חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

החזרת נשק מהמשטרה

המצב הבטחוני מלחיץ אותך והחלטת לבקש רישיון נשק? ביטלו לך את הרשיון להחזקת נשק ואתה מעוניין לפעול להחזרת רישיון נשק? זה המאמר בשבילך במסגרתו אסקור את האפשרויות שעומדות על הפרק ומה ניתן לעשות במצב בו אדם עשוי לאבד את כלי הנשק שברשותו או את רישיון הנשק שלו.

קיבלתם הודעה על ביטול רישיון נשק ואת רוצים לפעול להחזרתו?

במדינת ישראל, אין אפשרות להחזיק בנשק אישי בלא היתר או רישיון להחזקת נשק. לכן, כל מי שמבקש לשאת ולהחזיק בכלי יריה, חייב להצטייד לשם כך ברישיון נשק. איך עושים את זה ומהם התנאים לכך?

בארץ, ישנם לא מעט אנשים שנושאים נשק ברישיון, יש כאלה הנושאים נשק מתוקף תפקידם, או בשל עיסוקם המקצועי ועבור פרנסתם, כך למשל מאבטחים, מורי דרך וכו. יש אנשים שמקום מגוריהם מצריך נשיאת נשק, ויש שעושים זאת עבור ביטחונם האישי וביטחון ביתם ומשפחתם.

למעשה רשימת הזכאים להחזיק בנשק ארוכה ומי שאחראי על מתן רישיון נשק במדינת ישראל הוא, האגף לרישוי כלי ירייה הכפוף למשרד לביטחון פנים. את סמכויותיו שואב האגף לרישוי כלי ירייה מתוך החוק הרלוונטי הוא חוק כלי היריה, תש"ט-1949. חוק זה מפרט, בין היתר, את רשימת הזכאים ומאפייניהם אשר יוכלו לשאת בנשק אישי. כך, קובע החוק פרמטרים המוגדרים כ"תבחינים" לפיהם יקבע אם המבקש לשאת בנשק זכאי להחזיק בנשק, אם לאו.

עם זאת כדאי לדעת – כי קיימת גמישות גדולה מאוד בהרחבת והצרת התבחינים וזאת בהתאם לנסיבות וצו השעה. כך למשל, תבחין מקום המגורים משתנה בהתאם להחלטות הממשלה והשרים הרלוונטיים, ישוב שאינו נמצא היום במסגרת התבחינים המאפשרים זכאות לנשיאת נשק ברישיון, יכול מחר להיכלל ברשימה, ולהיפך.
כך למשל הודיע רק אתמול ראש הממשלה על הרחבת התבחינים גם לחיילים בעלי כשירות רובאי 05 הנמוכה מזו שהיתה מקובלת עד כה.

אין ספק כי רישיון לנשיאת נשק, עבור מי שרשאי לשאת בנשק, הוא גורם חשוב בחייו, הוא מעניק לו פרנסה, ביטחון אישי, לו ולסובבים אותו ובחברות מסוימות אף נחשב לסמל סטטוס, אולם, לצד היוקרה האישית של רישיון נשק, אין לשכוח כי הוא בעצם כלי קטלני אשר סוגל להרוג ולכן הוא הופך גם כמעין נקודת תורפה ובמקרים רבים, יבוטל רישיון החזקת נשק לאדם אם נפתחה נגדו חקירה במשטרה.  וכך אדם בעל רישיון לנשיאת נשק עלול לאבד את נשקו, את רישיונו, או את שניהם יחדיו בגלל תלונה במשטרה, גם אם זו מופרכת ותיסגר לאחר חקירה פלילית בלא כלום. – למידע נוסף בנושא הגשת תלונה קראו את המאמר – הגשת תלונה במשטרה.

אתם לא לבד, שתפו אותי ​

מוזמנים גם להתקשר אלי – 050-6216884

עורכת דין פלילית עידית רייכרט, משרד עורכי דין

מוזמנים גם להתקשר אלי – 050-6216884

לקוחות מספרים עלינו

איך מוציאים רישיון נשק – ההליך המנהלי

כאמור, האגף לרישוי כלי ירייה, הוא הרשות אשר בסמכותו להנפיק רישיון להחזקת נשק לאזרח. האגף פועל בהתאם לחוק ועפ"י נהלים ברורים לגבי הזכאים וככל שאדם עומד בתנאים, ומילא את הטפסים הרלוונטיים כראוי הוא עשוי להיות מורשה לשאת נשק אך זאת בכפוף ל"המלצת קצין משטרה".

