לעיתים אין הזדמנות למקצה שיפורים. לכן, אם מצאתם כי מאמר זה נוגע לכם, אל תהססו להתקשר. אני כאן.
אעשה את כל מה שצריך ברגישות, בדיסקרטיות ובנחישות כדי להחזיר לכם את השקט הנפשי, הביטחון, התקווה ולעשות את הבלתי אפשרי לאפשרי.

מידע נוסף שחשוב לדעת על עבירות מין:

לאיזה חלק במאמר תרצו לחזור?

הערה:

מאמר זה הינו למידע כללי וראשוני בלבד הנכון למועד כתיבתו. הוא  אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי עם עורך דין פלילי בקריות לגופו של עניין ודאי אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי לפני חקירה פלילית ולפני נקיטה בכל פעולה אחרת.

האם המאמר הועיל לכם?

דירוג ממוצע 5 / 5. מספר דירוגים 8

נשמח שתהיה הראשון לדרג את המאמר שלנו

אודות הכותבת

עידית רייכרט - עורכת דין פלילית
עידית רייכרט - עורכת דין פלילית

בעברה פרקליטה בכירה בפרקליטות, ומשנת 2012 סנגורית מובילה ובעלת משרד בוטיק למשפט פלילי וצווארון לבן, המדורג מידי שנה כאחד ממשרדי עורכי הדין הפליליים המובילים בארץ המתחייב להגנה משפטית איכותית, קפדנית ובלתי מתפשרת. על לקוחותיו הרבים נמנים בעיקר עוברי חוק נורמטיביים ונפגעי עבירה, אותם מובילה עורכת דין רייכרט במסירות ובנחישות עד להגעתם לחוף מבטחים.

אהבתם? שתפו
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Telegram
WhatsApp
מאמרים נוספים שאולי יעניינו אותך:
ההליך הפלילי

חיפוש ללא צו

המדריך המלא בסוגית חיפוש ללא צו – גזור ושמור לכל אדם שמורה הזכות לפרטיות אך מתי מותר לשוטר לבצע חיפוש על גופו של אדם, בכליו,

קרא/י עוד »
לשיחה לחץ כאן
שלום, אני זמינה כדי להקשיב לך ולבדוק איך
עידית רייכרט משרד עורכי דין
שלום
לקבלת ייעוץ משפטי ראשוני ניתן ליצור קשר
דילוג לתוכן