עבירות צווארון לבן

5
(3)

עבירות צווארון לבן הן עבירות הנעשות בתחכום רב ומבוצעות על פי רוב על ידי נושאי משרה או בעלי מעמד גבוה בתאגיד, בחברה או במקום העבודה ומכאן הכינוי שניתן להן (להבדיל מעבירות צווארון כחול המבוצעות בידי "פשוטי העם").

עבירות צווארון לבן כוללות מגוון רחב של עבירות, שיפורטו בהרחבה במאמר שלהלן.

כיצד מוגדרות עבירות צווארון לבן?

ההגדרה לעבירות צווארון לבן מורכבת וכוללת מספר רב של מאפיינים. עבירות צווארון לבן הן עבירות פליליות, שביצוען מצריך ידע, תחכום, הבנת תחום ביצוע העבירה (לדוגמא: עבירות מס). בנוסף, אלו עבירות הנעשות ע"י אנשים משכילים, בעלי מקצועות חופשיים ולא פעם, על-ידי בעלי תפקיד בכיר המנצלים את הבנתם הייחודית, השכלתם, וידיעתם שלעיתים הינם בעלי ידע ייחודי ונדיר שצברו במהלך עבודתם, כזה שיקשה על תפיסתם.

המאפיינים של עבירות צווארון לבן?

תחכום גבוה

עבירות צווארון לבן מתבצעות בתחכום גבוה מאוד. בניגוד לעבירה של גניבה מחנות מכולת, עבירות צווארון לבן הן עבירות שמצריכות הבנה פיננסית, כלכלית, משפטית וגם הבנה מתחום דיני התאגידים.

הבנה בתחום הביצוע ולעיתים גם יכולת טשטוש בין מעשה אסור למעשה חוקי, הן חלק מהיכולות של מבצע עבירה של צווארון לבן.

לדוגמא, עבירה של העלמת מס באמצעות חברות קש שרשומות במדינה זרה. מצד אחד, העלמת מס יכולה להיעשות בצורה פשוטה, כלומר: מקבל התגמול יכול להימנע מלהוציא חשבונית על העסקה. מצד שני, העלמת מס קלאסית מתבצעת כאשר אדם מקים חברה במדינה זרה שמשמשת כמקלט מס, או מדווח על עסקה, שהיא לכאורה פטורה ממס וכן מקים מערך שלם של מסייעים אשר יודעים כיצד להעלים את התגמולים, לכאורה בצורה חוקית, על-ידי העברת כספים מחשבונה של חברה אחת לחשבונה של חברה אחרת. כל אלו מצריכים ידע רב ותחכום, שאינו מאפיין עבירות "רחוב" רגילות.

ניצול משאבים

בדרך כלל, עבירות צווארון לבן נעשות תוך ניצול של משאבים, שהם בבסיסם חוקיים. למשל, מנכ"ל של חברה גדולה שמנצל מידע פנימי כדי לגנוב כספים, או מנהל השקעות שמנצל מידע פנימי כדי להשקיע במניה.

כמו כן, ניצול משאבים כמאפיין של עבירות צווארון לבן, יכול לבוא לידי ביטוי גם בנגישות שיש למבצעי עבירה למקבלי החלטות בתחום הפוליטי, בתחום הפיננסי או בתחום המשפטי.

למשל, עבירה של שוחד, שאינה באה לידי ביטוי במסירת מעטפת כספים, אלא בצורה עקיפה ולא נראית לעין, גם היא מהווה סוג של ניצול משאבים.

דוגמא אחרת, היא ניצול של קרבה לפוליטיקאי שבסמכותו קבלת החלטות, על מנת להשפיע עליו להגיע להחלטה שמיטיבה עם בעל אינטרס. כלומר, אחד המאפיינים של עבירות צווארון לבן הוא: לא פעם, נעשות עבירות תוך כדי כך, שמבצע העבירה מנצל משאבים ציבוריים לביצוע העבירה ולתועלתו.