בפועל, בדרכו של כל אדם המבקש רישיון לשאת נשק עומדת משטרת ישראל ועל פי המלצתה, או אי-המלצתה, תקבע זכאותו לקבל רישיון. וכך, מהליך טכני, כמעט חסר שיקול דעת, הופכת המלצת משטרת ישראל על פי רוב, לגורם מכריע בדרכו של האדם המבקש רישיון לשאת נשק. למידע נוסף על הליך הוצאת רישיון נשק – לחצו כאן.

כיצד ניתן להתמודד עם המלצה שלילית של משטרת ישראל למתן רישיון נשק?

המלצת משטרת ישראל בעלת משקל כמעט מכריע, אבל הבשורה המשמחת היא שכל החלטה של האגף לרישוי כלי יריה (לשלול, לבטל, להתלות, ואף לא להעניק רישיון נשק) כפופה לביקורת. כך שלמעשה על כל החלטה של האגף לרישוי כלי יריה, אם להעניק רישיון נשק נכסף או לחלופין לבטלו אותו, ניתן להגיש ערר לממונה על האגף לרישוי כלי יריה במשרד לביטחון פנים. וככל שישנן השגות על החלטת הערר, ניתן להגיש עתירה מנהלית גם כנגד החלטה זו.

וכדאי לדעת – ערר על החלטת האגף לרישוי כלי יריה או הגשת עתירה מינהלית כאמור, צריכים להיות מנומקים כהלכה וחייבים להעשות תוך עמידה בלוח זמנים הקבוע בחוק. לכן, ובעיקר בשל העובדה כי מדובר בהליך משפטי טהור, ולעיתים בלתי הפיך, רצוי עד מאד להתייעץ עם עורך דין פלילי מיומן ומנוסה בניסוח והגשת הבקשה להשבת נשק ובהחזרת רישיון נשק, או בהגשת הערר לממונה ו/או בהגשת עתירה מנהלית על החלטת הממונה בעניין החלטת האגף לרישוי כלי יריה.

החזרת נשק מהמשטרה – כאשר ההליך הפלילי והמנהלי נפגשים

המפגש עם משטרת ישראל והשפעתו על רישיון נשק קיים, או פוטנציאלי יכול להתרחש בשני צמתים עיקריים:
(1) כאשר בקשה לקבלת רישיון נשק נדחית בשל המלצת המשטרה;

(2) כאשר הרישיון מבוטל בשל המלצת המשטרה.

ויובהר כבר עתה, המלצת המשטרה לא מתבססת בהכרח על הרשעות בפלילים ואפילו לא על "עובדות", כך ייתכנו מקרים שבהם גם תיקים שנסגרו, במקרים מסוימים גם בעילה של "חוסר אשמה", עדיין יהוו בסיס להמלצת משטרה "שלילית", וייתכנו גם מקרים שהמלצת המשטרה תהיה מבוססת על "מידע מודיעיני" בלבד בלי שום בסיס ראייתי.

למעשה המלצת קצין המשטרה מבוססת על ראיות מינהליות ואלה יכולות להיות כמעט כל דבר שיכול להעיד על מסוכנותו של המבקש כלפי בטחון הציבור אם יורשה לשאת נשק.

אז מה ניתן לעשות במקרים בהם המשטרה אינה ממליצה על הענקת רישיון נשק / ממליצה על ביטול רישיון נשק

יש לזכור כי המלצת המשטרה כשלעצמה לא תשמש כשיקול היחיד בהחלטה המונעת או שוללת רישיון אבל בהחלט תהיה בעלת משקל רב ותשפיע על החלטת האגף לרישוי כלי יריה. במקרים בהם חש האזרח כי נגרם לו עוול חריף בגין ההחלטה לבטל רישיון נשק או לא להעניק לו רישיון לנשק הוא רשאי ויכול לתקוף החלטה שכזאת בטענות משפטיות בהליך של ערר, ולאחר מכן גם בעתירה מנהלית אשר תידון בבית המשפט המחוזי וכך יוכל להיחשף לשיקולי המשטרה ולמידע שעמד בבסיס המלצת המשטרה.

עורך דין פלילי מנוסה יודע כיצד ניתן לעשות שימוש בכלים המשפטיים שברשותו על מנת לקבל את כל המידע הרלוונטי הנוגע להמלצת המשטרה ולהחלטת האגף לרישוי כלי יריה ולהפוך אותם לטענות משפטיות משמעותיות שסופם, קרוב לוודאי, החזרת רישיון נשק מהמשטרה או החזרת נשק מהמשטרה.

