עבירות קטינים ונוער – משמעויות ההליך הפלילי

5
(2)

עבירות קטינים וייצוג קטינים הוא התחום האהוב עלי במיוחד. שם אני מבחינה כיצד טיפול משפטי נכון ומדוייק מציל נפשות ומאפשר לקטינים שמעדו הזדמנות לחזור למוטב על אף שבצעו עבירה. בתי המשפט יושיטו יד לקטין גם אם עבירה עבירה פלילית ובלבד שיימצא ראוי לכך.

במאמר זה אנסה  להסביר בקצרה מהן זכויות הקטין במשפט הפלילי בכלל ובהליך החקירה במשטרה בפרט.

בדיוק כמו בעולמם של המבוגרים, גם קטינים ובני נוער עשויים למצוא את עצמם מעורבים בפעילות פלילית, להיעצר ולהיענש בהתאם. יחד עם זאת, עבירות קטינים ונוער מבוצעות ע"י קבוצת אוכלוסייה שאינה נחשבת כבוגרת בעיני החוק, ומסיבה זאת החוק הפלילי מעט שונה ומרוכך בהתייחסותו אליה.

זקוקים ליעוץ? צרו קשר ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

ראשית מי מוגדר כקטין בחוק?

קטין, הוא כל מי שגילו ביום ביצוע העבירה הפלילית הוא למעלה מגיל 12 שנים ולמטה מגיל 18 שנים. מתחת לגיל 12 אין אפשרות להעמיד ילדים לדין זאת היות ונשיאה באחריות פלילית מצריכה 'יסוד נפשי' שמהותו מודעות כלומר: הבנה והכרה של עצם המעשה, והיותו פסול ואסור. ההנחה הרווחת הינה כי ילדים מתחת לגיל 12 אינם בשלים ובגרים דיים בכדי להבין את האיסור שבמעשה, חומרתו והשלכותיו הפליליות.

עבירות קטינים ונוער – הליכי החקירה במשטרה הלכה למעשה

שני חוקים עיקריים מסדירים את סוגיות הקטינים והנוער במשפט הפלילי והם: חוק הנוער (טיפול והשגחה), התש"ך – 1960 וחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל"א – 1971.

חשוב לדעת כבר עתה – ככלל קטין למעלה מגיל 12 החשוד בפלילים לא ייחקר בתחנת המשטרה בשעות הלילה. קטין שהוא למטה מגיל 14 חקירתו תסתיים לכל המאוחר בשעה 20:00 ולעומתו קטין שמלאו לו 14 שנים תסתיים חקירתו בשעה 22:00 למעט הסייגים הקבועים בחוק. החקירה יכולה להתחדש ביום שלמחרת החל מהשעה 07:00.

להוראה זו יש משמעות עצומה שכן היא למעשה נותנת לחשודים הקטינים זמן רב להתארגן ולנוח, לא לסבול מתשישות ולהימנע מביצוע טעויות גורליות כתוצאה מכך.

