קובלנה פלילית פרטית

קובלנה פלילית פרטית היא חריג בדין הפלילי, המתיר לכל אדם להאשים אדם אחר בעבירה מסוימת ולנהל נגדו הליך משפטי ללא הגשת תלונה וללא פתיחת חקירה במשטרה, וזאת במספר מצבים לגביהם חשוב לקבל ייעוץ משפטי מקדים.

המדריך המלא להגשת קובלנה פלילית פרטית

"אין שום סיכוי שיתנהל על זה הליך פלילי", אומרים לי לא פעם לקוחותיי, תוך שהם מביעים את ייאושם מהטיפול של משטרת ישראל בעבירות פליליות שפחות מעניינות את הציבור הרחב, או יוצאות אל מחוץ התחומים בהם מתמקדים גורמי האכיפה ושבגינן מתבצעת חקירה במשטרה. אלא שחשוב לזכור כי על-אף שעל-פי רוב הליך פלילי הוא הליך שבה המדינה משמשת כמאשימה בגין ביצוע עבירות פליליות, קיימת במקרים המתאימים גם האפשרות להגיש קובלנה פלילית (המכונה גם 'קובלנה פרטית' או 'קובלנה פלילית פרטית') שבו מגיש הקובלנה הפלילית – הקובל – הוא שמשמש בתור המאשים ולא המדינה.

במאמרי זה אסביר באילו מקרים ניתן להגיש קובלנה פלילית פרטית? מתי יכולה המדינה להיכנס לתמונה במקום הקובל? ומה ההבדל בין הגשת קובלנה פלילית לבין הגשת תביעה אזרחית?

אז מה היא קובלנה פרטית?

בהליך הפלילי וברגיל, המדינה היא זו שמגישה כתב אישום נגד אדם הנאשם בביצוע עבירות פליליות וכפועל יוצא היא גם זו שמשמשת כמאשימה בהליך הפלילי. כל זאת, מתוך תפיסה לפיה עבירות פליליות הן בראש ובראשונה פעולות ומעשים הפוגעים בחברה בכללותה, אשר הסמיכה את המדינה לייצג אותה לצורך אכיפה ושמירה על הסדר הציבורי.

אלא שלחוק זה יש חריג משמעותי: קובלנה פלילית המוכרת גם בשמה קובלנה פרטית. חוק סדר הדין הפלילי מונה רשימה סגורה של עבירות פליליות שבגינן ניתן להגיש נגד כל אדם מעל גיל 14 (למעט חריגים) קובלנה פלילית פרטית לבית-המשפט השלום. בקובלנה פלילית נכנס הקובל לנעלי המדינה, ומשמש כמאשים לכל דבר ועניין בהתאם להוראות חוק סדר הדין הפלילי והאופן שבו מתנהל הליך פלילי "רגיל".

אתם לא לבד, שתפו אותי ​

מוזמנים גם להתקשר אלי – 050-6216884

עידית רייכרט-עורכת דין פלילית

מוזמנים גם להתקשר אלי – 050-6216884

לקוחות מספרים עלינו

מה ההבדל בין קובלנה פלילית פרטית לבין תביעה אזרחית?

תכליתה של קובלנה פלילית היא להעמיד אדם לדין, לברר את אשמתו באמצעות הליך פלילי ולהענישו בהתאם לדין הפלילי במידת הצורך. במרבית המקרים, יהיה זה נפגע העבירה או עורך-הדין הפלילי שמייצג אותו שיגיש את הקובלנה, אך העונש שיוטל על הנקבל – מאסר על תנאי או בפועל, קנס, עבודות שירות, רישום פלילי ועוד – לא יהיה קשור אל הקובל ישירות. למידע נוסף בנושא נפגעי עבירה קראו את המאמר – ייצוג נפגעי עבירה.

תביעה אזרחית, לעומת זאת, היא תביעה שבה אדם תובע סעד – לרוב סעד כספי בדמות פיצויים – ממי שלטענתו הזיק לו. בחלק מהמקרים, אותו מקרה יכול לשמש בסיס הן להגשת תביעה אזרחית לפיצויים והן לקובלנה פלילית, כמו למשל במקרה של פרסום לשון הרע במטרה לפגוע.

באילו מקרים ניתן להגיש קובלנה?

ככלל, ניתן להגיש קובלנה פלילית פרטית כאשר מדובר באחת מהעבירות הפליליות מסוג עוון (עבירות פליליות שהעונש המירבי בגינן הוא שלוש שנות מאסר) המופיעות בתוספת השניה לחוק סדר הדין הפלילי – ואשר יש בהן הרבה יותר עניין ליחיד נפגע העבירה לכאורה, ופחות עניין לציבור.

בין יתר העבירות הפליליות שבגינן ניתן להגיש קובלנה פרטית, ניתן למנות את העבירות הבאות: תקיפה, גרימת חבלה, איומים, הוצאת לשון הרע, הסגת גבול במקרקעין, פגיעה בקניין רוחני, פגיעה בצנעת הפרט של אדם כמו למשל במקרה של בילוש אחריו, עבירות פליליות נוספות לפי חוק הגנת הפרטיות כגון פרסום ברבים תמונתו של אדם (להרחבה בנושא קראו את המאמר – פגיעה בפרטיות), גרימת מטרדים, גרימת נזקים לרכוש (ונדליזם), עבירות לפי חוק הבחירות, עבירות לפי חוק הגנת הצרכן, ועוד. 

האם חובה להגיש קובלנה באמצעות עורך-דין פלילי?

