חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

מעצר עד תום ההליכים

מעצר עד תום ההליכים נקבע ככל שבית המשפט סובר כי מדובר בפרקטיקה הכרחית לאור כתב האישום ועובדותיו וכן התנהלותו, אופיו ועברו הפלילי של הנאשם. אם הוגשה כנגדך בקשה כזו, יש לפנות להתייעצות משפטית בדחיפות.

מעצר עד תום ההליכים - כל מה שעליכם לדעת!

מעצר עד תום ההליכים אינו שמור רק ל"פושעים גדולים" או "לעבריינים כבדים", מדובר ב"כלי משפטי" חזק ודורסני אשר המדינה עושה בו שימוש נפוץ במסגרת ניהול הליכים פליליים. פגיעתו בחירות של האדם, עצומה ולכן אמליץ לכם בכל לשון של בקשה לקרוא את המאמר ולהכיר היטב את המשמעויות השונות. כדאי לכם להקדיש מספר דקות ולהבין כיצד כמעט כל אחד עלול למצוא עצמו מצוי בהליך של מעצר עד תום ההליכים ואיך ניתן להתמודד עם מצב שכזה באמצעות ליווי וייעוץ של עורך דין פלילי מנוסה ומיומן.

אתם לא לבד, שתפו אותי ​

מוזמנים גם להתקשר אלי – 050-6216884

עורכת דין פלילית עידית רייכרט, משרד עורכי דין

מוזמנים גם להתקשר אלי – 050-6216884

לקוחות מספרים עלינו

ראשית, בואו נבין את ההבדלים בין הליך מעצר ימים למעצר עד תום ההליכים?

כל תלונה רשמית או אפילו ידיעה מצד גורמים שונים כמו גורמי רפואה בבתי חולים, פקידי רווחה, צוותי הוראה ועוד מחייבת פתיחה בחקירה במשטרה. המשטרה בוחנת את הראיות ו"מסמנת" את החשודים. לעיתים מדובר בתלונה ללא הצבעה על חשוד מסוים ולעיתים זהות החשוד ידועה.

כך או אחרת, מרגע שנודעת זהות החשוד, הוא מוזמן להתייצב בתחנת המשטרה לחקירה באזהרה. חשוב לדעת, כי לא כל חקירה באזהרה לחשוד, תוביל למעצר ימים ובהחלט תיתכן האפשרות כי החשוד אפילו לא יעוכב וישוחרר מייד בתום החקירה. הכל שאלה של היקף הראיות, עוצמתם וכמובן טיב החשדות. 

אבל, אם מתעורר הצורך לעצור את החשוד בשל אחת מעילות המעצר (מסוכנות הנשקפת מצד החשוד לשלום הציבור ובטחונו, שיבוש מהלכי משפט או חשש להימלטות), בכוחו של קצין משטרה להורות על מעצר ימים כבר בשלב הראשוני של החקירה. יש לדעת כי מעצר בהנחיית קצין משטרה יכול להימשך עד 24 שעות, וזאת לצורך ביצוע החקירה בלבד. אך, אם המשטרה תרצה להמשיך במעצר החשוד, לצורך המשך ביצוע פעולות חקירה, עליה להביא את החשוד בפני שופט אשר ישקול את נחיצות המשך המעצר והאם יש מקום לנקוט באמצעי פחות דורסני ופוגעני. הליך זה של הבאת חשוד בפני שופט מכונה "מעצר ימים", והוא כאמור יכול להיעשות רק אם המעצר דרוש לצורך ביצוע פעולות חקירה שלא ניתן לבצעם אלא כשהחשוד נמצא במעצר.

האם החלטה של מעצר ימים בשלב זה ניתנת לשינוי?
התשובה לשאלה זו היא חיובית. עורך דין פלילי מיומן, חייב להילחם בכל שלב משלבי החקירה למען שחרור החשוד גם כאשר על פניו מדובר בקרב אבוד או במעצר "ידוע מראש". כך למשל, יכול עורך דין פלילי להציע חלופות מעצר ולהוביל לשחרור בתנאים מסוימים כגון: מעצר בית, מניעת יצירת קשר עם גורמים מסוימים או אי-הגעה למקום, כל אלה יהיו תחומים בזמן וכפופים לערבויות מצד החשוד, או צדדי ג' שיערבו לו.

