חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

עבירות מין

עבירות מין הן שם כולל למספר גדול של מעשים והתנהגויות בעלי אופי פסול ומשמעות פלילית חמורה לרבות אונס, מעשה סדום, בעילה אסורה בהסכמה, מעשה מגונה, מעשה מגונה בפומבי, עבירות מין במשפחה וברשת וכן הטרדה מינית.

מהי עבירת מין?

עבירות מין – קשורה למעשים בעלי אופי מיני, לדיבור פוגעני בעל אופי מיני, להצגת מראות מיניים ולעבירות הכוללות מגע גופני בעל אופי מיני. הפגיעה המינית בקרבן משאירה בו חותם נפשי בל יימחה ולכן נחקקו חוקים מחמירים בנוגע לעבירות אלו. בהתאם, רשויות האכיפה ובתי המשפט אינם מקילים ראש בעבירות אלה.

רשימת עבירות המין ארוכה, וכוללת בין היתר: בעילה אסורה בהסכמה, מעשים מגונים, ניצול יחסי מרות, החזקת חומרי תועבה ועוד.

עבירות מין - ענישה

עבירות המין נתפסות בציבור כעבירות חמורות ובלתי נסלחות. יש הרואים בהן עבירות המשולות לעבירת רצח. גם בתי המשפט אינם מקילים בעונשם של עברייני מין זאת למען יראו וייראו ובשל חומרתן, העונשים הקבועים בחוק מגיעים עד עשרים שנות מאסר על עבירות מין חמורות כדוגמת אונס המבוצע בנסיבות מחמירות.

המחוקק מכיר גם בעובדה כי לקרבנות קשה לחשוף את המעשים ולהתלונן נגד הפוגע, ולכן תקופת ההתיישנות שנקבעה בחוק ברוב המקרים היא 10 שנים, ובמקרים בהם מדובר בעבירות שנעברו בקטינות תחת תקופת ההתיישנות להיספר החל מרגע שימלאו לקטין או לקטינה 18 שנים. ובמקרים של עבירת מין המבוצעת בתוך המשפחה הנעברת כלפי קטינים תקופת ההתיישנות היא עד שימלאו לקורבן 38 שנים.

אתם לא לבד, שתפו אותי ​

מוזמנים גם להתקשר אלי – 050-6216884

עורכת דין פלילית עידית רייכרט, משרד עורכי דין

מוזמנים גם להתקשר אלי – 050-6216884

לקוחות מספרים עלינו

תביעה אזרחית בגין עבירות מין

נפגע עבירה שבוצעה בו תקיפה מינית רשאי ויכול לתבוע את הנאשם בבית משפט אזרחי לקבלת פיצויים כספיים מעבר לפיצוי שקיבל במשפט הפלילי, בו המדינה תובעת את הנאשם והקורבן משמש כעד בלבד. כך יקרה בדרך כלל  בגמר המשפט הפלילי ואז יכול נפגע העבירה להסתייע בהכרעת הדין המרשיעה הקובעת כבר את אשמו של התוקף. להרחבה קראו את מאמרי על – פיצוי לנפגע עבירה.

חומרתן של עבירות מין

גם בתחום של עבירות המין, כמו בתחומים אחרים, החוק מבחין בין עבירות בדרגות חומרה שונות, כשהחמורות ביותר הן אינוס ומעשי סדום, עבירות מין בילדים ובחסרי ישע ועבירות המין שמתבצעות בתוך המשפחה. לעומתן, העבירות ה"קלות" יותר הן עבירות שאין בהן מגע והן כוללות למשל הטרדה מינית מילולית. מעשים מגונים בפני הקורבן וכיוב'

כאמור – יש המחשיבים את עברייני המין כרוצחי נפש הראויים להרחקה מן הציבור. נאשמים בעבירות אלו לעיתים קרובות מאבדים את חבריהם, עבודתם ואת תמיכת המשפחה. לעיתים גם עם סיום המאסר והתשלום החברתי על עבירות המין שבצעו, עומדת המדינה על הגבלת תנועתם וחירותם של עברייני מין בהטלת סנקציות נוספות כגון איסור שהייה בקרבת קטינים, איסור על עבודות מסוימות, הרחקה גיאוגרפית מן הקורבן ועוד. הגבלות אלה הן תולדה של חוק הגנה על הציבור, שמטרתו  להגן על הציבור מפני ביצוע עבירות מין וזאת, על ידי ביצוע הערכות מסוכנות לגבי עברייני מין בשלבים השונים של ההליך המשפטי, וכן ביצוע פיקוח ומעקב ושיקום מונע לעבריינים כאמור, והכל לשם מניעת ביצוע עבירות חוזרות.