כמובן שאין חובה כזו והקובל רשאי לבחור בעורך-דין פלילי שייצג אותו בהליך. הניסיון מלמד כי כדאי מאד לעשות זאת גם כי בקרה של עורך דין פלילי מיומן תסייע בהכנת הקובלנה ובהערכת סיכוייה וגם כדי שבית-המשפט יעניק לטענות המופיעות בקובלנה משקל רב יותר. במקרה שבית-המשפט סבור כי הקובל בעצמו אינו יכול לנהל את ההליך הפלילי בעצמו או כאשר הוא נוכח לדעת שהקובל מנהל את ההליך הפלילי באופן טורדני – הוא אף יכול לכפות על הקובל למנות לעצמו עורך-דין פלילי.

במקרים נדירים יחסית וכשטובת הציבור עומדת לנגד עיניו, רשאי היועץ המשפטי הממשלה להורות על עיכוב הליך פלילי שראשיתו בקובלנה פלילית. לרוב, היועמ"ש עושה שימוש בסמכות זו כאשר הקובל משתמש בקובלנה כדי להטריד את הנקבל פעם אחר פעם.

מתי יכולה המדינה להיכנס בנעליו של הקובל שהגיש קובלנה פלילית פרטית?

כל קובלנה פלילית המוגשת לבית-המשפט מועברת גם לפרקליטות או מחלקת התביעות במשטרה. או אז, ניתן לתביעה פרק זמן של 15 יום, במהלכם היא יכולה להודיע לבית-המשפט כי היא מעוניינת להיכנס בנעליו של הקובל, ולקחת את "תפקידה הטבעי" כמאשימה בהליכים פליליים.

אם התביעה אכן הביעה את רצונה להחליף את הקובל ולשמש בתור התובעת בהליך הפלילי, היא תתפוס מיידית את מקומו ותגיש כתב אישום אשר יחליף את הקובלנה. אחרת, הקובל יהיה זה שמשמש בתור התובע במשפט לכל דבר ועניין.

למה לפנות דווקא אלי?

אני עורכת דין פלילית עידית רייכרט, לשעבר בכירה בפרקליטות, וכיום בעלת משרד בוטיק למשפט פלילי המעניק הגנה משפטית רחבה בכל תחומי המשפט הפלילי והמנהלי, ומתמחה בייצוג נאשמים וחשודים נורמטיביים בהליך הפלילי.

מזה עשור אני מייצגת תאגידים, אישי ציבור, מנכ"לים, עובדי מדינה, אנשי כוחות הבטחון, נפגעי עבירה ובעיקר אנשים נורמטיביים שמעדו והסתבכו בעולם הפלילי ונקראים לחקירה במשטרה.

מתוקף ניסיוני רב השנים במערכת ומחוצה לה, אני מכירה היטב את חולשות המערכת ומתרגמת אותן ליתרון עבור הלקוחות שלי. אני יודעת היטב כי ליווי נכון ומקצועי על ידי עורך דין פלילי מיומן ומנוסה כבר בשלבים המוקדמים של החקירה הפלילית חורץ גורלות. ומניסיון – מי שנועץ בי לפני מסירת גרסתו בחקירה פלילית במשטרה, משפר עד מאד את הסיכוי לגניזת התיק שלו. ממש כך.

לכן, אם מצאתם כי מאמר זה נוגע לכם, אל תהססו להתקשר. אני כאן. אעשה את כל מה שצריך ברגישות, בדיסקרטיות ובנחישות, כדי להחזיר לכם את השקט הנפשי, הביטחון, והתקווה לעשות עבורכם את הבלתי אפשרי לאפשרי.

לאיזה חלק במאמר תרצו לחזור?

הערה:

מאמר זה הינו למידע כללי וראשוני בלבד הנכון למועד כתיבתו. הוא  אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי עם עורך דין פלילי בצפון לגופו של עניין ודאי אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי לפני חקירה במשטרה ולפני נקיטה בכל פעולה אחרת.

האם המאמר הועיל לכם?

דירוג ממוצע 5 / 5. מספר דירוגים 20

נשמח שתהיה הראשון לדרג את המאמר שלנו

אודות הכותבת

עידית רייכרט - עורכת דין פלילית
עידית רייכרט - עורכת דין פלילית

בעברה פרקליטה בכירה בפרקליטות, ומשנת 2012 סנגורית מובילה ובעלת משרד בוטיק למשפט פלילי וצווארון לבן, המדורג מידי שנה כאחד ממשרדי עורכי הדין הפליליים המובילים בארץ המתחייב להגנה משפטית איכותית, קפדנית ובלתי מתפשרת. על לקוחותיו הרבים נמנים בעיקר עוברי חוק נורמטיביים ונפגעי עבירה, אותם מובילה עורכת דין רייכרט במסירות ובנחישות עד להגעתם לחוף מבטחים.

אהבתם? שתפו
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Telegram
WhatsApp
מאמרים נוספים שאולי יעניינו אותך:
נפגעת עבירה נשענת על זכוכית בחיפוש אחר עזרה וייצוג

ייצוג נפגעי עבירה

ייצוג משפטי בהתאם לחוק זכויות נפגעי עבירה הליכים פליליים בישראל מנוהלים על ידי המדינה, במטרה להעניש את הפוגעים ולשמור על שלום הציבור. הנפגעים הישירים של

קרא/י עוד »
לשיחה לחץ כאן
שלום, אני זמינה כדי להקשיב לך ולבדוק איך
עידית רייכרט משרד עורכי דין
שלום
לקבלת ייעוץ משפטי ראשוני ניתן ליצור קשר
דילוג לתוכן