עוד יש לזכור כי מצב בו נדרש לעצור חשוד במסגרת הליך של מעצר ימים לא חייב להתרחש דווקא בתחילת החקירה הפלילית, והוא יכול להתגבש בשלבים שונים ובהתאם לנסיבות של כל מקרה. אבל, ככל שחשוד מצוי במעצר ימים והחקירה בעניינו הסתיימה, כלומר לא נותרו עוד פעולות חקירה שעל המשטרה לבצע בתיק, על המשטרה לשחרר את החשוד, וייתכן שתשחררו בתנאים מגבילים, כפי שתוארו קודם לכן. 

אך ייתכן גם מצב כי במקביל לסיום פעולות החקירה בתיק, הפרקליטות, או התביעה המשטרתית, יודיעו לבית המשפט כי בכוונתם להגיש כנגד החשוד כתב אישום ויבקשו את המשך המעצר, פעולה זו המתווכת בין הליך מעצר ימים לבין הליך של מעצר עד תום ההליכים, מכונה "הצהרת תובע" וככל שתוגש כזו חתומה על ידי תובע מהפרקליטות או מהתביעה המשטרתית, בית משפט יהא רשאי להאריך את המעצר בעוד מספר ימים (עד חמישה) כגשר בין מעצר ימים למעצר עד תום ההליכים וזאת על מנת לאפשר לתובע בתיק פרק זמן של מספר ימים על מנת שיוכל לגבש את כתב האישום ולצידו את בקשת המשך המעצר עד לסיום ההליך המשפטי כנגד החשוד.

מתי תבקש הפרקליטות או התביעה המשטרתית מעצר עד תום ההליכים?

לא בכל מקרה בו מוגש כתב אישום מתבקש להאירך את המעצר עד לסיום ההליך המשפטי. החוק מכיר בשלושה מצבים בהם נדרש להעריך את המעצר והן קרויות עילות מעצר. אלה עילות המעצר:
1. מסוכנות – לרוב העבירות עצמן עשויות ללמד על מידת מסוכנותו של הנאשם, אולם לעיתים עברו הפלילי, או אופי מעשיו במקרה המסוים בגינו הואשם יילמד על מסוכנותו של הנאשם.

2. שיבוש הליכים – ישנם מקרים אשר נסיבותיו של הנאשם עשויות להעיד על חשש ממשי כי הנאשם מתכוון או מסוגל לשבש הליכי משפט המתנהל נגדו, וישנם מקרים שנסיבות המקרה מלמדות על חשש שכזה. כך למשל השפעה על עדי תביעה פוטנציאלים, העלמת ראיות והשמדתן ועוד. במקרה שכזה יתקשה בית המשפט להורות על שחרור לחלופת מעצר ויעדיף את השמירה על אינטרס הציבורי.

3. המלטות ממשפט – יש עבירות אשר העונש הקבוע בחוק בצידן עשוי ללמד על חשש ממשי כי הנאשם יעדיף למצוא דרך להימלט מהמשפט וייתכנו גם מקרים שנסיבותיו האישיות של הנאשם ישכנעו את בית המשפט כי יש ממה לחשוש בהיבט זה.

השופט אינו מכיר את הנאשם כיצד הוא יחליט האם לשחרר את הנאשם או להורות על מעצר עד תום ההליכים?

אחד הכלים המשמעותיים שיכול לסייע לבית המשפט ללמוד על אופיו של הנאשם, הוא באמצעות תסקיר מעצר. תסקיר מעצר הוא חוות דעת של קצין מבחן שנפגש עם הנאשם, התרשם ממנו ובחן את סביבתו ואת גורמי הפיקוח והערבים שהתנדבו לפקח ולהשגיח על הנאשם. עורך דין מעצרים מנוסה, ידע להכין את הנאשם ואת הערבים לקראת המפגש עם קצין המבחן ולקראת ההכנת תסקיר מעצר. 

ולמה זה חשוב? כי תסקיר מעצר מוצלח יכול לשמש כלי יעיל שיסייע לבית המשפט להחליט בשאלת המשך המעצר והאם יש מקום להורות על שחרור לחלופת מעצר. תסקיר מעצר נועד על מנת להקל על מגבלות הנאשם במסגרת הליכי מעצר עד תום ההליכים ולהטות את הכף למען שחרורו ממעצר.

תפקידו של עורך דין מעצרים לשכנע את בית המשפט כי למרות חומרת העבירה בה מואשם הנאשם ישנן חלופות מעצר ראויות שמידת פגיעתן בחירותו של הנאשם פחותה ובכך להוביל לשחרורו של הנאשם מבית המעצר לחלופת מעצר ולעיתים גם ללא הגבלות כלל. תסקיר מעצר יכול גם להשפיע על סוג חלופת המעצר, האם נדרש איזוק אלקטרוני ומי יכול לשמש כמשמורן המפקח על הנאשם לאורך תקופת המעצר. 