מעמד גבוה של מבצע העבירה

בדרך כלל, עבירות צווארון לבן, המצריכות כאמור ידע, תחכום ולעיתים ניצול משאבים, נעשות על-ידי אדם בעל מעמד גבוה. לרוב, בעל דוכן בשוק, לא יבצע עבירות "חוצות יבשות" של העלמת מיסים. מי שיבצעו עבירות אלו, יהיו אנשים בעלי הון, בעלי משאבים, בעלי כוח ובעלי קירבה למקבלי החלטות. בדרך כלל, עבירות צווארון לבן נעשות ע"י בעלי תפקידים בכירים בתאגידים, אנשי ציבור ועוד.

בשל מעמדם הגבוה ורמתם האישית הגבוהה (הם בעלי ידע ותחכום רב), מתאפשר להם לנצל משאבים ציבוריים לתועלתם האישית.

הנזק שנגרם כתוצאה מביצוע עבירת צווארון לבן הינו נזק כלכלי

זאת, בניגוד לעבירות רחוב, כמו: תקיפה, שוד, גרימת נזק לרכוש, גניבה ממקום מסוים ועוד. עבירות צווארון לבן, אינן פוגעות באנשים ספציפיים, אלא בציבור שלם.

אדם אשר במשך שנים מעלים הכנסות מהמדינה, אינו פוגע בפלוני או באלמוני, אלא בכלל הציבור. בניגוד לעבירות "רחוב", הפגיעה הנגרמת כתוצאה מביצוע עבירת צווארון לבן, היא פגיעה כלכלית. למשל, כאשר שני גופים עסקיים פועלים כדי ליצור "קרטל", הם למעשה דואגים לשמור, שלא כחוק, על רמת מחירים גבוהה מידי. הפגיעה במקרה כזה אינה באדם מסוים, אלא פגיעה כלכלית, הפוגעת בכלל הציבור.

עבירות צווארון לבן שנעשות ע"י הסוואה

כאמור, ברוב המקרים, עבירות צווארון לבן נעשות בתחכום רב. מאפיין נוסף שלהן הוא, שהן נעשות תוך שימוש בהסוואה מתוחכמת.

למשל, בעל הון אשר מעלים הכנסה, עושה זאת לרוב באמצעות דיווח מס אגרסיבי מאוד, שמצריך ידע רב, תחכום והיעזרות בבעלי מקצוע, כמו רואי חשבון ועורכי דין. פקיד המס הממוצע, לא בהכרח יצליח לגלות את אותו תכנון מס אגרסיבי, הכולל שימוש במספר רב של חברות, שחלקן גם לא רשומות במדינת ישראל ועוד.

לחלופין, עבירות צווארון לבן שמתבטאות במתן שוחד, אינן גלויות. לא תמיד השוחד יהיה שוחד שקל לאתרו. לדוגמא, האם הטסה של איש ציבור, עשויה להיחשב כשוחד? התשובה היא: לא תמיד. זאת, מכיוון שלא פשוט להצביע על השוחד ועל התמורה שנותן מקבל השוחד, במקרה כזה. מכאן, שאחד המאפיינים המהותיים לעבירת הצווארון לבן הוא: ההסוואה וחוסר היכולת להצביע בנקל על פגם פלילי במעשה מסוים.

מבצעי העבירה הם לעיתים תאגידים

בניגוד לעבירות רחוב הנעשות על-ידי אדם, עבירות צווארון לבן נעשות לא פעם על-ידי תאגידים. כלומר, חברות גדולות שמאחוריהן עומדים אנשים, שמנצלים את עיקרון "האישיות המשפטית הנפרדת" ממנו נהנות חברות.

כל זאת, על מנת לבצע עבירות פליליות. ללמדנו, כי עבירות של הגבלים עסקיים, העלמת מיסים, הונאה והרצת מניות, יכולות להתבצע בעיקר על-ידי חברות. נציין, כי גם חברות עומדות לדין ועשויות להיקנס בקנסות כספיים כבדים מאוד.

