חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

הליך השימוע – סעיף 60א לחוק סדר הדין הפלילי

שימוע לפני הגשת כתב אישום מעניק לחשודים בעבירה פלילית הזדמנות מיוחדת להביע את גרסתם ועמדתם לרשות התובעת (המשטרה או הפרקליטות) ובמטרה לשכנע אותה להימנע מהגשת כתב אישום ולסגור את התיק.

שימוע פלילי - השער האחרון שהוא הזדמנות פז, אבל גם יכול להתברר כגול עצמי

בדרך-כלל זה קורה חודשים אחרי שהחלה חקירה במשטרה, לאחר שהועבר תיק החקירה לפרקליטות או לרשות התביעה הרלוונטית. שכחת מהחקירה, או לפחות ניסית. ואז, ללא כל התראה מוקדמת, בתיבת הדואר שלך נוחת מכתב שכותרתו "מכתב יידוע לחשוד", מכתב המיידע אותך החשוד, על זכותך לקיים שימוע לפני הגשת כתב אישום כנגדך.

שימוע פלילי סעיף 60א

סעיף 60א לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982 קובע את זכאותו של כל חשוד בעבירת פשע (עבירה שדינה 3 שנות מאסר ומעלה) לקבל הודעה רשמית על העברת חומר חקירה בעניינו לרשות התביעה (מכתב יידוע ראשון) ולאחר מכן, את זכותו להציג טיעונים בפני רשויות התביעה מדוע יש להימנע מהגשת כתב אישום נגדו (מכתב יידוע שני).

הדגשים הכי חשובים שצריך להכיר בנושא זה בהתאם לסעיף 60א הנ"ל:

  1. חובת ההודעה – רשות התביעה, שאליה הועבר חומר חקירה הנוגע לעבירת פשע, חייבת לשלוח לחשוד הודעה על כך (לפי הכתובת הידועה לה), אלא אם החליט פרקליט מחוז או ראש יחידת תביעות, שלא לעשות כן מן הטעמים המפורטים בחוק, כך למשל אם החשוד נמצא במעצר ימים בשלב זה.
  2. תוכן ההודעה – ההודעה צריכה לכלול את פרטי העבירה המיוחסת לחשוד ורצוי לדרוש גם את כתב החשדות, את כתובת רשות התביעה שאליה ניתן לפנות, וכן לפרט לחשוד את זכותו לטיעון מדוע יש להימנע מהגשת כתב אישום נגדו.
  3. זכות הטיעון – היא הזכות החשובה ביותר שמאפשרת לחשוד (או לעורך דינו) להגיש בקשה מנומקת לגוף התביעה מדוע להימנע מהגשת כתב אישום נגדו, זכות זו ניתנת למימוש תוך 30 ימים מיום קבלת ההודעה, אך פעמים רבות ניתן לבקש ארכה.
  4. עיון בחומר החקירה – רשויות התביעה מחוייבות ככלל לאפשר לחשוד לעיין בחומר החקירה הרלוונטי לפני הגשת בקשתו.
  5. בכתב או דיון בעל פה – ככלל טיעוני החשוד יוגשו בכתב ולעיתים רשאית התביעה להתיר לעורך דינו של החשוד גם ובנוסף דיון בעל פה ללא נוכחות החשוד. לדיון שכזה אין לבוא במקום עורך הדין, זו תהא טעות חמורה ובלתי הפיכה.
  6. החלטת התביעה – לאחר שמיעת טענותיו של החשוד, רשויות התביעה רשאיות להחליט שלא להגיש כתב אישום, רשאיות להחליט על הגשת כתב אישום בנוסחו המקורי כפי שנוסח בכתב החשדות או להגיש כתב אישום בנוסח מתוקן, תוך התחשבות בטענותיו של החשוד.

