מהי עבירת אונס והעונש הצפוי בגינה

עבירת אינוס הינה בעילת אישה ללא הסכמתה – מעשה פסול, קשה ואף אכזרי, שהן החוק והן הציבור מייחסים לו חומרה רבה. הרשעה בעבירה זו עשויה להגיע עד 16 שנות מאסר ואף עד 20 שנים בנסיבות מחמירות.

עבירת אונס - כל מה שחשוב לדעת!

עבירת אונס או עבירת אינוס (זו אותה עבירה), נחשבת לאחת מן העבירות החמורות שבספר החוקים והעונש הצפוי על מי שיורשע בגינה הוא עד 20 שנות מאסר. לכן, עבירה זו המוגדרת כעבירת פשע חמור, תטופל בדרך כלל, בידי חוקרי משטרה מיומנים המנוסים בחקירות רגישות שכאלה ותידון בהמשך בבית המשפט המחוזי, היה ויוגש כתב אישום, בפני הרכב מיוחד של שלושה שופטים.

עצתי הראשונה לכל מי שנחשד בחקירה במשטרה בעבירת אונס, להתייעץ עם עורך דין פלילי המומחה בעבירות מין ובעבירת אינוס במיוחד. מדובר בעבירה חמורה בעלת היבטים משפטיים מורכבים ולכן, התמודדות מול גופי החקירה ורשויות האכיפה, ללא ייעוץ הולם, היא פשוט התנהלות "מסוכנת" שעלולה לעלות בשנות מאסר ארוכות ובפגיעה בשם הטוב לעיתים באופן בלתי הפיך.

במאמרי הפעם, אדון בעבירת אינוס, בהיבטיה המשפטיים והמורכבים ואנסה לפשט את הדברים.

מהי עבירת אינוס וכיצד היא מוגדרת בחוק העונשין?

חוק העונשין, מגדיר עבירת אינוס כבעילת אישה ללא הסכמתה המפורשת. הבעילה יכולה להיעשות על ידי החדרה של חפץ או של איבר מאיברי הגוף לאיבר המין של האישה, בכפייה. קרי שלא בהסכמתה. לעיון בסעיפי החוק – לחצו כאן.

אך מהי אותה כפייה?
יסוד ההסכמה הנדרש על מנת שמעשה הבעילה לא ייחשב כעבירת אינוס, מבטא הלכה למעשה את רצונה של האישה למעשה הבעילה וחשוב לזכור – העדר הסכמה אינו חייב להיאמר מפורשות. לכן, חשוב מאד להכיר את הניואנסים שבהוראות החוק ובפסיקת בתי המשפט.

אתם לא לבד, שתפו אותי ​

מוזמנים גם להתקשר אלי – 050-6216884

עידית רייכרט-עורכת דין פלילית

מוזמנים גם להתקשר אלי – 050-6216884

לקוחות מספרים עלינו

מהו העדר הסכמה הנדרש בעבירת אונס?

שאלת ההסכמה או העדרה היא לב ליבה של מעשה האינוס. במרבית עבירות האונס הנדונות בבית המשפט, תתברר השאלה האם מעשה הבעילה התקיים בהסכמת האישה או בניגוד לה? מרבית טיעוני ההגנה המשפטיים מתבססים על הטענה – שקיום יחסי המין היה בהסכמה.

כלומר חשוד בחקירה במשטרה לא יכפור בעצם קיום המעשה אלא יטען כי מעשה הבעילה נעשה מתוך הסכמה ורצון הדדי. אז איך זה שמתקיים פער כה גדול בין טענת האישה כי נבעלה ללא הסכמתה ומאידך, טוען החשוד בחקירה במשטרה או הנאשם במשפט להגנתו – קיימנו יחסי מין בהסכמתה המלאה?

כיצד ניתן להוכיח את שאלת ההסכמה או העדרה בעבירת האינוס?

שאלת ההסכמה או העדרה תילמד בדרך כלל מתוך שלל הנסיבות הנלוות להתנהגות, לפני או בדיעבד. כך למשל יוכל החשוד לטעון להגנתו בחקירה במשטרה כי המעשים נעשו מתוך הסכמה ורצון הדדי ויפנה כדוגמה לאותן תכתובות וואטסאפ בהן הוסיף להתכתב עם האישה, לאחר המעשה.