עבירות צווארון לבן מצריכות הבנה בתחום הביצוע

מאפיין נוסף שנלווה לעבירות צווארון לבן, מלבד ידע ותחכום, הוא העובדה, שבדרך כלל מבצע העבירה נזקק לידע ספציפי בתחום עיסוקו ובתחום המעשה המוגדר בתור מעשה פלילי. לדוגמא, אתי אלון, שהורשעה בגניבה של רבע מיליארד שקלים, עשתה זאת תוך ניצול מעמדה בבנק ותוך ניצול הגישה שלה לחשבונות בנק של אנשים פרטיים. ברור שגב' אלון ניצלה, בעת ביצוע העבירה, את הידע שהיה לה בתחום הבנקאות.

דוגמא אחרת: איש העסקים האמריקאי, ברני מיידוף, אשר במשך שנים העביר כספי משקיעים מחשבון של משקיע א' לחשבון של משקיע ב', עד אשר בשלב מסוים, התגלה המעשה. כלומר, במשך שנים ניצל מר מיידוף את הידע שלו בתחום ההשקעות ובתחום המניות.

לכן, עבירות צווארון לבן הן עבירות שמבצעיהן הם בדרך כלל אנשים שמבינים היטב בתחום העבירה שבוצעה, כמו בדוגמאות שהוצגו, בין אם בתחומי המניות, הבנקאות או המס.

חקירת עבירות צווארון לבן הינן עבירות שבירורן לוקח זמן רב

עבירות צווארון לבן הן עבירות שהבירור שלהן ומשך החקירה במשטרה, נמשכים זמן רב. לרוב, חקירות צווארון לבן נערכות במשך שנים וכוללות גם חקירה במדינות זרות, האזנות סתר ומעקבים אחר חשודים.

כלומר, הפעולות שמתבצעות במסגרת החקירות המשטרתיות של עבירות אלו, הן פעולות שמתבצעות בצורה סמויה במשך תקופה ארוכה, עד אשר מתאפשרת הפיכתן לגלויות. גם ההליכים המשפטיים, בעבירות מעין אלו, נמשכים תקופה ארוכה, משום שהם כוללים חומרי חקירה רבים.

סוגים של עבירות צווארון לבן

התחום המשפטי של צווארון לבן כולל עבירות מסוגים שונים. חשוב לציין, כי ישנן גם עבירות צווארון לבן, שעשויות להיעשות על-ידי מבצע פשוט ולא מתוחכם. בדוגמאות הבאות נציג מספר סוגים של עבירות, שלרוב מזוהות עם המונח "עבירות צווארון לבן".

עבירות מס

במדינת ישראל ישנם מספר חוקים הנוגעים לעבירות מס. מדובר בפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] (להלן: "פקודת מס הכנסה"), בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 (להלן: "חוק מס ערך מוסף") ובחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963 (להלן: "חוק מס שבח"). כל אחד מהחוקים הללו עוסק בסוג אחר של מס ומגדיר מספר עבירות פליליות. להלן, נסקור את חלקן:

ניהול עסק לא מדווח

אדם שפותח עסק ואינו מדווח על כך למס הכנסה, עובר עבירה פלילית בהתאם לפקודת מס הכנסה, שהעונש בגינה עשוי להגיע לשלוש שנות מאסר בפועל ואף קנס בשיעור גבוה. אומנם, עבירה זו יכולה להיעשות בקלות על-ידי כל אדם, אך ניהול עסק לא מדווח יכול להיעשות גם בדרכים מתוחכמות, תוך ניצול עסקים לגיטימיים או הסתתרות מאחוריהם.

עבירות מרמה

גם עבירת מרמה היא עבירה נפרדת בהתאם לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן: "חוק העונשין"). בפקודת מס הכנסה, קובע סעיף 220 לפקודה, כי מי שמבצע עבירה שעניינה הוא סיוע לאחר, או סיוע עצמי להתחמקות מתשלום מס, תוך כדי: מתן תשובה כוזבת, מתן תשובה כוזבת בתצהיר הון, שימוש בדרכי מרמה, צפוי לעונש מאסר של 7 שנים. דוגמא למעשי מרמה: תכנון מס אגרסיבי שנועד להעלים הכנסות, שימוש באנשי קש כדי להעלים הכנסה, אי דיווח על הכנסות תוך שימוש בתחבולה ועוד.

