אחריות פלילית של נושאי משרה בתאגיד

מעסיק עובדי קבלן? המאמר הזה בדיוק בשבילך

המשרד לא נקי מספיק? החלטת להחליף את חברת הניקיון? תכננת ארוע המצריך אבטחה ופנית לחברת שמירה? ועוד כהנה סוגיות יומיומית שגרתיות שמנהלים ונושאי משרה בכירים בתאגיד מתמודדים עמן בשגרת הניהול והעבודה? המאמר הזה הוא בדיוק בשבילך איך נמנעים מאחריות פלילית של נושאי משרה. מה צריך לדעת שלא להסתכן באישום, בהרשעה פלילית ובקנסות מכבידים של מאות אלפי שקלים? ואיך ניתן בתנאים המתאימים לסיים הליך פלילי שכזה בהסדר מותנה ?

זקוקים ליעוץ? צרו קשר ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

סיפור אמיתי שקרה

א' מבעלי חברת ב"ג, העוסקת בייצור בתעשייה, התמלא קנאה באולם התצוגה המרהיב והנקי של שכנו בעלי חברת ד"ה, עמם נמצא בקשרי עבודה תכופים.
לכן, מששב לכורסת המנהלים ולמשרדו הממוזג, ביקש ממזכירת החברה, הגברת ת' להחליף את חברת הניקיון שהיתה להם, ממנה לא שבע נחת בעת האחרונה.
ת' מנהלת ועובדת חרוצה, ותיקה ויעילה, הקלידה בגוגל "חברת ניקיון" קיבלה עשרות תוצאות ובחרה מתוכן את זו בעלת האתר המושך, חברת "סמרטוט זה פאסה" שהבטיחה שירות מעולה, אמינות וזמינות מעל לכל.
חוזה נשלח למייל, הניירת מולאה, הוחלפו חתימות וההתקשרות יצאה לדרך.
כך במשך חצי שנה בהק אולם התצוגה בחברת ב"ג, ובשאר משרדי החברה. ריח לימוני נעים התפשט בחדרי ההנהלה פעמיים בשבוע, חברת הניקיון זכתה לשבחים וביקורות טובות מלקוחות החברה, מאשתו של א' שהינה מבעלי החברה וכולם היו שבעי רצון.
עד שיום אחד – נחת על שולחנו של א' זימון לחקירה במשרד העבודה, הוא, אשתו ומזכירת החברה ת' מוזמנים כולם לחקירה פלילית בגין התקשרות וקבלת שירותים מקבלן ניקיון מבלי שלקבלן יהיה רישיון לכך.
הלם נפל עליהם. על מה ולמה ? מה עושים? האמנם כל מזכירה חייבת להיות בעלת תואר במשפטים כדי שלא להמצא בחדרי חקירה?

מה דינם של עובדי קבלן? ומה חייב המעסיק לבדוק לפני ההתקשרות קבלן שירות?

עובדי הניקיון שניקו בחברת ב"ג הינם "עובדי קבלן" בחברת הניקיון "סמרטוט זה פאסה" שהיא למעשה קבלן שירות המספק שירותי ניקיון ללקוחות.
וכדאי להכיר את האבחנה בין שני סוגי "עובדי קבלן": עובדי קבלן המועסקים דרך קבלני כוח אדם (חברות כוח אדם) ועובדי קבלן המועסקים דרך קבלני שירות (חברות שירותים). ההבדל העיקרי בין שני סוגי עובדי הקבלנים הוא שקבלני כוח אדם מספקים עובדים למעסיק כדי שישתלבו בעבודה השוטפת של המעסיק בעוד שקבלני שירות מספקים מוצר (שירות) מוגמר ומוגדר מראש. העיקריים שבהם הם עובדי ניקיון ותחזוקה או עובדי שמירה ואבטחה.
לדוגמא: גן ארועים ששוכר מאבטחים לצורך קיום ארוע בחצרו, משרד עורכי דין שמבקש להסתייע בחברת ניקיון שתספק עובדי ניקיון וכיוב'
המאמר יעסוק הפעם, בחובות המעסיק בהתקשרותו עם קבלן שירות כאמור לעיל.