האם להיענות להזמנה לשימוע לפני כתב אישום – הדילמה הגדולה

הזמנה לשימוע לפני כתב אישום היא הזדמנות פז, ניסיון אחרון, לעצור את התיק מלהגיע לכדי כתב אישום ולהימנע מניהול הליך פלילי שגם אם נגמר בזיכוי מהדהד, עדיין מכביד רבות על אנשים מן השורה.

לכאורה, החשוד ועורך הדין הפלילי שלו צריכים "להתנפל" על ההזדמנות לקבל שימוע פלילי לפני כתב אישום כמוצאי שלל רב, ולעשות כל שבכוחם כדי לגרום לתביעה לסגת מכוונתה להגיש כתב אישום.

אלא ששימוע פלילי הוא גם הזדמנות כבירה לתביעה לבחון את חוזקת טענותיה, לבדוק את שלמות התזה המשפטית שבבסיס כתב האישום המתגבש, לבחור באסטרטגיה הנכונה עבורה לניהול התיק, לקבל מושג על הראיות המפריכות שבידי החשוד, ובקיצור: לערוך מקצה שיפורים שללא שימוע פלילי לא היה נופל בחלקה.

דילמה מכרעת זו, המוכרת לי היטב בהיותי סנגורית פלילית מנוסה שגם שירתה שנים רבות בפרקליטות, היא אחת מההחלטות החשובות שעל עורכת דין פלילית לקבל בייצוג אדם בהליך פלילי.

על מנת להבין קצת יותר לעומק את מערך השיקולים המורכב המשקפת דילמה זו, אסביר במאמרי זה מהו אותו מכתב יידוע לחשוד, באלה מקרים נערך שימוע פלילי לפני הגשת כתב אישום, וכיצד נערכים אליו.

אתם לא לבד, שתפו אותי ​

מוזמנים גם להתקשר אלי – 050-6216884

עורכת דין פלילית עידית רייכרט, משרד עורכי דין

מוזמנים גם להתקשר אלי – 050-6216884

לקוחות מספרים עלינו

אז מה זה בעצם שימוע לפני הגשת כתב אישום המוכר גם כשימוע פלילי?

החל משנת 2000 מחויבת התביעה להודיע לאדם החשוד בעבירה מסוג פשע בלבד (עבירה שעונשה הוא מעל 3 שנות מאסר) באמצעות מכתב יידוע לחשוד, כי חומרי החקירה בעניינו הועברו אליה, זהו מכתב היידוע הראשון. אם בכוונת הפרקליטות, לאחר שניתחה את חומר הראיות גם להגיש כתב אישום, בעבירת פשע, מחויבת היא לידע בכך את החשוד וזהו מכתב היידוע השני.

כאמור, במסגרת מכתב יידוע לחשוד, מחויבת התביעה ליידע את החשוד כי קיימת לו זכות לעריכת שימוע פלילי. אותו שימוע לפני כתב אישום נועד בראש ובראשונה לאפשר לחשוד לטעון בפני התביעה מדוע יש להימנע מהגשת כתב האישום נגדו. לרוב, שימוע פלילי יתקיים רק בסופו של הליך בחינת החומר על-ידי התביעה, וככל שהיא החליטה כי החומרים שבידיה מצדיקים את הגשת כתב האישום נגד החשוד.

שימוע פלילי יכול להיערך בכתב או בעל פה, כשהדגש העיקרי הוא על כך שתינתן לחשוד הזדמנות כנה והוגנת להציג את נימוקיו במסגרת השימוע הפלילי, וכי התביעה תתייצב לשימוע לפני כתב אישום בלב פתוח ובנפש חפצה להקשיב רוב קשב לטיעוני החשוד. לרוב, מעדיפים בפרקליטות לערוך את השימוע בכתב.

כאשר לעיתים יחידות תביעה אחרת שמוסמכות גם הן להגיש כתבי אישום בעבירות מסוימות מסוג פשע, עורכות את השימוע הפלילי בעל פה. כעורכת דין פלילית מנוסה שעמדה בפני מצבים של שימוע פלילי משני צידי המתרס, אני סבורה כי במרבית המקרים עורך הדין הפלילי צריך לשאוף לקיים את השימוע בעל פה, על מנת "לחוש" את מידת הביטחון של התביעה בטענות, לחפש אינדיקציות לנקודות התורפה שלה, וכיו"ב.