עבירות לפי חוק מס ערך מוסף

לפי חוק זה, ישנן מספר עבירות שכיחות, שגם הן בהגדרתן, בדרך כלל, מוכרות בתור עבירות צווארון לבן. עבירות אלו קבועות בסעיף 117 לפקודת מס ערך מוסף, כדלקמן:

הוצאת חשבונית שלא כחוק

למשל, הוצאה של חשבונית ע"י אדם שלא זכאי לעשות כן, או לחלופין הוצאת חשבונית מזויפת. אומנם, הוצאה של חשבונית שלא כחוק יכולה להיעשות על-ידי כל אדם, אך כאשר מדובר ב"תעשייה שלמה" שלא נוגעת רק להוצאת חשבוניות פיקטיביות, אלא למעשים נוספים שתכליתם להעלים מיסים, אזי כבר מדובר בתחכום המאפיין עבירות צווארון לבן.

עבירות השתמטות

כלומר, עבירות מרמה והונאה, הנעשות בכוונה להשתמט מתשלום מס ערך מוסף. למשל: עבירות של מסירת ידיעות כוזבות לנציג הממונה על גביית מס, הוצאות חשבוניות כוזבות וניכוי מס ללא הוצאת אסמכתא. כל אלו עבירות חמורות מאוד, שהעונש בגינן עומד על 7 שנות מאסר.

עבירה לפי חוק מס שבח

גם בהתאם לחוק מס שבח, ישנן עבירות פליליות. למשל: השמדת מסמכים הנוגעים לעסקת מקרקעין (שנת מאסר), מסירת מידע או הצהרה כוזבת לרשות (עבירה שדינה שנתיים מאסר), עבירות המתייחסות להתחמקות מתשלום מס (כגון: דיווח כוזב, שימוש בדרכי מרמה והונאה וכו'). כל אלו הן עבירות שהעונש בגינן 7 שנות מאסר.

עבירות הגבלים עסקיים

חוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח-1988 (להלן: "חוק ההגבלים"), קובע הסדרים למונופולין ומיזוג חברות. זאת, כדי למנוע סיטואציה שבה גוף אחד ישלוט על שוק מסוים ובכך ידאג לרמת מחירים, שלרוב יהיו גבוהים מידי ובכך יפגעו בציבור בכללותו. חוק ההגבלים קובע גם מגוון רב של עבירות פליליות, הקבועות בסעיף 47 לחוק ההגבלים, כדלקמן:

אדם שהיה צד להסדר כובל

כלומר, אדם שנטל חלק בהסדר שבין חברות, אשר לפיו החברות תתאמנה מחירים וכן תהיינה מעין מונופול אחד. העונש על עבירה זו הוא 3 שנות מאסר.

ניצול לרעה של תפקיד

אדם אשר מנצל לרעה את מעמדו בחברה או בגוף מסוים, כדי לפגוע בתחרות העסקית, בניגוד להוראות חוק ההגבלים העסקיים – דינו 3 שנות מאסר.

בנוסף, חוק ההגבלים העסקיים קובע, כי עבירות הנעשות בנסיבות מחמירות, לדוגמא: ניצול מעמד, כאשר נגרם נזק גדול לציבור וכן כאשר טובת ההנאה שקיבל מבצע העבירה היא גדולה, אזי העונש הוא 5 שנות מאסר.

עבירות מרמה והונאה

עבירות מרמה הן עבירות ממגוון סוגים, הקבועות בחוק העונשין. להלן, נציג את חלקן:

קבלת דבר במרמה

אין ספק שאחת העבירות שמזוהות ביותר עם עבירות צווארון לבן, היא עבירה של קבלת דבר במרמה, הקבועה בסעיף 415 לחוק העונשין. עבירה זו קובעת, כי אדם המקבל דבר במרמה, דינו עונש מאסר של עד 5 שנים. דוגמא לקבלת דבר במרמה: כאשר אדם מזדהה בתור אדם אחר, כדי לקבל תגמול מסוים. דוגמא אחרת: ביצוע עסקה באמצעות מסמכים מזויפים.