אם כך, הבה ונצלול אל חוק העסקת עובדים ע"י קבלני כח אדם ומשמעותו

החוק הרלבנטי לענייננו הוא חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כח אדם, תשנ"ו -1996 ומכוחו קמות חובות נושאי המשרה בתאגיד אותן כדאי להכיר לפני כל התקשרות.

קבלן שירות לפי חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם הוא כאמור כל מי שמעניק ללקוחותיו שירות מסויים ומגודר מראש (שמירה, אבטחה וניקיון) –המבוצעים בחצרי הלקוח או במתקניו. למעשה מדובר בהעברת משימות (שאינן בליבת העסק) לאחריותו ותפעולו של קבלן השירות.

להעסקה מעין זו יש יתרונות בולטים לחברה, כגון גיוס עובדים זמינים ומיומנים ללא צורך בהליך מיון מסורבל, ומנגד החלפתם בנקל.

אולם, לא תמיד מודעים נושאי המשרה בחברה כפי שארע בעניינם של  הגב' ת', ושל מנכ"ל החברה א', לחובתם בטרם יתקשרו עם קבלני כח אדם ויבינו את  מכלול השיקולים והסיכונים הכרוכים בהעסקת עובדים באמצעות קבלני נותני שירותים.

מהם אם כן, חובותיו של המעסיק בטרם יתקשר עם קבלן שירות?

בראש ובראשונה – יש לזכור ולוודא כי קבלן השירותים הינו בעל רישיון או היתר מיוחד. על המעסיק להוכיח כי עשה כל שיכול היה לוודא עניין זה בטרם ההתקשרות ולא לעצום עיניו בעניין זה.
כך לפי הוראות סעיף 10 לחוק:
10ב. (א) לא יקבל אדם שירות כוח אדם מקבלן כוח אדם או שירות מקבלן שירות, ולא יתקשר עמם לקבלת שירותים כאמור, אלא אם כן קבלן כוח האדם הוא בעל רישיון או היתר מיוחד לפי פרק זה, לפי העניין, והמציא לאותו אדם העתק ממנו, או שקבלן השירות הוא בעל רישיון לפי פרק זה והמציא לאותו אדם העתק ממנו.
לכן, בעניינה של חברת ב"ג שגה א' משנמנע מדרישת הצגת רישיון הקבלן והסתפק בתשובתו הלאקונית שנמסרה לו באמצעות ת' מזכירתו. שכן, כפי שנוכחנו לגלות, אם המעסיק אינו פועל בהתאם להוראה זו מסתכן הוא בהתקשרות אסורה המהווה עבירה פלילית.

ומה דינם של נושאי משרה אחרים בחברה. כגון מזכירת החברה או המנכ"ל ? ומתי תוטל אחריות פלילית על נושא משרה

בהתאם להוראות החוק וחובת הפיקוח – כל נושא משרה בחברה (מנהל פעיל, שותף שאינו שותף מוגבל ופקיד) חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירות כאמור לעיל הן בידי התאגיד או בידי עובד מעובדיו; המפר את חובתו האמורה, דינו – קנס כקבוע בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין.
עוד נקבע בהוראות החוק כי משנעברה עבירה כאמור בידי תאגיד, חזקה היא שנושא משרה בה הפר חובתו האמורה אלא אם כן הוכיח שנהג ללא מחשבה פלילית וללא רשלנות ועשה כל שניתן כדי למנוע את העבירה.

כיצד ניתן לסיים את ההליך הפלילי על הצד הטוב ביותר?

חקירה כזו עלולה להוביל לפתיחת חקירה פלילית נגד כל נושאי המשרה בחברה ולכתב אישום נגד כל מי שיימצאו ראיות מספיקות להעמדתו לדין גם נגד התאגיד (החברה).
התנאי לכך הוא קיומה של תשתית ראייתית טובה להוכחת האשמה שהינה בעלת סיכוי סביר להרשעה. במילים פשוטות אם במהלך החקירה לא הצליח נושא המשרה להפריך את החשדות ולהוכיח כי עשה כל שיכול וצריך היה למנוע את העבירה אז יוגש גם נגדו כתב האישום לבית הדין לעבודה המוסמך לדון בעבירות אלה

ומה ניתן לעשות?