איך מתכוננים לשימוע פלילי?

שימוע לפני כתב אישום ייערך לאחר שהתביעה סיימה את בחינת חומרי החקירה בתיק, ולמעשה כבר כתבה את טיוטת כתב האישום נגד החשוד, המכונה בשלב זה "כתב החשדות".
לכן, המסמך העיקרי שמשמש עורך דין המייצג חשוד בשימוע היא אותה טיוטת כתב אישום, שלמעט במקרים חריגים מועברת במלואה, ללא רשימת העדים, לידי עורך דין פלילי של החשוד.

כחשוד, ולפי הנחיית היועץ המשפטי לממשלה, הנך זכאי לקבל את מרבית חומרי החקירה שנמצאים בתיק החקירה. אך מאחר ומדובר ב"שפה משפטית", אין לך באמת את היכולת להבין עד כמה חמור המצב, מה ניתן לעשות, האם לחשוף את קו ההגנה ואיך להיערך לשימוע, הוא קרב חייך.

אם שכרת עו"ד פלילי מטעמך הוא יהיה רשאי לעיין בחומרי הראיות העיקריים שבידי התביעה בטרם עריכת שימוע פלילי וידע לשרטט את אסטרטגיית ההגנה המיטבית עבורך.
ולכן עבודה יסודית ומעמיקה של עורך דין פלילי מנוסה וחד יכולה לאתר חורים בחומרי הראיות של התביעה, לשרטט קו פעולה כזה שיעורר ספק סביר בקרב התביעה כי לא תצלח דרכה להוכיח את טענותיה בבית-המשפט ואם כך, כדאי לה לסגור את התיק ולא להסתכן בזיכוי אם יוגש כתב האישום.

לסיכום, חשיבות ההתייעצות עם עורך דין פלילי לקראת שימוע.

שאיפתו של עורך דין פלילי יסודי ומנוסה במסגרת שימוע לפני הגשת כתב אישום, היא לפרק את טענות התביעה אחת לאחת, ולהציג אסמכתאות משלו מדוע לשיטתו עובדות כתב האישום לא מגבשות את העבירה המיוחסת ללקוחו. מצד שני, ככל שטענות החשוד לא מתקבלות, כדאי לעצור, "לחשב מסלול מחדש" ולהיערך לקרב בבית המשפט על מנת שלא ליתן לתביעה הזדמנות לשפר את מצבה הראייתי לאחר שנחשפה לקשיים הראייתים בשימוע.

בנוסף יש לזכור, כאשר מדובר בעבירות פשע חמורות, אין אפשרות לערוך "מקצה שיפורים". לכן, התנהלות משפטית לא נכונה בשימוע יכולה בקלות להזיק לחשוד ולהעניק "קלפים מנצחים" לתביעה, לשפר ראיותיה, להשלים את החקירה ולבסס תיק מצוין נגד החשוד. לכן, הייצוג בשימוע פלילי הוא אומנות של ממש.

קצת עליי – עו"ד עידית רייכרט, סנגורית פלילית, פרקליטה בכירה לשעבר בפרקליטות

אני עורכת דין פלילית מאז 1999, שירתתי בפרקליטות שנים ארוכות וכיום אני בעלת משרד בוטיק למשפט פלילי המעניק הגנה משפטית רחבה בכל תחומי המשפט הפלילי והמנהלי, ומתמחה בייצוג נאשמים וחשודים נורמטיביים בהליך הפלילי.

מזה עשור אני מייצגת תאגידים, אישי ציבור, מנכ"לים, אנשי כוחות הבטחון, נפגעי עבירה ובעיקר אנשים נורמטיביים שמעדו והסתבכו בעולם הפלילי ונקראים לחקירה במשטרה. חשודים ונאשמים המתמודדים עם "משפטי שדה" תקשורתיים במיוחד כשמדובר בעבירות מין או בהטרדה מינית בעבודה. 