עקרונות נוספים שכדאי להכיר ולדעת בכל הקשור לחקירת קטינים במשטרה הם

  1. בכל מקרה בטרם ייחקר קטין חשוד יודיע לו החוקר בלשון המובנת לו בהתחשב בגילו ובמידת בגרותו, על זכותו להיוועץ בעורך דין פלילי ביחידות, וכן על זכותו לנוכחות הורה או קרוב אחר בחקירה.
  2. בטרם ייחקר קטין חשוד, עצור שהובא לתחנה, יודיע החוקר לעורך הדין של הקטין על חקירתו. מבלי לגרוע מהוראות כל דין, אין בהודעה זו כדי לעכב את החקירה.
  3. משהגיע קטין לתחנת המשטרה (בין אם באופן עצמאי ובין אם הובא אליה על-יד שוטרים) בין אם נעצר ובין אם לאו, קיימת חובת הודעה להורהו של הקטין זאת ללא דיחוי, ולאחר שיידע הקצין הממונה על החקירה את הקטין כי בכוונתו לעשות כן, אלא אם הביע הקטין התנגדות מנימוק סביר למסירתה (זאת כשהקטין אינו עצור). אולם ככל שמדובר בקטין עצור, יינתן לרצונו משקל ראוי בהתחשב בגילו ובמידת בגרותו, ובלבד שתימסר הודעה לקרוב אחר המוכר לקטין.
  4. כל עוד נתון הקטין בחקירה או במעצר, וההורה לא אותר תמשיך המשטרה לנסות ולאתר במאמץ סביר את הורהו ובכל מקרה אי מסירת הודעה להורה של קטין חשוד ולקרוב אחר בשל העדר אפשרות לאתרם בעשיית מאמץ סביר תתועד בכתב, כמו כן תתועד עובדת יידוע הקטין, תגובתו וכן התנגדותו ככל שהיתה וכן החלטת הקצין הממונה ונימוקיה. התיעוד ייעשה באופן חזותי (צילום וידאו), קולי (הקלטה) או בכתב ע"י מזכר.
  5. קטין חשוד שהובא לחקירה זכאי שהורהו או קרוב אחר יהיה נוכח במהלך חקירתו, וכן זכאי הוא להיוועץ במי מהם, ככל הניתן לפני תחילת החקירה, אלא אם כן הביע הקטין התנגדות לכך מנימוק סביר או אם היה מוחזק במעצר, והכל בכפוף לכך שקצין מוסמך אישר כי נוכחות ההורה או היוועצות בו קודם לחקירה לא תגרום לפגיעה בטובת החקירה או בטובת הקטין, לא תגרום לחשיפת עניין הנוגע לצנעת חייו של קטין אחר וכן לא תפגע בשלומו הגופני או הנפשי של הקטין או של אדם אחר ולא תגרום לשיבוש הליכי חקירה, לסיכול חקירתם של מעורבים אחרים בקשר לאירוע שלגביו נחקר הקטין ולא תמנע גילוי ראיה או תפיסת חפץ הקשור בחקירה.
  6. אף על פי כן, רשאי קצין מוסמך להורות בהוראה מנומקת בכתב על התחלת חקירת קטין חשוד אף מבלי להמתין לנוכחות הורהו אם ההורה או הקרוב האחר אליו הודעה דבר החקירה לא הגיע לתחנת המשטרה תוך פרק זמן סביר או אם שוכנע הקצין כי המתנה מעבר לפרק הזמן הסביר תגרום לפגיעה בשלומו הגופני או הנפשי של הקטין, תסכל ותשבש את החקירה, תמנע גילוי ראיה או תפיסת חפץ הקשור לעבירה נשוא החקירה, תסכל מניעת עבירות נוספות או תמנע שחרור ממעצר של קטינים אחרים.
  7. ככלל כאמור, הורה רשאי להיות נוכח גם במהלך החקירה עצמה אלא אם סבר קצין מוסמך כי נוכחות ההורה מפריעה את קיומה התקין של החקירה באופן שאינו מאפשר לנהלה. כך למשל אם מפריע ההורה, מתערב אף שהוזהר שלא לעשות כן, מאיים על הקטין מפורשות או במשתמע, במקרים אלא רשאי הקצין המוסמך להרחיק את ההורה או הקרוב האחר מתוך החקירה ויתעד זאת בכתב באופן מנומק.