זיוף המשפיע על עסקאות

מדובר בעבירה שמתייחסת לסיטואציה שבה אדם מזייף מסמך, על מנת להשפיע על תאגיד או על אדם בעת ביצוע של עסקה. לדוגמא, הצגה של מסמך מזויף, שמעיד על מצב תקין של תאגיד אשר מהווה צד בעסקה מסחרית – היא עבירה פלילית. זאת, מכיוון שהמסמך השפיע על שיקול הדעת של הצד השני בתאגיד, כתוצאה ממצג השווא שנבע ממנו.

זיוף בידי עובד ציבור

אחד המאפיינים של עבירת צווארון לבן, הוא עבירה שנעשית על-ידי אדם מוסמך או בעל תפקיד. כפועל יוצא, אחת העבירות המזוהות עם אותו מאפיין, היא עבירה של זיוף בידי עובד ציבור, הקבועה בסעיף 421 לחוק העונשין. עבירה זו קובעת, כי עובד שאמון על שמירה או על עריכה של מסמך, או עובד שיש לו גישה למסמך מסוים, אשר מזייף את אותו מסמך, דינו עונש מאסר של 3 שנים. במידה והעבירה בוצעה למען טובת הנאה, אזי העונש עומד על 5 שנות מאסר.

מרמה והפרת אמונים בתאגיד

עבירה נוספת שמאוד מזוהה עם עבירות צווארון לבן, היא עבירה הנקראת "מרמה והפרת אמונים בתאגיד". לדוגמא, מנכ"ל של חברה אשר פועל לביצוע עסקה שלא באמת מסייעת או טובה לתאגיד, אלא לכיסו האישי – למעשה פועל נגד התאגיד, אך לא די בכך כדי להוות עבירה. אם אותו המנכ"ל היה מעורב בביצוע העסקה תוך מרמה והצגת מצגי שווא, אזי הוא עובר עבירה והעונש שהוא עתיד לעמוד בפניו, עומד על 3 שנות מאסר. העבירה הראשונה של המנכ"ל היא הפרת אמון, שהתבטאה בכך שהוא פועל לא לטובת העסק שעליו הוא אמון, אלא לטובתו האישית. העבירה השנייה היא מרמה בעת ביצוע העסקה. מנגד, די במרמה כדי להוות עבירה, כאמור.

קשר להונות

אדם אשר מתאם עם אדם אחר, כדי להשפיע על מחיר שוק או כדי להונות את הציבור לשם מכירה של דבר מה, עובר עבירה הנקראת "קשר להונות" הקבועה בסעיף 440 לחוק העונשין והעונש בגינה עומד על 3 שנות מאסר.

עבירות הלבנת הון

הלבנת הון היא עבירה שבאה לידי ביטוי בנטילת כסף, שהמקור שלו הוא בעבירה פלילית (או עבירות פליליות) והעברתו לידי השוק החופשי והחוקי. זו בעצם ה"הלבנה", כלומר, נטילת כסף "שחור" ולא חוקי והפיכתו לכסף לגיטימי. לא פעם, הלבנת הון מתבצעת באמצעות אנשי קש, למשל: הפקדת הכסף בחשבונות פיקטיביים, העברת הכספים לחלפני כספים "צ'יינג'ים" ועוד. עבירה של הלבנת הון היא מהעבירות המזוהות ביותר עם המונח "צווארון לבן", משום שאלו עבירות המצריכות ידע, הבנה ולא פעם, הן נעשות בסיוע של בעלי מקצוע (אשר אינם תמיד מודעים לכך, שהם נוטלים חלק בעבירות מסוג זה). לא בכדי, המחוקק נוקט יד קשה מאוד בעבירות צווארון לבן.

החוק המנחה בנוגע להלבנת הון הוא חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000. החוק קובע, כי מי שעושה פעולה ברכוש שמקורו בעבירה פלילית, על מנת להסתיר או להסוות את מקורו וכן כדי להסתיר את בעל הזכויות האמיתי או את המיקום של אותו רכוש, דינו מאסר של 10 שנים. כמו כן, מי שמוסר דיווח כוזב, כדי להסתיר את מקור הרכוש, עונשו עומד גם כן על 10 שנות מאסר.

