פיצויים לנפגעי עבירה בהליך הפלילי

5
(1)

זכויות נפגעי עבירה - הזכות לפיצויים

כמי שמייצגת לא מעט נפגעי ונפגעות עבירה מצאתי לנכון לחדד את סוגיית הפיצויים להם הם זכאים, כחלק מזכויות נפגעי עבירה במשפט, במיוחד לאור שתי הלכות מעניינות שניתנו ממש בעת האחרונה בבית המשפט העליון.

מדובר בע"א 6485/18 בעניין מדינת ישראל נ' פלוני ובע"פ 7186/19 בעניין קטמור נ' מדינת ישראל ואח'.

אך ראשית, נשאל מה הרציונאל במתן פיצויים לנפגעי עבירה בהליך הפלילי?

פיצוי כספי שנקבע עם הרשעת נאשם בהליך הפלילי במסגרת גזר הדין שמוטל עליו, הוא רכיב עונשי הבא להעניק סעד ראשוני ומיידי לנפגע העבירה בגין הנזקים שגרם לו הנאשם, מעין "עזרה ראשונה". זאת בלא צורך בהגשת תביעה נפרדת בהליך אזרחי. מקורם החוקי של פיצויים עונשים מצוי בסעיף 77 לחוק העונשין ומבחינה עקרונית, מדובר בחלק מעונשו של הנאשם, דהיינו הוא נגזר מאחריותו בפלילים.

זקוקים ליעוץ? צרו קשר ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

מה ההבדלים בין פיצויים לנפגעי עבירה בהליך הפלילי לבין פיצויים במסגרת תביעה אזרחית?

1. מיידיות. פיצויים עונשים ניתנים "כאן ועכשיו" מייד עם גזירת העונש. בית המשפט שגוזר את דינו של הנאשם קובע בנוסף גם את סכום הפיצוי כחלק מן העונש שמטיל עליו וקובע גם את המועד שעד אליו חייב הנאשם לשלמם. בכך, נחסך מנפגע העבירה תהליך ארוך ומייגע של הגשת תביעה אזרחית נפרדת (בין שמדובר בתביעה נגררת או תביעת נזיקין נפרדת) וזהו יתרון עצום לנפגע העבירה.
2. סכום הפיצוי: סכום הפיצויים בהליך פלילי מוגבל עד ל 258,000 ₪ (נכון למועד כתיבת שורות אלה), בגין כל עבירה בה הורשע הנאשם. סכום זה, הגם שאינו צנוע יכול פעמים רבות להספיק לנפגע עבירה ועם זאת, אין בכך כדי לחסום את נפגע העבירה מלהוסיף ולתבוע את הנאשם גם בהליך אזרחי היה ונפסקו פיצויים בשיעור נמוך או כאלה שאינם מכסים את הנזק שנגרם שלעיתים נאמד במיליוני שקלים. כמו כן, יש לזכור כי הפיצויים מתייחסים רק לנזק ולסבל שנגרמו בעת ביצוע העבירה ועד יום פסיקת בית המשפט ולא לפגיעה העתידית הצפויה לנפגע העבירה. בנוסף, בקביעת הפיצויים מתחשב בית המשפט גם בנסיבותיו האישיות של הנאשם ומתכלל גם רכיבים אלה (ובכך יכול סכום הפיצוי לקטון).
3. הוכחת הנזק: הפיצוי בהליך הפלילי ניתן בגין 'הנזק או הסבל' שנגרמו ואלה אינם טעונים הוכחה מפורטת הניתנת לחישוב מדויק והנפגע אף אינו חייב להוכיח נכות שנגרמה לו. זאת ועוד, בהליך הפלילי אין אומדן מדויק למידת הנזק והסבל שנגרמו לנפגע העבירה ובית המשפט למד עליהם ממסמכים מסויימים שמוגשים לו כגון: הצהרת נפגע עבירה, תסקיר קרבן, מסמכים רפואיים ועוד. בית המשפט קובע את שיעור הפיצוי כסכום שהוא סעד ראשוני ולא בהכרח כסכום המפצה על מלוא הנזקים. לעומת זאת, בהליך אזרחי, חייב נפגע העבירה, הוא התובע, להציג חוות דעת רלוונטיות לעניין מידת והיקף ראשי הנזק שנגרמו לו על מנת להוכיח את תביעתו ולזכות בה.
4. הצדדים: בהליך הפלילי הצדדים הם המדינה מצד אחד והנאשם מן הצד השני, אולם לפי החוק, חלק מזכויות נפגעי עבירה, קיימת הזכות לנפגע להביע עמדתו ביחס לנזק, כאב וסבל שנגרמו לו. אם נפסק סכום שאינו הולם את חומרת הנזק, אין לנפגע העבירה זכות טיעון בעניין זה והוא אינו יכול לערער על קביעה זו. לעומת זאת, בתביעת פיצויים בהליך אזרחי נפגע העבירה הוא התובע, הוא אדון התביעה וסוברני להחליט בנעשה בה בהתאם לרצונותיו וראיותיו.
5. גביית הסכום: בהליך הפלילי, המרכז לגביית קנסות הוא האחראי על גביית הפיצויים והעברתם אל נפגע העבירה. אי עמידה בתשלום עלול במקרים רלוונטיים למנוע שחרורו המוקדם של הנאשם ממאסר ארוך (אם הוטל עליו) ולעיתים, אם נפסק גם קנס בנוסף, הרי שכל סכום שמשלם הנאשם מוכר קודם כל כסכום שניזקף לטובת הפיצויים העונשים. מדובר אם כן בכלי יעיל לגביית הפיצויים לטובת נפגע העבירה. בהליך האזרחי לעומת זאת, אי תשלום החוב מועבר לטיפול בגבייה על ידי לשכת הוצאה לפועל ומשמעויותיה .