לחלופין, תכתובות הפוכות אשר מתוכנן נלמד סיפור אחר ממה שמספר החשוד עלולות לשמש "חיזוק ראייתי" שיפעל דווקא לחובת החשוד. גם מקום ביצוע העבירה, ותחקור הזירה שלאחר המעשה יכולים "לייצר" ראיות שילמדו על טיב ההסכמה וישפכו אור על גרסת החשוד ו/או המתלוננת. דוגמא נוספת שעשויה להעיד על הסכמת האישה או על העדרה הוא מצבה הנפשי שלאחר המעשה.

לכן, כשחשוד נחקר במשטרה, בחשד לעבירת אונס, קיימת חשיבות מכרעת להיוועצות עם עורך דין פלילי המיומן ומנוסה במתן הגנה משפטית בעבירות מין ובעבירת אינוס במיוחד. להרחבה בנושא מעמדו של חשוד בחקירה פלילית קראו על – חקירה באזהרה.

וחשוב לדעת – אין הכרח שהעדר הסכמה יבוא לידי ביטוי באמירה מפורשת או בהתנגדות פיזית שכן גם העדר תגובה מצד האישה או העדר שיתוף פעולה מצידה עשויים להיחשב כאי הסכמה מבחינת לשון החוק ומבחני הפסיקה. כמו כן, לעיתים בעילה הנעשית גם בתוך מערכת יחסים כשרה וחוקית, למשל בין בני זוג, עשויה להוות עבירת אונס.

ומה בדבר חרטה של האישה רגע לפני מעשה הבעילה?

סיטואציה מורכבת במיוחד היא "היפוך לבבות" כלומר מצב בו הסכימה האישה לקשר אינטימי ובמהלכו ועוד לפני החדירה התחרטה. ואינה מעוניינת עוד. נשאלת אז השאלה, מתי ליבה "התהפך" והאם מעשה החדירה, אם ייעשה חרף היפוך לבבה, ייחשב לבעילה אסורה קרי לעבירת אינוס?

תשובה לשאלה זו אינה פשוטה והיא חייבת להילמד מן הנסיבות שאפפו את מעשה הבעילה ויש לבחון כל מקרה לגופו של עניין תוך התמקדות בשאלת העיתוי והאם יכול היה החשוד להבין או להבחין בהיפוך הלבבות?

בכל מקרה, מאז התפיסה הנושנה "כשאת אומרת לא למה את מתכוונת?" עברה עבירת האונס גלגולים משפטיים רבים וכיום הנחת המוצא היא להעדר הסכמה כל עוד לא נאמר אחרת. המחוקק קובע באופן שאינו משתמע לשתי פנים: בעילת אישה מבלי שזו מסכימה למעשה הוא מעשה אונס, על כל המשתמע מכך.

ובמילים פשוטות וכדי שלא להימצא בסיכון למעשה בעילה אסורה המלצתי האישית – כל עוד לא בוטאה או ניתנה ההסכמה יש לפעול כאילו אין הסכמה לבעילה. זהו טיפ הנכון לא רק בפן המשפטי אלא גם מן הפן המוסרי. קיום יחסי מין רצוי שיעשה ממקום של כבוד הדדי, והתחשבות ברצון הזולת ובוודאי לא מתוך ניצול סיטואציה "קלה להשגה" על כך ארחיב בהמשך.

אבל מתי אין רלוונטיות בכלל לשאלת ההסמכה בעבירת אונס?

על אף האמור לעיל, ישנם מקרים שבהם שאלת העדר ההסכמה בעבירת אינוס אינה רלוונטית בכלל, והמשמעות המשפטית היא שאין צורך להוכיח העדר הסכמה אלא די בעצם קיום המעשה באישה בנסיבות בהן:

1. כשמעשה הבעילה נעשה בקטינה שהיא מתחת לגיל 14. משמעות הדבר היא שבמקרה כזה, גם אם אותה קטינה היתה מעוניינת ביחסי המין ואף הסכימה להם, עדין תחשב אותה בעילה לעבירת אינוס. המחוקק מוצא בעילה כזו, כעבירת אונס חמורה בעיקר משום שאין שום משמעות להסכמה של קטינה כה צעירה בגילה.

2. כשמעשה הבעילה נעשה באישה המוגדרת על ידי לשון החוק כחסרת ישע, או שהיתה במצב המונע התנגדות למעשה (שכרות, לאחר שימוש בסמים או בתרופות שהשפיעו על תודעתה) והיא היתה חסרת יכולת להבין את המעשה או להיות מודעת לו.

כשמתקיימות הנסיבות המצויינות לעיל – מבין כל בר דעת שמעשה בעילה אינו מוסרי גם אם ניתנה הסכמה ולכן הינו בנוסף, גם עבירה פלילית. להרחבה קראו את המאמר על – בעילה אסורה בהסכמה.