איך גורמים להחזרת נשק מהמשטרה?

כאמור, נשקו של אדם יכול להיות מוחרם בשל החלטה מינהלית של האגף לרישוי כלי יריה אבל בהחלט ייתכנו מקרים שבהם גם במהלך חקירה פלילית, תתפוס המשטרה כלי נשק ותחרים אותו, בין אם בשל חיפוש בביתו או בכליו לפי צו משפטי ובין אם בשל הזמנת אדם למסור את הנשק שברשותו לבדיקה עד שתסיים החקירה הפלילית שנפתחה נגדו.

במקרה של תפיסת נשק על ידי המשטרה במסגרת חקירה פלילית, כאמור, ישנן תקופות זמן המוגדרות בחוק המאפשרות למשטרה לתפוס חפץ ולהחזיק בנשק עד לסיום התקופה. במקרה כזה המבקש לפעול להשבת נשק מהמשטרה, לשם כך צריך לפנות ראשית לגוף החקירה ולבקש את השבת הנשק בהקדם לאחר סיום פעולות החקירה הנדרשות או לדרוש את האצת הפעולות הללו, אם עדיין לא הסתיימה החקירה הפלילית. ככל שהמשטרה לא תפעל כמצופה ממנה, ניתן לעתור בפני בית המשפט השלום להחזרת הנשק בבקשה מיוחדת הנקראת בקשה להחזרת תפוס.

עורך דין פלילי מיומן ומנוסה בליווי חקירה פלילית ובעל ידע בתחום רישיון נשק ידע לבחון את המקרה שבפניו ולהבין מהי הסיבה לתפיסת הנשק, ויפעל לפי הדרך המשפטית המתאימה להחזיר את הנשק מהמשטרה בהקדם האפשרי.

בעל רישיון נשק, אתה חייב לדעת את זה!

בעלי רישיונות לנשיאת נשק הופכים למעשה ל"טרף קל" על ידי דורשי רעתם, ישנם לא מעט אנשים שיודעים שלא צריך הרבה כדי לגרום סבל, עול כלכלי ונפשי, לבעלי רישיונות נשק והם ינצלו זאת בשביל האינטרס שלהם ואפילו כאמצעי סחיטה והתשה.

ניסיוני הרב מלמד כי משטרת ישראל נוקטת ביד קלה מאוד בהמלצותיה, כפי שכבר תיארנו, ולעיתים מספיקה תלונה אחת, אפילו שהיא כוזבת, ואפילו שהיא יכולה להיות בעבירה שאינה בהכרח רלוונטית לנשק עצמו, על מנת שהמשטרה תמליץ על שלילת רישיון לנשיאת נשק.

כך למשל מצאו עצמם אנשים נורמטיביים בהליכי גירושים מכוערים נאלצים להתמודד לא רק עם תלונות על אלימות במשפחה, דבר הקשה כשלעצמו, אלא גם עם כך שבעקבות התלונות הללו רישיון הנשק שלהם הותלה. וזה לא סוף פסוק, הדבר נפוץ גם בסכסוכי שכנים, סכסוכים במקום העבודה ואף בטענות על עבירות מין ומרמה, בכולם, קרוב לוודאי כי פתיחת חקירה במשטרה תביא לביטול רישיון נשק. לכן דע לך – אם זומנת לחקירה תחת אזהרה, רישיון הנשק שלך בסכנה. 

במקרים שכאלה הפעולה המשפטית צריכה להיות מהירה, כל שיהוי עלול לעלות ברישיון הנשק ולאחר מכן גם בעלויות נוספות כשיהיה צורך בחידושו. עורך דין פלילי בעל ניסיון ידע לתת מעטפת הן בעניין הליווי המשפטי בההליך הפלילי והן בעניין ההליך הנוגע להחזרת רישיון הנשק. בעלי רישיון נשק צריכים לדעת שכאשר הם נמצאים בחקירה במשטרה לא רק החשדות בפלילים צריכים להיות מקור לדאגה עבורם אלא גם רישיון הנשק שלהם נמצא בסכנה. לקריאה נוספת על חקירה פלילית וטיפים שלי על התנהלות נכונה בחקירה קראו את מאמרי – חקירה במשטרה – 10 הדיברות לנחקר.

אז, למה לפנות דווקא אלי, עורך דין פלילי המתמחה בהליכי החזרת רישיון נשק ?