וחשוב להבהיר כי הליכים פלילים עשויים להימשך חודשים ובמקרים מסוימים גם שנים, כאשר במשך הזמן הזה עשוי הנאשם להיות עצור תחת מגבלות. לכן, כדאי להיערך לקראת תסקיר מעצר היטב כי כוחו והשפעתו על המשך ההליך הפלילי דרמטית.

מהי החשיבות של תסקיר מעצר ואיך ניתן להיערך אליו?

כפי שהסברתי קודם, תסקיר מעצר הוא למעשה מעין "פריסקופ" שמאפשר לבית המשפט להתרשם מן החשוד או הנאשם שעומד לפניו ואשר לגביו צריך להכריע, האם לעצור במעצר עד תום ההליכים או שניתן להורות על שחרור לחלופת מעצר, שהגבלותיה על חירותו של החשוד ופגיעתו בו פחותה?

הכלי המשפט הזה, הנקרא תסקיר מעצר נותן לשופט מידע רב, אישי ואינטימי על אורחות חייו, של האדם, סביבתו המשפחתית והטבעית, וכן מידע על השקפת עולמו של החשוד או העצור ביחס למעשים בהם הוא חשוד או נאשם.

תסקיר מעצר נערך בידי קצין מבחן מטעם שירות המבחן שהוא או היא עו"ס בהכשרתם המקצועית ובעלי מקצועיות ומומחיות בתחום זה של עריכת תסקיר מעצר.
קצין מבחן אמור לעמת את הנאשם עם החשדות התלויים ועומדים כנגדו ולבקש את עמדתו והתייחסותו אליהם. רבים נוטים לחשוב בטעות כי אם יודו בביצוע המעשים בפני קצין המבחן, בית המשפט ירשיע אותם על סמך "הודאתם" זו. אך ברור, כי הנחה זו שגויה מיסודה. יש לזכור כי הודאה בביצוע העבירה בפני קצין מבחן שעורך את תסקיר המעצר אינה מועברת לבית המשפט שיצטרך להכריע בראיות בתיק, אם יוגש או הוגש כבר כתב האישום. מדובר בשופטים שונים וקיים איסור להשתמש במידע שניתן לקצין המבחן בתסקיר המעצר ולתרגם אותו כראיה ב"תיק העיקרי" כלומר בפני השופט שידון בשאלת האשמה בכתב האישום.

לכן, עצתי הטובה אליכם, לקראת פגישתכם עם קצין מבחן בהליכי מעצר, התייעצו עם עורך דין פלילי מנוסה ומיומן שיוכל לסייע לכם לקראת המפגש החשוב עם קצין מבחן ואשר יסייע בידיכם להציג עצמכם היטב בפניו.

זכרו, המלצת קצין המבחן בתסקיר המעצר היא בעלת השפעה רבה על החלטת השופט בנוגע להמשך מעצרכם. ככלל, ובהעדר טעמים מיוחדים לא יסטה בית המשפט מהמלצת תסקיר המעצר, עם זאת, ברור כי השופט אינו "חותמת גומי" של שרות המבחן והוא רשאי להחליט גם בניגוד להמלצת תסקיר המעצר.

מתי מסתיים המעצר ?

הליכי מעצר עד תום ההליכים, כשמם כך הם – נמשכים עד לסיום ההליך הפלילי כנגד הנאשם. כל שינוי נסיבות או עובדות חדשות שלא היו ידועות קודם לכן, עשויות להשפיע ולהביא גם לשינוי בתנאיו של הנאשם בכל הקשור למעצרו עד תום ההליכים, או שינוי ביחס לכל חלופת מעצר בה הוא נמצא באותה העת, השינוי יכול להיות "לטובה" או "לרעה" בהתאם לשינוי שהובא לידיעת בית המשפט.

כך למשל: חלוף זמן ניכר מעת המעצר, עובדות שהתגלו תוך כדי המשפט עצמו, הליך שיקום שעובר הנאשם, כל אלה בעלי השפעה ישירה על שאלת המשך תנאי המעצר לטוב או לרע.
עורך דין מעצרים מנוסה ידע כיצד לשכנע את בית המשפט להקל בתנאיו של נאשם המבקש להשתתף באירועים משפחתיים, לצאת לעבודה, לתפילות, ללימודים וכד'. 