ומהו העונש הקבוע בחוק לעבירת אינוס?

המחוקק מצא את עבירות המין כעבירות פשע חמורות ואת עבירת האונס בפרט וזאת לא בכדי. חילול גופה של אישה נתפס עוד מימי קדם כהתנהגות חמורה המחייבת סנקציה משפטית הולמת וראויה שיהיה בה כדי להרתיע ולהעניש ביד קשה את המבצעים.

כאמור, לא בכדי עבירות אלה נדונות כאמור בבית המשפט המחוזי בפני הרכב פשעים חמורים ועוד קודם לכן, נחקרות בידי חוקרים מיומנים ומנוסים עד מאד בחקירת עבירות מין. בנוסף, ולא בכדי נקבע גם עונש מינימלי למי שמורשע בעבירת אינוס והוא עונש שלא יפחת מרבע מן העונש המקסימלי שניתן להטיל בגין אותה עבירה.

לכן חשוב לזכור עד כמה הכרחי וקריטי לקבל ייעוץ משפטי מעורך דין פלילי הבקיא בהוראות החוק, השולט ברזי הפסיקה ובעיקר כזה המנוסה בליווי ובליטיגציה של תיקים פליליים ותיקי מין במיוחד. עורך דין פלילי עבירות מין הוא שיכול להוביל לניהול נבון וחכם ולהיטיב את המצב המשפטי, לעיתים עד לזיכוי. להרחבה בנושא קראו את מאמרי על – עורך דין עבירות מין.

כך או אחרת רצוי להכיר את העונשים הקבועים בחוק בעבירת אונס:
ככלל, העונש המקסימלי שניתן להטיל על עבירת אונס הוא עד 16 שנות מאסר מאחורי סורג ובריח. אולם, אם נלוות למעשה הבעילה נסיבות מסוימות המחמירות את המעשה, העונש עלול להגיע עד ל 20 שנות מאסר. ואלה אותן נסיבות מחמירות:

1. כשמעשה הבעילה נעשה בקטינה מתחת לגיל 16, לא כל שכן כשהיא מתחת לגיל 14.
2. כשמעשה הבעילה נעשה תוך שימוש באלימות, בנשק קר, או תחת איומים.
3. כשמעשה הבעילה נעשה בצוותא, בחבורה, או תוך עידוד אחרים לעשותו.
4. כשמעשה הבעילה גרם לחבלה או להריון.

עינכם הרואות אפוא כי התמודדות לא מקצועית וניהול משפטי שגוי כשמדובר בעבירות מין ובעבירות אונס בפרט, עלולה לגבות מחיר יקר – לכן חשוב ביותר לפנות ללא דיחוי לסיוע משפטי מקצועי של עורך דין פלילי בעל התמחות מיוחדת בעבירות מין ולא פחות מכך.

מדוע מרבית תיקי המין נסגרים?

הסטטיסטיקה של תיק המין במדינת ישראל היא שמרביתם נסגרים ותלונות רבות נגנזות. מדוע? כפי שפירטתי עד כה, הוכחת יסוד ההסכמה או העדר ההסכמה אינו עניין של מה בכך, פעמים רבות זוהי עיקר המחלוקת ומאחר שהמשפט הפלילי קובע רף מאד גבוה להרשעה בפלילים, ועוד קודם כי תנאי להגשת כתב האישום בעבירות פליליות ובעבירות אונס בפרט הוא שהסיכוי להרשעה יהיה גדול מהסיכוי לזיכוי הרי שאם קיים ספק סביר באשמתו של החשוד לא יוגש כתב האישום.

ומהו אותו ספק סביר? אלו אותן ראיות שעשויות בסופו של יום להוכיח כי מעשה הבעילה נעשה בהסכמה. עורך דין פלילי מיומן יכול לסייע בעניין זה ולעיתים לאתר את שובר השיוויון עבורך אותה ראיה שתטיל את הספק הסביר.

כמו כן, נפגעות לא מעטות נרתעות מעצם הגשת תלונה במשטרה שתחשוף אותן להתמודדות מחודשת עם האירוע ועם החשוד במעשה והן מוותרות מראש על המסע הלא פשוט הזה עבורן כשתוצאותיו הפליליות בגדר סימן שאלה עבורן. 

לכן, לא אחת נפגעות עבירת האונס שלא מוכנות להעיד, ואשר חוששות מן ההליך הפלילי מעדיפות את ההליך האזרחי ומסתפקות בפיצוי בהליך של תביעה אזרחית כנגד הפוגע. בתביעה שבה יש להן שליטה על התהליך והן אינן מחויבות בהגשת תלונה במשטרה כתנאי לכך.

