מהי תאונת פגע וברח?

תאונת פגע וברח הוא שמה העממי של עבירה חמורה המכונה הפקרה, במסגרתה אדם שגרם לתאונה נמלט מהזירה ללא הזעקת עזרה או מתן סיוע לנפגעים ובכך למעשה מפקיר אותם לגורלם.

תאונת פגע וברח - חומרתה של עבירת ההפקרה!

אין חולק שאף פעם לא קל להיקלע לתאונת דרכים, במיוחד כזו שגורמת לנפגעים בגוף. אולם, גם אין ספק שתאונה כזו חמורה שבעתיים כאשר הנהג הפוגע נמלט ממקום התאונה, ומפקיר את מי שנפגע מהתאונה במקום לסייע לו ולהזעיק עזרה בהקדם האפשרי, שלא פעם עשויה להציל את חייו של הנפגע, פשוטו כמשמעו.

לא מעט נפגעי תאונות דרכים איבדו את חייהם או חלק נכבד מסיכויי ההחלמה שלהם בעיקר מכיוון שהנהג הפוגע לא טרח לעצור במקום התאונה ולעשות את המינימום הנדרש ממנו בנסיבות אלו, כולל החלפת פרטים כנדרש. כידוע, לעתים כל דקה שחולפת עד להגעת העזרה הראשונית הינה חיונית וקריטית להצלת חיי הנפגעים או למניעת הידרדרות מצבם, ועל כן חשוב מאד להזעיק להם עזרה באופן המהיר ביותר.

גם המחוקק מתייחס בחומרה להתנהגות זו, ועל כן הוא חוקק סעיף ספציפי שאוסר על ביצוע עבירת "הפקרה לאחר פגיעה", ואף מטיל בגינה עונשי מאסר חמורים, בין 3 – 14 שנות מאסר (!) בלשון העממית עבירה זו מכונה עבירת "פגע וברח" (Hit & Run).

אתם לא לבד, שתפו אותי ​

מוזמנים גם להתקשר אלי – 050-6216884

עידית רייכרט-עורכת דין פלילית

מוזמנים גם להתקשר אלי – 050-6216884

לקוחות מספרים עלינו

מהי עבירת הפקרה לאחר פגיעה

סעיף 64א לפקודת התעבורה מטיל על אדם שנהג ברכב שמעורב בתאונת דרכים שבה נפגע אדם את החובה לעצור במקום התאונה או קרוב לו ככל האפשר, וזאת כדי לעמוד על תוצאות התאונה ולהזעיק עזרה. כלומר, על הנהג לעצור כדי לבדוק האם כתוצאה מהתאונה נגרמו פגיעות לאדם כלשהו, והאם יש צורך להושיט לו עזרה רפואית ולהזעיק את גופי ההצלה. הפרת חובה זו הינה עבירה פלילית שכרוכה בעונשי מאסר חמורים.

למרבה המזל, רוב הנהגים אכן עוצרים כאשר מתרחשת תאונת דרכים, אולם חלק מהם בכל זאת בורח ממקום התאונה, וזאת על מנת להימנע ממתן פרטי ביטוח הרכב ו/או לברוח מהמשטרה, ובאופן כללי על מנת להתחמק מנטילת אחריות ולהיחלץ מענישה. עם זאת, יש לקחת בחשבון שלעתים אותם נהגים בורחים בשל הלם או פאניקה בלבד, ולאו דווקא על מנת להתחמק מנטילת אחריות, אם כי לרוב אותם נהגים גם יסגירו את עצמם למשטרה כעבור זמן מה, ולאחר שיירגעו מהבהלה הראשונית.

האם פגיעה ברכוש (להבדיל מגוף אדם) גם נחשבת לתאונת פגע וברח? פגיעה ברכוש, כגון פגיעה במכונית חונה, והימלטות מהמקום מבלי להותיר פרטים, איננה מוגדרת בישראל כתאונת פגע וברח לפי סעיף 64א לפקודת התעבורה, אולם היא מהווה עבירה לפי תקנה 145 לתקנות התעבורה.

מי חייב לעצור? כל נהג רכב שמעורב בתאונת דרכים שבה נפגע אדם או עלול היה להיפגע ממנה חייב לעצור במקום התאונה, וזאת בין אם הוא סבור שהוא אשם בתאונה ובין אם לאו. כלומר, לשאלת האשם והאחריות לגרימת התאונה אין כל רלוונטיות לחובה זו. יחד עם זאת, אם מדובר בנהג שהפקיר את מקום התאונה מבלי שהוא היה אשם בגרימתה, סביר שלעובדה זו תהיה משמעות לצורך הקלת העונש שייגזר אליו, בוודאי ביחס למי שברח ממקום התאונה בשעה שהוא היה אשם בגרימתה.