זכויות נפגעי עבירה - פיצוים בהליך של תביעה אזרחית

בקליפת אגוז חשוב לדעת – כי פיצויים עונשים אינם חוסמים את דרכו של נפגע העבירה להגיש תביעה נפרדת נוספת בהליך אזרחי נפרד. על ההבדלים העיקריים שבין פיצויים עונשים לפיצוי אזרחי עמדתי בפרק הקודם, אך אציין כי תביעה אזרחית  שכזו יכולה להתבצע בשני הליכים:

  1. תביעה אזרחית הנגררת לפלילים – הליך זה מוגבל לפרק זמן של 90 ימים מיום מתן פסק הדין החלוט בהליך הפלילי ובתנאי שבית המשפט קבע את אשמתו של הנאשם. היתרון הוא כי התביעה בהליך זה תוגש לאותו בית משפט ולאותו מותב שדן בהליך הפלילי אשר כבר נחשף לראיות ומכיר אותן בכך נחסך זמן שיפוטי יקר לנפגע העבירה הוא התובע בהליך.
  2. תביעה אזרחית בהתאם לגובה הנזק – הנפגע הופך לתובע ורשאי לתבוע את מי שפגע בו באופן ישיר, אך לא רק אותו אלא גם את מי שאיפשר את ביצוע העבירה/עוולה או תרם לביצועה (גם במחדל או ברשלנות). כך למשל, בנוסף לנאשם/ המעוול יכול התובע לתבוע את מקום העבודה שלו, או המוסד בו למד או כל גוף אחר ובלבד שניתן לייחס לו אחריות. כמו כן ובניגוד להליך פלילי ניתן לתבוע בתביעה אזרחית את הפוגע אף אם לא הוגש נגדו  כתב אישום או גם אם הוא זוכה מכל אשמה (זאת מאחר ורף הראיות הדרוש לתביעה אזרחית נמוך משמעותית מנטל ההוכחה הנדרש לצורך הגשת כתב אישום או הרשעה בפלילים). התביעה האזרחית מתנהלת באופן דומה לכל תביעת נזיקין אחרת ומוגשת לבית המשפט השלום או המחוזי בהתאם לגובה הנזק וסכום התביעה. מבחינת ההתיישנות, נפגע עבירה יכול לתבוע את הפוגע במהלך שבע השנים שלאחר האירוע. אם מדובר בקטין, מניין ימי ההתיישנות יחל מגיל 18, או גיל 28 (תלוי בדבר העבירה).

נפגעתם מעבירה פלילית ואתם מתלבטים כיצד להתמודד? איך להגן על זכויותיכם במשפט הפלילי?
כדאי שתדעו:

הפרקליטות אינה מייצגת את האינטרס של נפגעי העבירה בהכרח. היא אינה מחוייבת להם. אלא רואה לנגד עיניה את טובת האינטרס הציבורי.

מניסיוני – מתקיימות סיטואציות רבות בהן טובת נפגע העבירה מקופחת והם הופכים לשחקני ספסל ולעיתים אף לפחות מזה. קולם לא נשמע וזכויותיהם מקופחות.

למדתי בשנותיי הארוכות בבתי המשפט – כי ייצוג מקצועי ומהודק שלי כעורכת דין פלילית "יוצאת המערכת" הוא שמעניק לנפגעי העבירה כיום יתרון גדול ומשמעותי במהלך ליווי חקירה משטרתית ובניהול ההליך הפלילי עד תומו.

בתי המשפט השונים ומרבית גופי התביעה מעריכים מאד נוכחות של עורך דין פלילי המייצג את נפגעי העבירה ובמרבית המקרים מדובר בנוסחה מנצחת: נפגע העבירה מיוצג כהלכה בידי מי שמדבר את השפה המשפטית.

הודות לידע שצברתי במהלך עבודתי בפרקליטות בעבר הפכתי למשרד המתמחה, בין היתר, בליווי ההליך הפלילי עבור נפגעי העבירה ומיצוי מלוא הזכויות של נפגעי עבירה. אני משמשת להם פה, עיניים ואוזניים, שומרת על האינטרס שלהם ומרגיעם וכך כמובן מושג ערך רב להם עד להשגת תוצאה טובה ומיוחלת עבורם ככל שניתן. לכן, אם נפגעתם ובצר לכם הפכתם לנפגעי עבירה, פנו אלי ללא דיחוי ואשמח לסייע ולהציע לכם ליווי ומענה מקצועי, מותאם, רגיש ודיסקרטי.

הערה:
מאמר זה הינו למידע כללי וראשוני בלבד הנכון למועד כתיבתו. הוא אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי עם עורך דין פלילי בצפון לגופו של עניין ודאי אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי לפני חקירה במשטרה ולפני נקיטה בכל פעולה אחרת.

מה אתה חושב על המאמר?

דירוג ממוצע 5 / 5. מספר דירוגים 1

נשמח שתהיה הראשון לדרג את המאמר שלנו

אהבתם? שתפו
שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
שיתוף ב pinterest
Pinterest
שיתוף ב telegram
Telegram
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
מאמרים נוספים שאולי יעניינו אותך:
עבירות צווארון לבן

עבירות צווארון לבן

עבירות צווארון לבן הן עבירות הנעשות בתחכום רב ומבוצעות על פי רוב על ידי נושאי משרה או בעלי מעמד גבוה בתאגיד, בחברה או במקום העבודה

קרא/י עוד »
הסדר מותנה

הסדר מותנה

הסדר מותנה – סגירת תיק פלילי בהסדר מהו הסדר מותנה? מה יתרונו? באילו עבירות ניתן לסיים את ההליך בהסדר מותנה?על שאלות אלו ועוד אנסה להשיב

קרא/י עוד »