אז, למה לפנות דווקא אלי, עורך דין פלילי המתמחה בניהול תיקי מין?

אני עורכת דין פלילית עידית רייכרט, לשעבר בכירה בפרקליטות, וכיום בעלת משרד בוטיק למשפט פלילי המעניק הגנה משפטית רחבה בכל תחומי המשפט הפלילי והמנהלי, מתמחה בייצוג נאשמים וחשודים נורמטיביים בהליך הפלילי ובהליכים נלווים ובעבירות מין בפרט.

צברתי לאורך השנים ניסיון וידע רב בתיקי מין עוד בהיותי פרקליטה בפרקליטות. בעשור האחרון משרדי משמש כתובת ואוזן קשבת לחשודים ונאשמים נורמטיביים אשר יום בהיר אחד נפלו עליהם השמיים והם מצאו עצמם בחדר החקירה במשטרה מתמודדים עם חשדות כבדים בעבירת אונס או בעבירות מין אחרות.

ניסיוני וקשריי עם מומחים בתחומים משיקים מוביל אותי למציאת ראיות שגופי החקירה והתביעה לא הגיעו אליהן. החוקרים והתובעים עשויים להיות לא מנוסים, לא בקיאים ולעיתים עצלים וחסרי כל מוטיבציה מכדי לאתר את הראיות המזכות ובמרבית המקרים, דווקא בשל ניסיוני הרב אני מקדימה אותם ואני צעד אחד לפניהם – זהו יתרון מובהק ופעמים רבות "שובר שיוויון" של ממש שבכוחו לזכות את לקוחותיי ופעמים רבות עוד קודם לכן – להוביל לסגירת התיק הפלילי כבר במשטרה.

וכפי שכבר הסברתי פעמים רבות – ההליך הפלילי יכול לתפוס כל אדם בכל עת, ללא הכנה והיא מכה באדם הנורמטיבי ללא רחם, מ"אדם מן הישוב" הופך להיות "חשוד", מגיע לחקירה באזהרה, לפעמים בהליכי מעצר, ולאחר מכן אולי גם "נאשם" שזועק לחפותו, או לכל הפחות רודף אחרי האמת שגופי החקירה והתביעה מעוותים לפעמים ומביאים בפני בית משפט. אותו "אדם מן הישוב" צריך שיהיה לו מישהו לפה, שיביא את "האמת שלו", ולפעמים את האמת לאמיתה, בפני בית המשפט, יהפוך כל אבן וידע לאתר כל ראייה כדי להקל, לזעוק את זעקתו, לזכות או להביא לסגירת תיק החקירה נגדו. בדיוק לשם כך – אני כאן. למשוך אתכם מן התהום ובעבירות מין, בהן קשה במיוחד לשתף או להעזר.

לכן, אם מצאת שאוכל לסייע לך – אל תהסס, התקשר אלי. נעבור את זה ביחד.

מידע נוסף שחשוב לדעת על עבירות מין:

לאיזה חלק במאמר תרצו לחזור?

הערה:

מאמר זה הינו למידע כללי וראשוני בלבד הנכון למועד כתיבתו. הוא  אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי עם עורך דין פלילי בקריות לגופו של עניין ודאי אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי לפני חקירת משטרה ולפני נקיטה בכל פעולה אחרת.

האם המאמר הועיל לכם?

דירוג ממוצע 5 / 5. מספר דירוגים 19

נשמח שתהיה הראשון לדרג את המאמר שלנו

אודות הכותבת

עידית רייכרט - עורכת דין פלילית
עידית רייכרט - עורכת דין פלילית

בעברה פרקליטה בכירה בפרקליטות, ומשנת 2012 סנגורית מובילה ובעלת משרד בוטיק למשפט פלילי וצווארון לבן, המדורג מידי שנה כאחד ממשרדי עורכי הדין הפליליים המובילים בארץ המתחייב להגנה משפטית איכותית, קפדנית ובלתי מתפשרת. על לקוחותיו הרבים נמנים בעיקר עוברי חוק נורמטיביים ונפגעי עבירה, אותם מובילה עורכת דין רייכרט במסירות ובנחישות עד להגעתם לחוף מבטחים.

אהבתם? שתפו
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Telegram
WhatsApp
מאמרים נוספים שאולי יעניינו אותך:
לשיחה לחץ כאן
שלום, אני זמינה כדי להקשיב לך ולבדוק איך
עידית רייכרט משרד עורכי דין
שלום
לקבלת ייעוץ משפטי ראשוני ניתן ליצור קשר
דילוג לתוכן