משמעויות נוספות לעבירות קטינים בהליך הפלילי

עבירות קטינים ונוער כוללות משמעויות נוספות בהליך הפלילי המיוחד עבורן, כך למשל: בית משפט לנוער יעדיף לשקם את הנאשם במסגרת זו או אחרת מאשר לכלוא אותו במאסר. הסיבה לכך טמונה בפוטנציאל שיש בגיל זה, שאותו ניתן לממש על-ידי שיקום מתאים. למעשה, גם במקרים של צורך במעצר עד תום ההליכים, בית המשפט רשאי להורות על כך, רק עבור קטינים מעל לגיל 14 שנים וגם במקרים אלו, התקופה תהיה מינימאלית ככל שניתן. בנוסף, הן עבור תיקים שנסגרו במשטרה (רישום משטרתי בלבד) והן עבור תיקים שהוכרעו בבית המשפט (רישום פלילי), עבירות קטינים ונוער זוכות לתקופת התיישנות קצרה יותר מאלו של עבירות המיוחסות לבגירים, יש לציין כי בתחום זה ישנה חשיבות רבה להצלחה מהירה של המחיקה על מנת לאפשר לקבוצת אוכלוסייה זו דרך חדשה בחייהם.

כך או כך – יש חשיבות מכרעת לייצוג קטינים ונוער במשפט פלילי באופן יעיל ומדויק, שעה שכל עתידו של הקטין מונח עוד לפניו ומחירה של שגיאה עשוי להיות פעמים הרה אסון בטיפול וליווי שגוי של הקטין ובני משפחתו.

למה לבחור דווקא בי?

ניסיוני רב השנים כעורכת דין פלילית הוכיח כי ליווי משפטי עוד לפני החקירה במשטרה ויעוץ נכון במהלכה עשוי במקרים רבים להוביל לסגירת התיק הפלילי וסיום החקירה כלא היתה בלא הותרת כתם. במידה ולקטין נפתח תיק פלילי, חשוב מאד לגרום למחיקת רישום פלילי של הקטין על-מנת שעתידו לא יוחתם.

ייצוג משפטי בבית המשפט כאשר מדובר בנאשמים קטינים הינו חובה על פי חוק ורצוי שייעשה בידי עורך דין פלילי מנוסה בהליכי משפט הייחודיים לקטינים בבית משפט לנוער.

המשרד שלי הינו משרד בוטיק למשפט פלילי המעניק הגנה משפטית רחבה בכל תחומי המשפט הפלילי ומתמחה בייצוג נאשמים וחשודים קטינים נורמטיביים בהליך הפלילי על כל רבדיו ובמתן יעוץ מקצועי והכנה נכונה לקראת חקירה פלילית וייצוג בבתי המשפט השונים בכל הערכאות.

אני בהחלט מכירה ומבינה את הכאב והחרדה שעוברים על האדם הנורמטיבי שמועד ומסתבך בעולם הפלילי – כרעם ביום בהיר עולמו חרב עליו! ולכן בחרתי מתוך השקפת עולם לייצג את אותם אנשים טובים אשר מוצאים עצמם בשבר נוראי, לעיתים על לא עוול בכפם, לעיתים מתוך מצוקה. הם בעיניי ראויים לחמלה, לעזרה מקצועית ולהגנה משפטית מעולה. חשוב לזכור – ליווי נכון ומקצועי על ידי עורך דין פלילי ומנוסה כבר בשלבים המוקדמים יכול לחרוץ גורלות. אם מצאתם כי מאמר זה נוגע לכם, אל תהססו להתקשר. אני כאן.

הערה:

מאמר זה הינו למידע כללי וראשוני בלבד הנכון למועד כתיבתו. הוא  אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי עם עורך דין פלילי לגופו של עניין ודאי אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי לפני חקירה פלילית ולפני נקיטה בכל פעולה אחרת.

מה אתה חושב על המאמר?

דירוג ממוצע 5 / 5. מספר דירוגים 2

נשמח שתהיה הראשון לדרג את המאמר שלנו

אהבתם? שתפו
שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
שיתוף ב pinterest
Pinterest
שיתוף ב telegram
Telegram
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
מאמרים נוספים שאולי יעניינו אותך:
נפגעות תקיפה מינית

נפגעות תקיפה מינית?

נפגעות תקיפה מינית – הקדמה עבירות מין גוררות עימן צלקות נפשיות, השפעות גופניות רבות והשלכות על עתיד הקרבן. מרבית הקרבנות הן נשים ולכן במאמר זה

קרא/י עוד »