לכן – אם נחשדת בעבירת מין קלה כחמורה ודאי אם הוגש נגדך כתב אישום המייחס לך ביצוע עבירת מין הכרחי להסתייע בעורך דין בעל ניסיון וידע בתחום. למידע נוסף קראו את המאמר על – עורך דין עבירות מין. אחת עבירות הבולטות שעלו לכותרות בשנים האחרונות באופן משמעותי הינה הטרדה מינית. 

מי העבירה של הטרדה מינית?

הטרדה מינית בכלל והטרדה מינית בעבודה בפרט גם הן עבירות מין לכל דבר ועניין. על פי החוק, הטרדה מינית היא כל מעשה או התייחסות מינית לאדם בצורה שאינה נעימה לו או שגורמת לו לאי נוחות ונעשית בניגוד לרצונו. בשנים האחרונות נושא ההטרדה המינית עלה לכותרות ורמת המודעות לנושא עלתה. חשוב לציין כי בהרבה מקרים הטרדות מיניות מילוליות נעשות ללא כוונת זדון כולל מקרי הטרדה מינית בעבודה.

הרגישות הגוברת לנושא ההטרדות המיניות מבורכת והכרחית באופן כללי, אך לעיתים הדברים יוצאים מהקשרם. במקרים כאלה חשוב מאוד להיעזר בעורך דין הטרדה מינית כדי למזער נזקים, לצמצם את הסכנות ואת האפשרות כי תלונה שכזו תיהפך בקלות לכתב אישום. להרחבה בנושא קראו על תפקידו של – עורך דין הטרדה מינית.

מהן עבירות מין שנעברות במרמה? והאם מעתה תהא זו טענת הגנה לכל חשוד או נאשם בעבירת מין?

משמעות המושג מרמה בעבירות מין מתייחס להסכמת אישה (יצויין כי הרוב המכריע של נפגעות תקיפה מינית הן נשים אך מובן כי המאמר מתייחס לשני המינים) לביצוע מגע מיני בגופה שניתנה על סמך טענה כוזבת שהוצגה לה לגבי טיב המעשה או דמות המבצע (מהות המעשה או מיהות המעשה). להרחבה בנושא קראו את מאמרי על – הסכמה חופשית.

המשותף לכל אותם מקרים בהם הרשיעו בתי המשפט את המבצעים בעבירות המין במרמה כי ההסכמה שקיבלו המבצעים לקיום יחסי המין או למעשים מגונים ניתנה להם מתוך אמונה של האישה (שמקורה במרמה) שמטרתם טהורה ולא למען הנאתם המינית וכי הם היו מודעים לכזב שבטענתם.

מרמה לגבי מהות המעשה:

בשורה ארוכה של פסקי דין נקבע כי המקרה המובהק של 'מרמה לגבי מהות המעשה' הוא כאשר התרמית מתייחסת לעצם קיומו של הקשר מיני למעשה. כלומר: המקרה שבו הרמייה היא שגורמת לכך שהאישה מסכימה לחדירה לגופה מתוך סברה מוטעית כי המעשה נטול הקשר מיני. עיון בפסיקה מלמד כי במקרים השונים שבהם הוטלה אחריות פלילית בעבירת אינוס במרמה המתלוננות הסכימו לביצוע המעשים בגופן משום שסברו כי אלה מבוצעים לשם תכלית שאיננה מינית, למשל תכלית טיפולית או אומנותית.

עבירות מין - מרמה לגבי מיהות העושה​:

האם בכל פעם שגבר אינו אומר אמת לאשה באשר לפרט, אשר בעיניה הוא מהותי, ובין היתר ובגללו היא מסכימה לקיים עמו יחסי מין, מדובר באינוס במרמה? הפסיקה מיעטה לעסוק בסוגיה זו, ואין אחידות מה גדריה של העבירה ואלו מקרים מגיעים לכדי אינוס במרמה? אילו שקרים ואף הסתרת מידע יהא בהם כדי להפוך 'חיזור לגיטימי' לעבירה פלילית? ומה נדרש אדם לגלות כאשר הוא מפתח קשר המוביל לקיום יחסי מין? האם נדרש הוא להציג מצג מלא?

