עבירות תכנון ובנייה

5
(1)

מהן עבירות תכנון ובנייה

עבירות תכנון ובנייה יכולות להיות למשל, עבירות של בנייה ללא היתר כדין או תוך סטייה ממנו ו/או מתכנית. עבירות אלו נאכפות ומוגדרות כעבירות פליליות של ממש, העלולות להביא את מבצעיהם לעמוד לדין פלילי בבית המשפט, לשלם קנסות גבוהים לוועדות לתכנון ובניה, לצד הרשעתם בדין ורישומם במרשם הפלילי. לכן, כדאי להכיר את מקצת ממושגי היסוד בדיני התכנון והבניה, כמפורט מטה.

מהו היתר בנייה

היתר בניה הוא האישור החוקי (הרישיון) מאת הועדה המקומית לתכנון ובניה, המתיר לבעל ההיתר ביצוע עבודות בנייה או שימוש במקרקעין. היתר הבניה המילולי ותכנית הבניה הנלווית לו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו ("גרמושקה") הם שקובעים את התנאים והמגבלות הנוגעים למהות הבניה המותרת (מגורים/משרדים/בית עסק וכו'), היקפה, תצורתה, מאפייניה הארכיטקטוניים השונים וכיו"ב ורק עם התקיימם של התנאים הללו יינתן למבנה טופס 4 לשם חיבורו לתשתיות (מים, חשמל, טלפון) ותעודת גמר.

מתי תוטל אחריות פלילית בגין עבירות תכנון ובנייה

חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 בפרק י' (פרק העונשין) מטיל אחריות פלילית בגין ביצוע עבירות תכנון ובנייה והשימוש הטעונים היתר והמבוצעים בניגוד להוראות החוק והדין ולפיכך בניה שבוצעה ללא היתר או בסטייה מהיתר ו/או מתכנית, עלולה להוות עבירה פלילית בניגוד לחוק.

מהן עבודות בניה הדורשות היתר?

סעיף 145(א) לחוק התכנון והבניה מגדיר בצורה רחבה ביותר את העבודות הטעונות היתר, וניתן לומר, כי למעט ביצוע עבודות בניה שעניינן שינוי פנימי בדירה (למשל, עבודות שיפוץ), שאינן משנות את הצד החיצוני של הדירה ו/או הבניין ולא פוגעות בשלד הבניין, יתר העבודות הינן עבודות הטעונות קבלת היתר כדין.  

עבירות תכנון ובנייה לאחר כניסת תיקון 116 לחוק בשנת 2017

כדאי לדעת, שעבירות תכנון ובנייה הן עבירות מסוג אחריות קפידה. כלומר – די בהוכחת היסוד העובדתי כדי להוכיח את התקיימות העבירה. במילים פשוטות די בהצגת תמונה או כל תיעוד אחר כדי לעמוד בנטל הוכחה ואין צורך בהוכחת יסוד נפשי (של כוונה, מודעות או פזיזות).

התיקון לחוק שנכנס לתוקף בשנת 2017 נועד להקל על רשויות התביעה בהוכחת האשמה, ולכן הדרך היעילה ביותר היא לסתור את התקיימות היסוד העובדתי. אולם, במקרים בהם הליכה בדרך זו תגרור פולמוס מיותר ובזבוז זמן שיפוטי יקר ייתכן כי עדיף יהיה לבחור בדרך של הכשרת חריגות בניה, סגירת התיק בהסדר טיעון/בהסדר מותנה וכיו"ב.

מהם ההליכים הפליליים הצפויים כאשר מדובר בעבירות תכנון ובנייה?

בין אם מדובר בעבירות תכנון ובנייה שהתגלו בגלל הלשנה, מידע או בדיקה יזומה של מחלקת הפיקוח בועדה, החל מרגע הגילוי יגיע פקח הועדה המקומית כשהוא מצויד בתיק הבניין, יבחן את השטח, יבדוק, ימדוד וישווה את המבנה הקיים לתכנית הקיימת ולהיתר הבניה. הפקח רשאי לצלם את הנכס (מחוץ למבנה), לערוך תרשימים ושרטוטים ולגבות הודעתו של בעל הנכס (חקירה תחת אזהרה).

יש לזכור, כי כבר בשלב זה מהווה גרסת בעל הנכס – הודעה ככל הודעה שניתנת בהליך פלילי רגיל. במקרים בהם בעל הנכס לא נמצא, תשלח הזמנה לבעל הנכס להגיע ולמסור גרסתו ביחס לחריגה הנטענת. רק לאחר שהושגו הראיות במלואן תשקל נקיטה בהליך פלילי או מנהלי שיכולה להיות נגד בעל הנכס, המשתמש ו/או כנגד אחרים שהחוק קובע לגביהם אחריות לביצוע העבירה.

הגשת כתב אישום או נקיטה בהליכים מנהליים – מה ההבדל ?

עבירות תכנון ובנייה נאכפות בעיקרן על ידי הועדות המקומיות לתכנון ובנייה, אך לעיתים גם על ידי היחידה הארצית לפיקוח על הבניה.

מבחינת סמכות שיפוטית יידונו עבירות התכנון והבנייה בבית המשפט לעניינים מקומיים שבתחום שיפוטו מצויים המקרקעין הרלוונטיים לכתב האישום ובהיעדר כזה, בבית משפט השלום המוסמך. רשויות התביעה יכולות לנקוט במספר חלופות לאכיפת החוק: הוצאת צו ארעי להפסקת פעולות הבניה, צו מינהלי להפסקת עבודה, צו מינהלי להריסת תוספת בנייה שנבנתה לאחר שהופר צו מינהלי להפסקת עבודה, צו מינהלי להפסקת שימוש, צו לסגירת בניין, צו הריסה מינהלי, צו שיפוטי למניעת פעולות, צו הפסקה שיפוטי, הגשת כתב אישום וכן פעולות נוספות המפורטות בחוק התכנון והבניה.

ככל שמצאתם עצמכם מתמודדים עם חקירה במשטרה או הליך פלילי או מנהלי הקשור בעבירות תכנון ובניה, יש להיוועץ בעורך דין פלילי בחיפה, המנוסה ומיומן הבקיא בהוראות החוק.

משרדי הוא משרד בוטיק בעל מומחיות והבנה עמוקה בעבירות תכנון ובנייה.

הערה:

מאמר זה הינו למידע כללי וראשוני בלבד הנכון למועד כתיבתו. הוא  אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי עם עורך דין פלילי בצפון לגופו של עניין ודאי אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי לפני חקירה במשטרה ולפני נקיטה בכל פעולה אחרת.

מה אתה חושב על המאמר?

דירוג ממוצע 5 / 5. מספר דירוגים 1

נשמח שתהיה הראשון לדרג את המאמר שלנו

מקצת התודות:

השאירו פרטים: