שינוי עילת הסגירה לחוסר אשמה והקטין יכול להתגייס

השאיפה המשמעותית בליווי חשוד היא שבסופה לא יוגש כתב אישום. האתגר האמיתי הוא כי התיק ייסגר מחוסר אשמה ולא פחות מכך. משמעות הדבר במקרה כזה – היא למעשה מחיקת כל זכר לקיומה של תלונה. עבור קטינים מתחדדת משמעות זו פי כמה, שעה שכל עתידם הצבאי והלימודי לפניהם. במקרה זה פנה למשרדנו  הלקוח כשתיקו כבר נסגר מחוסר ראיות  אולם לקראת רצונו להתגייס ליחידה מובחרת ביקש לעשות כל שניתן לגרום לשינוי עילת סגירת התיק הפלילי לחוסר אשמה כדי לטהר את שמו לחלוטין. אין זה מובן מאליו לשנות עילת סגירה של תיק פלילי שכן נדרש להראות כי התשתית הראייתית בתיק חסרה מאד וכי הסיכוי שהחשוד ביצע את העבירה הוא נמוך. אולם, לאחר שצילמנו את חומר החקירה השתכנענו שיש אפשרות סבירה לשנות את עילת הסגירה ועל כן החלטנו להילחם בעניין זה מול גורמי האכיפה. אכן – לאחר שניתחנו בפני הפרקליטות את הראיות השתכנעה פרקליטת המחוז להיעתר לבקשתנו. במקרה זה אין לנו כל ספק שלאור עבודת ניתוח הראיות ונסיבות המקרה  – הצלחנו לשנות את עתידו של הקטין.

הצלחות נוספות של משרדי:
סגירת תפריט
דילוג לתוכן