בראש ובראשונה להתייעץ עם עורך דין פלילי מיומן ומנוסה הבקיא במשפט הפלילי. אופציה סבירה בהחלט היא לסיים את ההליך בהסדר מותנה ובלבד שנושאי המשרה המואשמים עומדים בתנאים ההכרחיים לכך עליהם ניתן לקרוא בהרחבה במאמרי "על הסדר מותנה בהליך הפלילי".
וכדאי לדעת – סיום הסאגה הזו בהליך של הסדר מותנה כמוהה כסגירת התיק ללא הרשעה וכתם אך עם רכיבי "ענישה" של קנס והתחייבות להימנע מביצוע עבירה דומה בעתיד.
כך למשל ארע בעניינה של הלקוחה שלי, חברת XXXX היא חברה פרטית אשר התקשרה עם קבלן שירות בהסכם לקבלת שירותי ניקיון למשך תקופה של 7 חודשים. מנכ"ל החברה לא פיקח על הנעשה (סמך על מזכירתו שערכה את ההסכמים) ונקבע כי לא עשה כל שניתן למניעת העבירה. הוגש נגדו, נגד המזכירה ונגד החברה כתב אישום שהומר להסדר מותנה בו הודו הנאשמים בביצוע העבירה, התחייבו להימנע מביצועה בעתיד, פעלו לתיקון הליקוי ושילמו לאוצר המדינה תשלום מעין קנס.

איך אני אוכל לסייע לכם ?

יש לי את הידע, המומחיות והניסיון הדרושים להפוך את הקערה על פיה. "ארגז הכלים" המשפטי שלי מהווה יתרון עצום בהליכים פליליים המתנהלים בביה"ד לעבודה.
אחרי שנים ארוכות בפרקליטות הפכתי לסנגורית בעלת משרד בוטיק למשפט פלילי המעניק הגנה משפטית רחבה בכל תחומי המשפט הפלילי והמינהלי ומתמחה בייצוג חשודים בהליך הפלילי על כל רבדיו החל ממתן יעוץ מקצועי והכנה נכונה לקראת חקירה פלילית, ייצוג בהליך השימוע וייצוג בבתי המשפט השונים בכל הערכאות.
מזה עשור אני מייצגת אך ורק אנשים נורמטיביים שמעדו והסתבכו בעולם הפלילי ובהם אישי ציבור, מנהלים בחברות, מנכ"לים ותאגידים.
וכדאי להפנים – ניהול מערכה פלילית אינה אפשרית בידי כל עורך דין, כי אין הזדמנות שניה!
ליווי נכון ומקצועי על ידי עורך דין פלילי ומנוסה כבר בשלבים המוקדמים יכול לחרוץ גורלות. לכן, אם מצאתם כי מאמר זה נוגע לכם, אל תהססו להתקשר. אני כאן.
אעשה את כל מה שצריך ברגישות, בדיסקרטיות ובנחישות כדי להחזיר לכם את השקט הנפשי, הביטחון, התקווה ולעשות את הבלתי אפשרי לאפשרי.

הערה:
מאמר זה הינו למידע כללי וראשוני בלבד הנכון למועד כתיבתו. הוא אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי עם עורך דין פלילי  לגופו של עניין ודאי אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי לפני חקירה במשטרה ולפני נקיטה בכל פעולה אחרת.

אהבתם? שתפו
שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
שיתוף ב pinterest
Pinterest
שיתוף ב telegram
Telegram
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
מאמרים נוספים שאולי יעניינו אותך:
מעצר עד תום ההליכים

מעצר עד תום ההליכים

מעצר עד תום ההליכים – הקדמה המשפט הפלילי בכללותו, מכיל שני הליכים מקבילים: האחד, הליך המעצר (מרגע שהחליט קצין החקירות או השופט על המעצר) השני,

קרא/י עוד »
סגירת תפריט
Call Now Button דילוג לתוכן