חיפוש ללא צו

חיפוש ללא צו על גופו של אדם, בביתו, ברכבו או בחפציו מותר רק כאשר ישנו חשד סביר לביצוע עבירה ובכפוף להתנהלות חוקית מסוימת, בהתאם לנסיבות המדויקות של אותו המקרה.

המדריך המלא בסוגית חיפוש ללא צו – גזור ושמור

לכל אדם שמורה הזכות לפרטיות אך מתי מותר לשוטר לבצע חיפוש על גופו של אדם, בכליו, ברכבו, או בביתו ללא צו שכזה?
חיפוש על גופנו, או בחפצים שלנו, מרגיש כמו חיטוט וחדירה נוראית לפרטיות שלנו, מתי החוק מגן עלינו מפני חיפוש שכזה ומתי לא? תשובות לשאלות חשובות אלה תמצאו כאן.

תוכן עניינים
אתם לא לבד, שתפו אותי ​

מוזמנים גם להתקשר אלי – 050-6216884

עורכת דין פלילית עידית רייכרט, משרד עורכי דין

מוזמנים גם להתקשר אלי – 050-6216884

לקוחות מספרים עלינו

מהו חיפוש ללא צו של בית משפט?

ישנם מספר מקרים בהם רשאי שוטר לפעול על פי שיקול דעתו ולבצע חיפוש ללא צו בית משפט המתיר לו לעשות זאת. וזאת על פי סעיף 25 לסדר הדין הפלילי [נוסח משולב] התשכ"ט, 1969, אותו כדאי שנכיר:

  1. כאשר ישנו חשד סביר לכך שבוצעה או מבוצעת במקום מסוים עבירה מסוג פשע (עבירה שעונשה 3 שנות מאסר ומעלה).
  2. במהלך מרדף אחר אדם שמתחמק ממאסר, מעצר או משמורת חוקית וזאת גם כאשר המרדף עצמו "גולש" אל תוך בית או מרחב מסוים.
  3. כאשר המחזיק במקום מסוים פונה בבקשה דחופה לעזרת המשטרה, דבר שמעלה חשד לביצוע עבירה באותו מקום.
  4. כאשר המחזיק במקום מספק "הסכמה מדעת" לעריכת החיפוש. במקרה כזה, הסכמתו תקפה רק בתנאי שהובהר לו על ידי השוטר כי זכותו המלאה לסרב לחיפוש וסירובו לא ישמש כנגדו.

 

בחודש מרץ 2023 אושר תיקון לחוק לפיו ניתן לחפש בביתו של אדם בהיעדר צו גם במקרה של חשד להימצאות נשק בלתי חוקי במקום. תיקון זה נקבע למעשה כהוראת שעה מיוחדת, שתכליתה לצמצם עבירות מסוג פשע בהן מתרחש שימוש בנשק בלתי חוקי ושעד כה היה צורך בצו שיפוטי כדי להתמודד עמן.

יש לציין כי בכל מקרה של חיפוש בלתי חוקי שחרג מכללים והוראות אלה, בית המשפט עשוי לפסול את הראיות שנתפסו בחיפוש ולהורות על זיכוי הנאשם. בנוסף, ייתכן וישנו מקום להגיש תביעת נזיקין כנגד המשטרה וכן להגיש תלונה במח"ש על התנהגות השוטר שחרגה מגבולות המותר.

מהי הסכמה מדעת?

כאשר מדובר בחיפוש גופני המתרחש ללא קיומו של חשד סביר, עדיין אפשרי לבצע חיפוש ללא צו בית משפט, אולם אז על השוטר לבקש את רשותך לחיפוש. השוטר מחויב להבהיר לך כי מותר לך לסרב, ואז הוא מנוע מביצוע החיפוש. עוד הוא מחוייב להסביר לך כי סירוב מצידך לא ישמש כנגדך בהמשך.

בנוסף, חשוב לדעת כי אם המדובר בחיפוש במחשב, עליו להתבצע רק בידי איש מחשבים מטעם המשטרה. יש לציין כי חוק חיפוש ללא צו כולל בתוכו גם חובה להימצאות שני עדים שאינם שוטרים במהלך החיפוש, אלא אם מדובר בחיפוש דחוף שאינו סובל דיחוי עד להגעת עדים למקום או שמושא החיפוש ביקש שהדבר יבוצע ללא עדים.

האם מותר לי להתנגד כששוטר מבקש לבצע חיפוש אצלי בבית ללא צו בית משפט?