אני עו"ד עידית רייכרט, לשעבר בכירה בפרקליטות, וכיום בעלת משרד בוטיק למשפט פלילי המעניק הגנה משפטית רחבה בכל תחומי המשפט הפלילי והמנהלי, ומתמחה בייצוג נאשמים וחשודים נורמטיביים בהליך הפלילי ובהליכים נלווים.
צברתי לאורך השנים ניסיון עתיר בהליכים פליליים שונים, לקוחותיי הם אנשים נורמטיביים שנקלעו לסבך הפלילי ללא כל היכרות מוקדמת איתו. בעלי רישיון נשק הם אנשים ללא רקע פלילי, לכן אני נתקלת בלא מעט מקרים בהם לקוחותיי צריכים להתמודד לא רק עם ההליך הפלילי, שכולל חיפוש בביתם, חקירה באזהרה, תפיסת חפצים וכדומה, אלא גם ובנוסף להתמודד עם הליך מנהלי הנוגע לרישיון הנשק שלהם אשר לעיתים הוא מקור לחמם וביטחונם.
וכפי שכבר הסברתי, הן ההליך הפלילי והן ההליך המנהלי הנוגע לרישיון לנשיאת נשק, עשויים להיות סבוכים והכל כאשר אדם מצוי ברגע מסעיר בחייו, כאשר הוא זקוק לאיש סוד ובדרך כלל מדובר בעורך דין פלילי שיוכל לפשט עבורו את הדברים, להרגיע, ללוות ולבסוף גם להציג לו פתרונות. ניסיוני רב השנים אל מול לקוחות נורמטיביים מאפשר לי כיום להחזיר נשק לאחר הפקדה, להשיב נשק מהמשטרה ולבטל החלטות של פקידי רישוי שהובילו לביטול רישיון נשק.
המעטפת בה ניתן לקבל מענה הן להליך הפלילי והן להליך המנהלי, הוא המענה המיטבי לאדם המצוי במצבים שתוארו במאמר זה. לכן אם מצאת שאתה זקוק לעזרה בעניין זה – פנה אלי ללא דיחוי נוסף. מכאן ואילך לא תתמודד לבד.

יש לי את הכלים והידע לעזור לכם

מוזמנים גם להתקשר אלי – 050-6216884

הערה:

מאמר זה הינו למידע כללי וראשוני בלבד הנכון למועד כתיבתו. הוא  אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי עם עורך דין פלילי  לגופו של עניין ודאי אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי לפני חקירה פלילית ולפני נקיטה בכל פעולה אחרת.

האם המאמר הועיל לכם?

דירוג ממוצע 4.8 / 5. מספר דירוגים 23

נשמח שתהיה הראשון לדרג את המאמר שלנו

אודות הכותבת

Picture of עידית רייכרט - עורכת דין פלילית
עידית רייכרט - עורכת דין פלילית

בעברה פרקליטה בכירה בפרקליטות, ומשנת 2012 סנגורית מובילה ובעלת משרד בוטיק למשפט פלילי וצווארון לבן, המדורג מידי שנה כאחד ממשרדי עורכי הדין הפליליים המובילים בארץ המתחייב להגנה משפטית איכותית, קפדנית ובלתי מתפשרת. על לקוחותיו הרבים נמנים בעיקר עוברי חוק נורמטיביים ונפגעי עבירה, אותם מובילה עורכת דין רייכרט במסירות ובנחישות עד להגעתם לחוף מבטחים.

אהבתם? שתפו
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Telegram
WhatsApp
מאמרים נוספים שאולי יעניינו אותך:
רישום פלילי

רישום פלילי

האם מותר לשאול על עברך הפלילי בראיון עבודה? בשקט בשקט בחודש יולי 2022, התגנב לספר החוקים ונכנס לתוקפו, חוק המידע הפלילי ותקנת השבים, שנכנס בנעליו

קרא/י עוד »
אדם עושה עבירת מרמה והונאה על המחשב מבלי להבין את גודל חומרת הדבר

עבירות מרמה והונאה

מהן עבירות מרמה והונאה? לא אחת מדווחת התקשורת על גורמים בכירים, ארגונים ואף אנשים פרטיים שביקשו להשיג דבר מה על חשבונו של גורם אחר. תוכניות

קרא/י עוד »
לשיחה לחץ כאן
שלום, אני זמינה כדי להקשיב לך ולבדוק איך
עידית רייכרט משרד עורכי דין
שלום
לקבלת ייעוץ משפטי ראשוני ניתן ליצור קשר
דילוג לתוכן