בנוסף, סעיף 64א1 לפקודת התעבורה מטיל גם על כל נוסע שמעורב בתאונה שבה נפגע אדם, ושהינו לפחות בן 16, את החובה להתקשר לגופי ההצלה הנחוצים ולהזעיקם למקום התאונה, בהקדם האפשרי בנסיבות העניין, אלא אם כן נוהג הרכב כבר עצר והזעיק עזרה. מי שהפר חובה זו צפוי למחצית העונש שיוטל על הנהג, וזאת כפי שיוסבר בהמשך הדברים להלן.

היכן יש לעצור? כאמור, על הנהג לעצור במקום התאונה או קרוב לו ככל האפשר. לפיכך, עצירה במרחק גדול ממקום התאונה עדיין תיחשב כבריחה מהמקום. בנוסף, גם הליכה ברגל או בכל צורה אחרת ממקום התאונה, ולאו דווקא באמצעות הרכב שבה נהג הנהג הנמלט, תיחשב לבריחה מהמקום.

מהי העזרה שיש להזעיק? הזעקת העזרה על ידי הנהג פירושה הושטת עזרה מתאימה בהתאם לנסיבות המקרה ולמקום התאונה. מדובר, בין היתר, בהזעקת גופי ההצלה המקצועיים הנחוצים למקום התאונה (כגון מד"א, זק"א, כיבוי אש, ומשטרת ישראל) והמתנה ליד הנפגע עד להגעתם, דאגה למניעת כל נזק נוסף לנפגע ככל יכולתו של הנהג, והגשת עזרה ראשונה לנפגע אם ביכולתו של הנהג להגישה על פי הכשרתו, והכל בהתאם לנסיבות כל מקרה לגופו (סעיף 64א (ה) לפקודת התעבורה).

מהו העונש על ביצוע תאונת פגע וברח - עבירת הפקרה לאחר פגיעה

נהג רכב שהפר חובה זו, ולא טרח לעצור כדי לבדוק האם יש מקום להזעיק עזרה לנפגע אלא ברח והפקיר אותו לנפשו, צפוי לעונשי מאסר חמורים לפי סעיף 64א לפקודת התעבורה, החל מ-3 שנות מאסר וכלה ב-14 שנות מאסר (!), וזאת בהתאם לחומרת נסיבות העבירה:

(א) אם מדובר בנסיבות שבהן הנהג ידע או היה עליו לדעת שקיים סיכוי סביר שמישהו נפגע בתאונה, ולמרות זאת הוא לא עצר כנדרש – דינו מאסר 3 שנים.
(ב) אם מדובר בתאונה שבה נפגע אדם אולם לא באופן חמור או קטלני, והנהג לא עצר כנדרש או עצר אך לא הזעיק עזרה – דינו מאסר 7 שנים.
(ג) אם מדובר בתאונה שבה נפגע אדם באופן חמור או קטלני (כלומר, נהרג), והנהג לא עצר כנדרש, או עצר אך לא הזעיק עזרה – דינו מאסר 14 שנים.

ככל שבית המשפט יחליט להטיל על הנהג עונש מאסר כלשהו, של 3, 7, או 14 שנים, הוא לא ייתן לו צו מבחן, אלא מטעמים מיוחדים שיירשמו, וגם לא יטיל עליו מאסר על תנאי, וזאת בין כעונש יחיד ובין כעונש נוסף. עם זאת, באפשרותו להטיל עליו גם קנס.

מה ההבדל בין עבירת פגע וברח לעבירה לפי תקנה 144 לתקנות התעבורה?

בנוסף לעבירת פגע וברח לפי סעיף 64א לפקודת התעבורה, קיימת גם תקנה 144 לתקנות התעבורה שאף היא מטילה חובת עצירה והושטת עזרה על נהג רכב שמעורב בתאונה שכתוצאה ממנה נהרג או נפגע אדם, אם כי היא מטילה עונש מאסר של שנתיים בלבד בגין הפרת חובה זו.
ההבדל בין עבירות אלו מתבטא במודעות של הנהג לעובדה לפיה אדם נפגע או היה עלול להיפגע מהתאונה.