מתוקף ניסיוני רב השנים במערכת ומחוצה לה, אני מכירה היטב את חולשות המערכת והופכת אותן ליתרון עבור הלקוחות שלי. אני יודעת היטב כי ליווי נכון ומקצועי על ידי עורך דין פלילי מיומן ומנוסה כבר בשלבים המוקדמים של החקירה הפלילית חורץ גורלות. ומניסיון – מי שנועץ בי לפני מסירת גרסתו בחקירה פלילית במשטרה, משפר עד מאד את הסיכוי לגניזת התיק שלו. ממש כך.

לכן, אם מצאתם כי מאמר זה נוגע לכם, אל תהססו להתקשר. אני כאן. אעשה את כל מה שצריך ברגישות, בדיסקרטיות ובנחישות, כדי להחזיר לכם את השקט הנפשי, הביטחון, והתקווה לעשות עבורכם את הבלתי אפשרי לאפשרי.

יש לי את הכלים והידע לעזור לכם

מוזמנים גם להתקשר אלי – 050-6216884

לאיזה חלק במאמר תרצה לחזור?

הערה:

מאמר זה הינו למידע כללי וראשוני בלבד הנכון למועד כתיבתו. הוא  אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי עם עורך דין פלילי בצפון לגופו של עניין ודאי אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי לפני חקירה במשטרה ולפני נקיטה בכל פעולה אחרת.

האם המאמר הועיל לכם?

דירוג ממוצע 5 / 5. מספר דירוגים 21

נשמח שתהיה הראשון לדרג את המאמר שלנו

אודות הכותבת

Picture of עידית רייכרט - עורכת דין פלילית
עידית רייכרט - עורכת דין פלילית

בעברה פרקליטה בכירה בפרקליטות, ומשנת 2012 סנגורית מובילה ובעלת משרד בוטיק למשפט פלילי וצווארון לבן, המדורג מידי שנה כאחד ממשרדי עורכי הדין הפליליים המובילים בארץ המתחייב להגנה משפטית איכותית, קפדנית ובלתי מתפשרת. על לקוחותיו הרבים נמנים בעיקר עוברי חוק נורמטיביים ונפגעי עבירה, אותם מובילה עורכת דין רייכרט במסירות ובנחישות עד להגעתם לחוף מבטחים.

אהבתם? שתפו
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Telegram
WhatsApp
מאמרים נוספים שאולי יעניינו אותך:
אדם בחליפה מקבל כסף במרמה

קבלת דבר במרמה

הגדרת עבירת קבלת דבר במרמה לפי חוק העונשין סעיף 415 לחוק העונשין עוסק בעבירה מורכבת המכילה שלושה יסודות: קבלה – השגה פיזית, רוחנית או קניינית

קרא/י עוד »
ניצול יחסי מרות - עבירות מין

ניצול יחסי מרות

ניצול יחסי מרות מהי המשמעות החוקית של קיום יחסים אינטימיים בין המנהל לכפופה לו במקום העבודה? מתי מערכת יחסים זו תהווה עבירה של הטרדה מינית

קרא/י עוד »
אי אכיפה של חוק הטרדה מינית במקום העבודה. על ידי עובדים המטרידים עובדת מאחורי גבה

חוק הטרדה מינית

חוק למניעת הטרדה מינית תשנ"ח 1998 עד לחקיקתו של החוק הוסדר תחום ההטרדות המיניות תחת חוק העונשין, שם נקבע כי הטרדה מינית מהווה עבירת משמעת

קרא/י עוד »
לשיחה לחץ כאן
שלום, אני זמינה כדי להקשיב לך ולבדוק איך
עידית רייכרט משרד עורכי דין
שלום
לקבלת ייעוץ משפטי ראשוני ניתן ליצור קשר
דילוג לתוכן