לא מומלץ להתנגד. התנגדות מטבעה היא פעולה מעוררת חשד. ויותר מזאת, התנגדות נחרצת ותקיפה עשויה להוביל גם לעיכוב ולפתיחת תיק פלילי וחקירה באזהרה בגין תקיפת שוטר, הפרעה לשוטר במילוי תפקידו או שיבוש הליכי חקירה. לכן ככל ששוטרים מבקשים לערוך בביתך, במחשב שלך או ברכבך חיפוש, מומלץ לאפשר להם לעשות זאת ובמקביל לתעד ולהסריט את מהלך החיפוש.

לאחר מכן לפנות לעורך דין פלילי בהקדם האפשרי כדי להעריך את חוקיות החיפוש ולבחון את האפשרויות וההשלכות הנובעות ממנו.

כיצד לפעול בעת חיפוש משטרתי ללא צו בית משפט?

חיפוש ללא צו הוא פתאומי ומרתיע מטבעו: שוטר שדופק בדלת באישון לילה ומבקש להיכנס, עצירת הרכב בצד הדרך ודרישה לחפש בתוכו, אפילו עצירת אדם במקום מסוים ועריכת חיפוש פיזי על גופו.

סיטואציות אלה עשויות להרתיע ולבלבל כל אדם ובמיוחד את מי שנקלעו לתסבוכת עם החוק לראשונה בחייהם. יחד עם זאת, קיימת הדרך לעבור את החיפוש בשלום:

  1. חשוב לשאול לסיבת החיפוש ולהבין מהו אותו יסוד סביר לחשד שמצדיק את ביצועו. אם לשוטר שלפניך אין יסוד סביר לחשד, זוהי זכותך לסרב לחיפוש מבלי שהסירוב ישמש נגדך.
  2. תיעוד מהלך החיפוש באופן אקטיבי, אך מבלי להפריע לשוטרים בביצוע תפקידם.
  3. אם לא ניתנה לך האפשרות לנוכחות שני עדים במהלך החיפוש, מומלץ לבקש שהדבר יתועד בדו"ח החיפוש. חשוב לוודא בעת החתימה על הדו"ח כי הדבר אכן נרשם בו.
  4. בסיום החיפוש, יש לבקש העתק מרשימת החפצים שנתפסו.
  5. מומלץ ליצור קשר עם עורך דין פלילי בהקדם על מנת להבין את מהות והשלכות החיפוש ובהתאמה לבחור את אסטרטגיית הפעולה הנכונה ביותר להתמודדות עם המקרה.

חיפוש ללא צו בעבירות סמים

סעיף 28(א) לסדר הדין הפלילי, קובע כי גורמי האכיפה רשאים לערוך חיפוש ללא צו גם במקרה של חשד לעבירות סמים מסוג עוון (עבירות שעונשן עד 3 שנות מאסר).

גם הפעם סמכות החיפוש איננה אוטומטית, אלא מלווה בקיומו של יסוד סביר לחשד. חשד זה יכול להיות מבוסס על נסיבות אובייקטיביות שרלוונטיות למקרה כמו התנהגות חשודה, ריח חריף של סמים, או מידע מוקדם/ מודיעיני. ועם זאת, התנהגות הנובעת מלחץ או מועקה עקב המפגש עם החוק, איננה מהווה כשלעצמה חשד סביר המצדיק חיפוש. גם רקע פלילי או מראה חיצוני אינם נחשבים ככאלה וכל חיפוש המסתמך עליהם הינו בלתי חוקי.

המותר והאסור בעת חיפוש לאיתור סמים

חלק גדול מעבירות הסמים נחשפות בחיפושים מצד כוח משטרתי מסוים, לעתים גם ללא צו. חיפושים אלו יכולים להתנהל ברכב, בבית ובמשרדו של אדם, אם כי עליהם להיות סמוכים לשלב החשיפה לביצוע עבירה.

במילים אחרות, קיים טווח זמנים ריאלי שבו ניתן לערוך חיפוש בהיעדר צו, מרגע החשיפה לעבירה או לכוונת ביצוע העבירה. טווח זמנים זה מפורש בפסיקה כ-24 שעות לכל היותר. מעבר לזמן זה, אין הצדקה לחיפוש ללא צו ויש לפנות לבית המשפט על מנת לקבלו.

על מנת שבית המשפט יאשר צו חיפוש שכזה, המשטרה נדרשת להציג ראיות שמוכיחות כי החיפוש נדרש לצורך תפיסת חפץ, לטובת אכיפת עבירה בבית שבו מתרחשת לכאורה פעילות בלתי חוקית או שקיים יסוד סביר לכך שבבית יש כוונה לעבור עבירה או שבוצעה עבירה. הצו יכלול פרטים אודות האדם והכתובת שלגביהם יבוצע החיפוש ותנאים לעריכתו. תוקף הצו בדרך כלל עומד על 30 ימים.

למה לך לבחור דווקא בי, עידית רייכרט, כעורכת דין פלילית שתסייע לך?

מעבר לעובדה שחיפוש המבוצע כלפייך ללא צו, הוא פגיעה חריפה בפרטיות, הוא גם עשוי להיות בעל השלכות משמעותיות לעתידך ולגורל המקרה הפלילי, בייחוד אם הסתבכת או מעדת לראשונה ואינך דובר את ה"שפה המשפטית הפלילית". צריך להבין שזו שפה שיש בה המון ניואנסים והיא עתירת זכויות לחשודים מה שמחייב ליווי אישי ומסור מאת עורך דין פלילי מיומן הבקיא בשפה זו.

אני עורכת דין פלילית מעל 25 שנים. את מיטב שנותיי וארגז הכלים המקצועי שלי רכשתי בפרקליטות ולאחר מכן גם בעבודתי השוטפת, מעל 12 שנים, כבעלת משרד בוטיק בתחום הפלילי והמשמעתי לעוברי חוק נורמטיבים ולנפגעי עבירה.

אני מכירה לעומק את שיטות העבודה של המשטרה, של יחידות החקירה המיוחדות ושל הפרקליטותואת הלך החשיבה המאפיין אותן ולכן יודעת לתכנן עבורך, כבר מראשית החקירה הגנה אסטרטגית משפטית מיטבית שתאפשר לך להתמודד עם השלכות החיפוש וחלילה גם בהמשך עם כתב אישום.

מניסיוני הרב מאד למדתי כי ייעוץ נכון בהקדם האפשרי מוביל כמעט בוודאות לסגירת התיק, לכן המלצתי החמה, התייעצו איתי, בהקדם האפשרי על מנת להערך כראוי בעניינכם ולכוון לתוצאה המשפטית הטובה ביותר בכל מקרה ומקרה.

יש לי את הכלים והידע לעזור לכם

מוזמנים גם להתקשר אלי – 050-6216884

הערה:

מאמר זה הינו למידע כללי וראשוני בלבד הנכון למועד כתיבתו. הוא  אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי עם עורך דין פלילי לגופו של עניין ודאי אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי לפני חקירה משטרתית ולפני נקיטה בכל פעולה אחרת.

האם המאמר הועיל לכם?

דירוג ממוצע 5 / 5. מספר דירוגים 13

נשמח שתהיה הראשון לדרג את המאמר שלנו

אודות הכותבת

עידית רייכרט - עורכת דין פלילית
עידית רייכרט - עורכת דין פלילית

בעברה פרקליטה בכירה בפרקליטות, ומשנת 2012 סנגורית מובילה ובעלת משרד בוטיק למשפט פלילי וצווארון לבן, המדורג מידי שנה כאחד ממשרדי עורכי הדין הפליליים המובילים בארץ המתחייב להגנה משפטית איכותית, קפדנית ובלתי מתפשרת. על לקוחותיו הרבים נמנים בעיקר עוברי חוק נורמטיביים ונפגעי עבירה, אותם מובילה עורכת דין רייכרט במסירות ובנחישות עד להגעתם לחוף מבטחים.

אהבתם? שתפו
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Telegram
WhatsApp
מאמרים נוספים שאולי יעניינו אותך:
הפצת סרטונים ברשת

הפצת סרטונים ברשת

הפצת סרטונים ברשת יכולה להוות עבירה פלילית צילמתם או קיבלתם תמונה או סרטון שעלול לפגוע במישהו? אל תעבירו את זה הלאה – אחרת, אתם עברייני

קרא/י עוד »
הטרדה מינית ברשת, עבירות מין ברשת

הטרדה מינית ברשת

מהי הטרדה מינית ברשת? המרחב האינטרנטי הפך לזירת פשע של ממש בתחום של הטרדה מינית ברשת בפרט ועבירות מין בכלל. הזמינות הרבה והנגישות הפשוטה של

קרא/י עוד »
ניהול הליך פלילי

ניהול הליך פלילי

למה מתכוונים כאשר אומרים ניהול תיק פלילי? כיצד מתנהל ההליך הפלילי? מה ההבדל בין ניהול משפט פלילי לבין הליכי מעצר? האם כל חקירה משטרתית תוביל

קרא/י עוד »
לשיחה לחץ כאן
שלום, אני זמינה כדי להקשיב לך ולבדוק איך
עידית רייכרט משרד עורכי דין
שלום
לקבלת ייעוץ משפטי ראשוני ניתן ליצור קשר
דילוג לתוכן