עבירות צווארון לבן - סיכום

לסיכום, עבירות צווארון לבן הן עבירות המצריכות ידע, תחכום והבנת הסביבה. לרוב, הן נעשות ע"י בעלי תפקידים בכירים וכן בעלי גישה למקורות ולמקבלי החלטות. בדרך כלל, עבירות צווארון לבן אינן פוגעות באדם ספציפי, אלא בציבור בכללותו, במיוחד בפן הכלכלי. לא בכדי, העונש על עבירות צווארון לבן הוא לרוב מאסר ממושך. לכן, אם נעצרתם בחשד לעבירות צווארון לבן, או שאתם עומדים לקראת חקירת משטרה בגין עבירת צווארון לבן, חשוב מאוד לפנות לקבלת ייעוץ משפטי וליווי על ידי עורך דין פלילי בעל ניסיון בייצוג חשודים ונאשמים בעבירות צווארון לבן.

המשרד שלי הינו משרד בוטיק למשפט פלילי המעניק הגנה משפטית רחבה בכל תחומי המשפט הפלילי לרבות בעבירות כלכליות ובעבירות של הונאה מתוחכמת. ומתמחה בייצוג נאשמים וחשודים נורמטיביים בהליך הפלילי על כל רבדיו ובמתן יעוץ מקצועי והכנה נכונה לקראת חקירה פלילית וייצוג בבתי המשפט השונים בכל הערכאות.

אני בהחלט מכירה ומבינה את הכאב והחרדה שעוברים על האדם הנורמטיבי שמועד ומסתבך בעולם הפלילי – כרעם ביום בהיר עולמו חרב עליו!  ולכן בחרתי מתוך השקפת עולם לייצג את אותם אנשים טובים אשר מוצאים עצמם בשבר נוראי, לעיתים על לא עוול בכפם, לעיתים מתוך מצוקה. הם בעיניי ראויים לחמלה, לעזרה מקצועית ולהגנה משפטית מעולה. חשוב לזכור – ליווי נכון ומקצועי על ידי עורך דין פלילי ומנוסה כבר בשלבים המוקדמים יכול לחרוץ גורלות. אם מצאתם כי מאמר זה נוגע לכם, אל תהססו להתקשר. אני כאן.

הערה:

מאמר זה הינו למידע כללי וראשוני בלבד הנכון למועד כתיבתו. הוא  אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי עם עורך דין פלילי לגופו של עניין ודאי אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי לפני חקירה פלילית ולפני נקיטה בכל פעולה אחרת.

האם המאמר הועיל לכם?

דירוג ממוצע 5 / 5. מספר דירוגים 3

נשמח שתהיה הראשון לדרג את המאמר שלנו

אודות הכותבת

עידית רייכרט - עורכת דין פלילית
עידית רייכרט - עורכת דין פלילית

בעברה פרקליטה בכירה בפרקליטות, ומשנת 2012 סנגורית מובילה ובעלת משרד בוטיק למשפט פלילי וצווארון לבן, המדורג מידי שנה כאחד ממשרדי עורכי הדין הפליליים המובילים בארץ המתחייב להגנה משפטית איכותית, קפדנית ובלתי מתפשרת. על לקוחותיו הרבים נמנים בעיקר עוברי חוק נורמטיביים ונפגעי עבירה, אותם מובילה עורכת דין רייכרט במסירות ובנחישות עד להגעתם לחוף מבטחים.

אהבתם? שתפו
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Telegram
WhatsApp
מאמרים נוספים שאולי יעניינו אותך:
פיצוי נפגע עבירה

פיצוי לנפגע עבירה

פיצוי לנפגע עבירה – המדריך המלא כמי שמייצגת לא מעט נפגעי ונפגעות עבירה מצאתי לנכון לחדד את סוגיית הפיצוי לנפגע עבירה, כחלק מזכויות נפגעי עבירה

קרא/י עוד »
לשיחה לחץ כאן
שלום, אני זמינה כדי להקשיב לך ולבדוק איך
עידית רייכרט משרד עורכי דין
שלום
לקבלת ייעוץ משפטי ראשוני ניתן ליצור קשר
דילוג לתוכן