בדיוק בשל כך, דרוש לנאשם איש מקצוע שילווה אותו וידאג לו – עורך דין פלילי המנוסה בתחום המעצרים, שיהיה ערני וידע כיצד להציג בפני בית משפט כל פיסת מידע שתוכל להקל על הנאשם ולשפר את תנאי מעצרו ולעיתים אף לשחררו.

אז, למה לפנות דווקא אלי, עורך דין פלילי המתמחה בייצוג בהליכי מעצר?

אני עו"ד עידית רייכרט, לשעבר בכירה בפרקליטות, וכיום בעלת משרד בוטיק למשפט פלילי המעניק הגנה משפטית רחבה בכל תחומי המשפט הפלילי והמנהלי, ומתמחה בייצוג נאשמים וחשודים נורמטיביים בהליך הפלילי ובהליכים נלווים.

לאורך עשרות השנים צברתי ניסיון עשיר ונרחב בהליכי מעצר ימים ומעצר עד תום ההליכים, אני מכירה את כל הכלים העומדים לרשותי על מנת להקל במידה המרבית על הגבלות המעצר ולעיתים לבטלם כליל. אני מכירה את הפסיקה, את מדיניות בתי המשפט וכיצד ניתן לגייסם לטובת לקוחותיי ואיך לשכנע את בית המשפט להימנע משימוש בהגבלות קשות כלפי לקוחותיי.

וכפי שכבר הסברתי, מעצר ימים ומעצר עד תום ההליכים משבשים לחלוטין את חייו של אדם. לכל הקלה בהגבלות הללו יש השפעה משמעותית על איכות חייו של הלקוח, כדי לאפשר לו המשך חיים נורמליים, ככל הניתן, לצד קרוביו הדואגים בתקופה הקשה של ניהול ההליך הפלילי נגדו. תקופה שעשויה להימשך חודשים ואף שנים. לכן כל כך חשוב לבחור בעורכת דין פלילית מנוסה, קשובה ומיומנת שיוכלה לדאוג לא רק לניהול המשפט אלא גם לשמירה ככל הניתן על חיי שגרה, ללא מעצר תוך כדי המשפט.

יש לי את הכלים והידע לעזור לכם

מוזמנים גם להתקשר אלי – 050-6216884

מידע נוסף שחשוב לדעת על הליכי מעצר:

לאיזה חלק במאמר תרצו לחזור?

הערה:

מאמר זה הינו למידע כללי וראשוני בלבד הנכון למועד כתיבתו. הוא  אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי עם עורך דין פלילי בצפון לגופו של עניין ודאי אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי לפני חקירה משטרתית ולפני נקיטה בכל פעולה אחרת.

האם המאמר הועיל לכם?

דירוג ממוצע 5 / 5. מספר דירוגים 40

נשמח שתהיה הראשון לדרג את המאמר שלנו

אודות הכותבת

Picture of עידית רייכרט - עורכת דין פלילית
עידית רייכרט - עורכת דין פלילית

בעברה פרקליטה בכירה בפרקליטות, ומשנת 2012 סנגורית מובילה ובעלת משרד בוטיק למשפט פלילי וצווארון לבן, המדורג מידי שנה כאחד ממשרדי עורכי הדין הפליליים המובילים בארץ המתחייב להגנה משפטית איכותית, קפדנית ובלתי מתפשרת. על לקוחותיו הרבים נמנים בעיקר עוברי חוק נורמטיביים ונפגעי עבירה, אותם מובילה עורכת דין רייכרט במסירות ובנחישות עד להגעתם לחוף מבטחים.

אהבתם? שתפו
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Telegram
WhatsApp
מאמרים נוספים שאולי יעניינו אותך:
רישום פלילי

רישום פלילי

האם מותר לשאול על עברך הפלילי בראיון עבודה? בשקט בשקט בחודש יולי 2022, התגנב לספר החוקים ונכנס לתוקפו, חוק המידע הפלילי ותקנת השבים, שנכנס בנעליו

קרא/י עוד »
מכתב יידוע לחשוד

מכתב יידוע לחשוד

קיבלתם מכתב יידוע לחשוד – להלן מספר עובדות שחשוב לדעת! מהו מכתב יידוע לחשוד? במה נבדל מכתב היידוע ראשון ממכתב יידוע שני? האם צריך להשיב

קרא/י עוד »
לשיחה לחץ כאן
שלום, אני זמינה כדי להקשיב לך ולבדוק איך
עידית רייכרט משרד עורכי דין
שלום
לקבלת ייעוץ משפטי ראשוני ניתן ליצור קשר
דילוג לתוכן