סעיף 64א לפקודה מצריך הוכחת מודעות כזו, בעוד תקנה 144 לתקנות התעבורה הינה עבירת מסוג אחריות מוחלטת, שלא מצריכה את הוכחת הרכיב הנפשי, ובכללו מודעות לעובדה זו, אלא מסתפקת בביצוע הרכיב המעשי של העבירה.

לפיכך, מומלץ להסתייע בעו"ד בקי ומנוסה בדיני תעבורה על מנת לרכך את חומרת האישום במקרה המתאים, ולהמיר את האישום בעבירת פגע וברח בעבירה לפי תקנה 144 לתקנות התעבורה.

ממי יכול הנפגע בתאונת פגע וברח לתבוע פיצויים?

מכיוון שלנפגע בתאונת פגע וברח אין את פרטי הנהג הפוגע שברח מהמקום, ולרבות פרטי הביטוח שלו, ברור שאין באפשרותו לתבוע את חברת הביטוח שלו.
עם זאת, במקרה כזה ניתן להגיש תביעת פיצויים כלפי תאגיד קרנית, שהוקמה במיוחד (גם) למטרה זו לפי חוק הפיצויים לתאונות דרכים.

לשם קבלת התביעה, על הנפגע להוכיח שנזקי הגוף שלו נגרמו כתוצאה מתאונת הפגע וברח, ושתאונה כזו אכן התרחשה בפועל. בנוסף, עליו להוכיח שהוא פעל "בשקידה סבירה" לאיתור הנהג הפוגע או בעל הרכב הפוגע, אך הדבר לא עלה בידו.

למה לבחור דווקא בי?

המשרד שלי הינו משרד בוטיק למשפט פלילי המעניק הגנה משפטית רחבה בכל תחומי המשפט הפלילי ומתמחה בייצוג נאשמים וחשודים נורמטיבים בהליך הפלילי על כל רבדיו ובמתן ייעוץ מקצועי והכנה נכונה לקראת חקירה במשטרה.

אני מכירה ומבינה את הכאב והחרדה שעוברים על אדם נורמטיבי שמועד ומסתבך בעולם הפלילי – כרעם ביום בהיר עולמו חרב עליו! ולכן בחרתי מתוך השקפת עולם לייצג את אותם אנשים טובים שלא דמיינו בסיוטים הכי גרועים שלהם שיום אחד יזדקקו לעורך דין פלילי. אני מאמינה כי גם אדם כזה העלול למצוא עצמו בשבר נוראי, לעיתים על לא עוול בכפו, לעיתים מתוך מצוקה ראוי לחמלה, לעזרה מקצועית ולהגנה משפטית מעולה. חשוב לזכור – ליווי נכון ומקצועי על ידי עורכת דין פלילית ומנוסה כבר בשלבים המוקדמים של ההליך יכול לחרוץ גורלות. אם מצאתם כי מאמר זה נוגע לכם, אל תהססו להתקשר. אני כאן.

לאיזה חלק במאמר תרצה לחזור?

הערה:

מאמר זה הינו למידע כללי וראשוני בלבד הנכון למועד כתיבתו. הוא אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי עם עורך דין פלילי בצפון לגופו של עניין ודאי אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי לפני חקירה פלילית ולפני נקיטה בכל פעולה אחרת.

האם המאמר הועיל לכם?

דירוג ממוצע 4.8 / 5. מספר דירוגים 18

נשמח שתהיה הראשון לדרג את המאמר שלנו

אודות הכותבת

עידית רייכרט - עורכת דין פלילית
עידית רייכרט - עורכת דין פלילית

בעברה פרקליטה בכירה בפרקליטות, ומשנת 2012 סנגורית מובילה ובעלת משרד בוטיק למשפט פלילי וצווארון לבן, המדורג מידי שנה כאחד ממשרדי עורכי הדין הפליליים המובילים בארץ המתחייב להגנה משפטית איכותית, קפדנית ובלתי מתפשרת. על לקוחותיו הרבים נמנים בעיקר עוברי חוק נורמטיביים ונפגעי עבירה, אותם מובילה עורכת דין רייכרט במסירות ובנחישות עד להגעתם לחוף מבטחים.

אהבתם? שתפו
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Telegram
WhatsApp
מאמרים נוספים שאולי יעניינו אותך:
לשיחה לחץ כאן
שלום, אני זמינה כדי להקשיב לך ולבדוק איך
עידית רייכרט משרד עורכי דין
שלום
לקבלת ייעוץ משפטי ראשוני ניתן ליצור קשר
דילוג לתוכן