כך למשל: האם אדם שמציג עצמו כבחור יהודי, או כקצין בכיר או כמיליונר או כרווק בעוד שאין הוא כזה ומקיים יחסי מין עם אישה שנתנה הסכמתה למצג השווא עבר עבירת אינוס במרמה? היכן עובר הגבול? האם כה ברור כי הסכמת האישה לקיים יחסי מין ניתנה בהכרח על בסיס מאפיין כזה או אחר? ואם כך הוא האם אין היא נדרשת להעמיק את הבירור ביחס לנתון מהותי כדי לעמוד על טיבו?

לסיכום:

אדם המציג לאישה עמה בא במגע מיני מצג כוזב ביחס למאפייניו שהינם קריטיים בעיניה ואשר אלה הביאו אותה להסכים לכך, בהחלט עלול למצוא עצמו נאשם בעבירת אינוס במרמה שהעונש עליה הוא עד 16 שנות מאסר בפועל ואולם כל מקרה ייבחן לגופו ולא כל סיטואציה שאינה מוסרית תיבחן במישור הפלילי.

מה לעשות אם הוגש נגדכם כתב אישום בגין עבירת מין?

אם הוגש נגדך כתב אישום בעבירת מין הדבר הראשון שעליך לעשות הוא ליצור קשר עם עורך דין פלילי שיכול לנהל את התיק עבורך ולייצג אותך בבית המשפט במידת הצורך.

המשרד שלי הינו משרד בוטיק למשפט פלילי המעניק הגנה משפטית רחבה בכל תחומי המשפט הפלילי ומתמחה בעבירות מין ובייצוג נאשמים וחשודים נורמטיביים בהליך הפלילי על כל רבדיו ובמתן יעוץ מקצועי והכנה נכונה לקראת חקירה פלילית וייצוג בבתי המשפט השונים בכל הערכאות.

אני בהחלט מכירה ומבינה את הכאב והחרדה שעוברים על האדם הנורמטיבי שמועד ומסתבך בעולם הפלילי – כרעם ביום בהיר עולמו חרב עליו! ולכן בחרתי מתוך השקפת עולם לייצג את אותם אנשים טובים אשר מוצאים עצמם בשבר נוראי, לעיתים על לא עוול בכפם, לעיתים מתוך מצוקה. הם בעיניי ראויים לחמלה, לעזרה מקצועית ולהגנה משפטית מעולה. חשוב לזכור – ליווי נכון ומקצועי על ידי עורך דין פלילי ומנוסה כבר בשלבים המוקדמים יכול לחרוץ גורלות. אם מצאתם כי מאמר זה נוגע לכם, אל תהססו להתקשר. אני כאן.

יש לי את הכלים והידע לעזור לכם

מוזמנים גם להתקשר אלי – 050-6216884

לאיזה חלק במאמר תרצה לחזור?

הערה:

מאמר זה הינו למידע כללי וראשוני בלבד הנכון למועד כתיבתו. הוא  אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי עם עורכת דין פלילית לגופו של עניין ודאי אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי לפני חקירת משטרה ולפני נקיטה בכל פעולה אחרת.

האם המאמר הועיל לכם?

דירוג ממוצע 5 / 5. מספר דירוגים 8

נשמח שתהיה הראשון לדרג את המאמר שלנו

אודות הכותבת

Picture of עידית רייכרט - עורכת דין פלילית
עידית רייכרט - עורכת דין פלילית

בעברה פרקליטה בכירה בפרקליטות, ומשנת 2012 סנגורית מובילה ובעלת משרד בוטיק למשפט פלילי וצווארון לבן, המדורג מידי שנה כאחד ממשרדי עורכי הדין הפליליים המובילים בארץ המתחייב להגנה משפטית איכותית, קפדנית ובלתי מתפשרת. על לקוחותיו הרבים נמנים בעיקר עוברי חוק נורמטיביים ונפגעי עבירה, אותם מובילה עורכת דין רייכרט במסירות ובנחישות עד להגעתם לחוף מבטחים.

אהבתם? שתפו
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Telegram
WhatsApp
מאמרים נוספים שאולי יעניינו אותך:
זימון לחקירת משטרה בטלפון | הזמנה לחקירה במשטרה

זימון לחקירה במשטרה

זומנתם לחקירה במשטרה? ריכזתי עבורכם את כל המידע שחשוב לדעת! קיבלת זימון לחקירה במשטרה בטלפון? הנה כמה טיפים יעילים וחשובים שיעזרו לך לצלוח את החקירה

קרא/י עוד »
לשיחה לחץ כאן
שלום, אני זמינה כדי להקשיב לך ולבדוק איך
עידית רייכרט משרד עורכי דין
שלום
לקבלת ייעוץ משפטי ראשוני ניתן ליצור קשר
דילוג לתוכן